Personuppgifter

Ändrats 29. aug. 2023
NRC Flyktinghjälpen Sverige tar personlig integritet och säkerhet på allvar. Samtidigt vill vi ge dig bästa möjliga givarupplevelse och användarupplevelse när du besöker våra webbsidor.

NRC Flyktinghjälpen Sveriges integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lagrar information om hur du använder våra tjänster när det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Till exempel sker detta när du utför beställningar, när vi skickar en leverans till dig och vid annan eventuell kontakt med dig.

Vi använder också denna information för att generera statistik och förstå trender samt för att förbättra, erbjuda och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Som registrerad i våra system har du rätt att få tillgång till din personliga information och du kan kräva, inom lagens ramar, att denna information korrigeras eller raderas om den är bristfällig eller felaktig.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
NRC Flyktinghjälpen Sverige är personuppgiftsansvarig för insamling och användning av personuppgifter, och behandlar dessa i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Med personuppgiftsansvarig menar vi den som främst har ansvar och skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. NRC Flyktinghjälpen Sverige är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna.

2. VAD ANVÄNDER NRC FLYKTINGHJÄLPEN SVERIGE PERSONUPPGIFTERNA TILL?
NRC Flyktinghjälpen Sverige samlar in personuppgifter, efter ditt samtycke, när du ger oss ekonomiskt stöd, anmäler dig till nyhetsbrev, när vi följer upp och har dialog med våra användare och de som stöttar vårt arbete samt när vi skickar ut marknadsföringsprodukter och annan information om NRC. Din e-postadress och/eller ditt telefonnummer samlas in så att vi kan skicka en bekräftelse på att ditt bidrag har mottagits – och för att informera dig om arbetet vi gör för pengarna som vi samlar in.

Om du är eller har varit regelbunden givare, eller är nuvarande prenumerant på vårt nyhetsbrev, kommer vi att utföra profilering och segmentering för att ge dig riktat innehåll baserat på dina intressen. NRC Flyktinghjälpen Sverige behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagar, inklusive lagar om inhämtning av samtycke för elektronisk marknadsföring.

Om du har varit givare kommer vi, utifrån berättigade intressen och i enlighet med GDPR och den norska bokföringslagen, att spara dina kontaktuppgifter under en period av tre år. Vi kan komma att använda dessa uppgifter i syfte att hålla dig uppdaterad om NRC:s arbete och för att informera dig om möjligheter till att ge ytterligare stöd. Om du önskar att välja bort framtida kontakt, vänligen meddela oss för att återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via e-post till givare@nrc.se.

3. BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION
Du kommer att bli underrättad innan vi samlar in information om dig, och du kan själv välja vilken information vi kan behålla och för vilka ändamål. Personlig information kan vara ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress, ålder, givarinformation och betalningsuppgifter.

NRC Flyktinghjälpen Sverige omfattas av sekretess och säljer inte personuppgifter till tredje part.

4. REGISTRERING, ÄNDRING AV INFORMATION, AVREGISTRERING ETC.
Personuppgifter inhämtas vid registrering av regelbunden givare, när engångsbelopp skänks till NRC Flyktinghjälpen Sverige eller vid anmälan till nyhetsbrev. Detta kan ske via våra webbplatser, sms, Swish, med hjälp av våra gatuvärvningsteam eller via postgiro. Du har rätt att få information om insamling, användning, behandling och skydd av dina personuppgifter.

Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort personlig information som vi har registrerat om dig, eller om du inte vill få fler meddelanden från oss, eller om du har frågor angående ovanstående riktlinjer, vänligen kontakta oss på givare@nrc.se eller ring oss på 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00).

5. SÄKERHET
NRC Flyktinghjälpen Sverige har implementerat ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner överensstämmer med de säkerhetsstandarder som krävs enligt gällande integritetslagstiftning. NRC Flyktinghjälpen Sverige arbetar alltid för att skydda din personliga information på bästa möjliga sätt.

NRC Flyktinghjälpen Sverige anser generellt att informationen om vårt arbete och flyktingsituationen är tillförlitlig på våra egna webbsidor. Men vi kan ändå inte garantera att informationen alltid är korrekt, fullständig eller tillgänglig. NRC Flyktinghjälpen Sverige avsäger sig därför allt ansvar för fel, brister och bristande tillgänglighet på sidorna. NRC Flyktinghjälpen Sverige tar heller inte ansvar för det material som utarbetats eller publicerats av tredje part, även om våra sidor innehåller länkar till andra webbplatser.

6. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få tillgång till uppgifter om dig som har behandlats av NRC Flyktinghjälpen Sverige, med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du alltid rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

7. PERSONUPPGIFTER OCH TREDJE PART
NRC Flyktinghjälpen Sverige använder digitala tredjepartslösningar. Några av dessa aktörer är databehandlare och omfattas av integritetslagstiftningen. De har separata avtal med NRC gällande att bearbeta data och säkerhetsåtgärder kring detta. NRC Flyktinghjälpen Sverige omfattas av sekretess och säljer inte personuppgifter till tredje part.

NRC Flyktinghjälpen Sverige använder tredjeparter såsom:

  • Episerver (inloggning, personalisering av innehåll)
  • Stripe betallösning (kortbetalning)
  • Google Analytics (statistik)
  • Google Tag Manager (organisering och skript på webbplatsen)
  • Meta, insikter (annonser)
  • Click Dimensions (nyhetsbrev)
  • Mailchimp (nyhetsbrev)
  • Smugmug (bilddatabas)
  • Wix (tjänster för webbutveckling)
  • Salesforce (kundhantering och givarservice)

Här hittar du mer information om vår användning av cookies.

8. RADERING (TA BORT UPPGIFTER)
NRC Flyktinghjälpen Sverige kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt gällande integritetslagstiftning. För mer information, kontakta oss gärna på givare@nrc.se.

9. TVISTER
Svensk lag reglerar eventuella omständigheter eller tvister som kan uppstå i samband med användningen av webbplatsen.

10. DATASKYDDSOMBUD OCH KONTAKTINFORMATION
NRC Flyktinghjälpen Sveriges dataskyddsombud för administrativ behandling av personuppgifter är Shadab Khan. Ombudet kan nås via e-post: data.protection@nrc.no.

Dataskyddsombudet ska bistå den som är ansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i arbetet med att skydda integriteten hos alla medlemmar, volontärer, anställda och givare.

NRC Flyktinghjälpen Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn när som helst. Vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i hur vi skyddar och behandlar den personliga informationen vi samlar in. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om eventuella ändringar. Vi kommer att informera dig om större förändringar.

Kontakta NRC Flyktinghjälpen Sveriges givarservice:
Telefon: 020-012 31 90 (vardagar mellan 10.00 - 14.00)
E-post: givare@nrc.se