Att fly från krig lämnar djupa spår i hjärtat och den egna historien. Det kan i hög grad påverka den mentala hälsan. När allt känns överväldigande är det viktigt att veta att någon bryr sig. Skicka din hälsning till barnen i vårt skolprogram Bättre inlärning!

NRC Flyktinghjälpen är en internationell organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen.
Vi är snabbt på plats där människor på flykt behöver oss som mest. Vi vet vad som måste göras, och vi gör det.