Children in the Central African Republic smiling and waving at the camera.

Vad vi gör

Vi delar upp vårt arbete i tre delar: nödhjälp till människor på flykt, påverkansarbete och beredskapsstyrkan.

Detta gör NRC Flyktinghjälpen i fält

Vi är på plats där människor behöver oss som mest. Vi har specialiserat oss på sex typer av hjälp som är av stort värde både under och efter konflikter och kriser. 


utbildningUtbildning

För barn som upplever krig och kris inger skolan förtroende och hopp. Vi ser till att barn och ungdomar fortsätter leka och lära.

rvatten

Rent vatten

För att undvika sjukdomar är människor på flykt helt beroende av tillgången på rent vatten. Vi bygger brunnar och delar ut dricksvatten, bygger sanitära anläggningar för att förhindra spridning av sjukdomar samt ger utbildning i god hygien.

husly

Tak över huvudet

Att ha tak över huvudet är avgörande. Våra ingenjörer bygger bland annat bostäder och skolor – allt i enlighet med flyktingarnas behov av trygghet och privatliv.

icla

Rättshjälp

Fördrivna människor nekas ofta vård eller arbete. Ytterligare ett problem är att flyktingar som återvänder hem finner att deras hus är ockuperat. Våra jurister ger information kring de återvändande flyktingarnas rättigheter och bidrar till att de upprätthålls.

livsmedel

Livsmedelssäkerhet

Mat är en mänsklig rättighet. Vi delar ut mat samt hjälper till att sätta igång och stötta lokal livsmedelsproduktion.

flyktninglager

Flyktingläger

För människor på flykt är ett flyktingläger kanske den sista möjligheten till trygghet. Vi bygger och driver flyktingläger där människor får livsviktig hjälp och skydd.


 

Påverkningsarbete

Vi försvarar rättigheterna för människor på flykt. Vi sprider kunskap och rapporterar om missförhållanden och nöd. Vi påverkar världens makthavare så att de ska respektera rättigheterna för människor på flykt.

Läs mer om vårt påverkningsarbete

Miljontals människor är på flykt inom sina hemländer. För att öka och sprida kunskap om dem driver NRC Flyktinghjälpen ett eget forskningscenter i Genève, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Det är världens ledande databas om internt fördrivna.


 

Beredskapsstyrkan

Vi är snabbt på plats i nödsituationer. Vår beredskapsstyrka NORCAP, som är världens mest använda, består av 1000 experter från olika länder. När en humanitär kris inträffar står våra experter redo att rycka ut och bistå FN och andra organisationer.