Refugees participate in roof thatching. Shelters in Tierkidi camp, Gambella. Photo Credit: NRC/Emebet Abdissa
Tak över huvudet
Läs bildtexten Ett hus byggs i flyktinglägret Tierkidi, Gambella. Foto: NRC Flyktinghjälpen /Emebet Abdissa

Tak över huvudet

Ett hem långt hemifrån.

En familj på flykt har akut behov av tak över huvudet. NRC Flyktinghjälpen ger dem en säker plats att vara på. Vi hjälper till att skydda ägodelar, privatliv och värdighet.

Vad är ett hem för människor på flykt?

Ett bra hem ger människor möjlighet att leva sina liv på ett säkert sätt i kulturellt anpassade miljöer.

En skola, en läkarmottagning, en marknad, en toalett eller ett samhälle kan göra stor skillnad.

Det är en komplicerad uppgift att bygga hus för hemlösa människor. Vi måste göra en rad olika sociala, kulturella och ekonomiska överväganden.

Vad vi gör:

NRC Flyktinghjälpens arbete med att bygga hus omfattar både de fysiska och sociala behoven som finns hos människor på flykt.

NRC Flyktinghjälpens team bygger och reparerar byggnader och gör bostäder, skolor och allmänna utrymmen hållbara och lättillgängliga. Vi ger invånarna byggnadsmaterial eller pengar för att köpa material och håller kurser i underhåll för att bidra till att invånarna är självgående. Så stärks hela lokalsamhället.

I städer arbetar vi med husägare för att säkerställa att flyktingar och internflyktingar som hyr bostad, bor i lägenheter med god standard.

Vi sammarbetar och rådgör alltid med människorna som berörs, våra partners och lokala myndigheter. Det är viktigt att anpassa hjälpinsatser till de behövande för att hitta hållbara lösningar. På så sätt får flyktingar och internflyktingar den hjälp de förtjänar, med hus som är anpassade till sociala normer, klimat, ålder, kön och funktionshinder.

Våra bostadsexperter arbetar sida vid sida med NRC Flyktinghjälpens vatten- och sanitetsexperter  när vi bygger toaletter. Och för att säkerställa att avtalen inte utnyttjar människor på flykt samarbetar de med våra jurister.

Lika möjligheter för kvinnor

Kvinnan är ofta hushållets ledare, och kan möta utmaningen det är att hitta ett tryggt hem för sin familj.

I NRC Flyktinghjälpen vill vi att kvinnor och män ska ha lika tillgång till mark och egendom. I Afghanistan har vi ett team av endast kvinnliga bostadsexperter som hjälper kvinnor på flykt och lokala änkor. Vi arbetar för att etablera kvinnliga bostadsgrupper i andra länder så att fler kvinnor på flykt får ett tryggt hem.