Utbildning
Läs bildtexten Foto: Andrew Quilty/NRC Flyktinghjälpen

Utbildning

I en kris kan utbildning rädda liv och ge hopp om framtiden.

Barn på flykt har fått sina liv uppslitna med rötterna. En skola kan ge dem skydd, stabilitet och grundläggande kunskaper och färdigheter.

Världen står inför en global utbildningskris. Hela 59 miljoner av världens barn går inte i skolan idag och mer än en tredjedel av dem bor i konfliktdrabbade områden.

Ett av NRC Flyktinghjälpens primära ansvar är att se till att barn fortsätter att lära sig, även i kristider. Här ger vi barn och unga människor som flyr vardagen - och framtiden - tillbaka.

Det är de unga som kommer att skapa framtiden och göra världen till en bättre plats att leva på.
Fridtjof Nansen, världens första flyktingkommissarie

Att få barndomen tillbaka

Vi skräddarsyr våra hjälpinsatser så att vi ger utbildning av hög kvalitet i alla led – från det att en kris bryter ut, till det att konflikten är över och samhället ska återuppbyggas igen.

Att barn och ungdomar får möjlighet att gå i skolan även under en kris hjälper dem också att överleva. De kommer på fötter igen och kan känna igen en form av stabilitet. I skolan skyddas de mot våld, från att tvingas till barnarbete eller prostitution, eller från att med våld rekryteras som barnsoldater.

NRC Flyktinghjälpen bygger skolor och klassrum, utbildar lärare, hjälper till med läromedel och ser till att allt nödvändigt är på plats - från pennor och linjaler i klassrummet, till fotbollar på lekplatsen. Här kan barn vara barn.

Bra undervisning kräver bra lärare. Därför satsar vi på lärare och hjälper dem i hur man bäst får eleverna att göra framsteg. Bra lärarvägledning kan hjälpa ett barn på flykt att övervinna de mardrömmar som kommer om natten.

Så hjälper NRC Flyktinghjälpen barn och ungdomar att ta sig igenom kriser och bygga en framtid.

Vårt mål:

En miljon barn vid skolbänken. För att övervinna de hinder som håller barn borta från skolan, krävs nya idéer. NRC Flyktinghjälpen har startat ett ambitiöst initiativ för att hjälpa miljontals barn och ungdomar som nekats utbildning på grund av krig och kriser. År 2015, sparkade vi igång 1miljon-initiativet. Innan år 2017 ska vi nå en miljon ungdomar varje år med vårt utbildningsprogram. Var och en av dessa barn och ungdomar ska få relevant utbildning av hög kvalitet.

Undervisning med kvalité

Det räcker inte att barn har en skola att gå till. Vad de lär sig och hur de lär sig måste hålla hög kvalitet. Utbildningsexperterna på NRC Flyktinghjälpen arbetar för att:

  • Skolan ska vara en säker och skyddande plats, och att barn och ungdomar har en stöttande miljö runt sig som hjälper dem att förbereda sig inför framtiden
  • utbildningen är relevant för barn och ungdomar som har upplevt krig och kris
  • flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och ingen diskriminering ska ske på grund av kön
  • lärarna har en bra utbildning, löner och motivation, och att det ska finnas både manliga och kvinnliga lärare
  • vårt arbete ska innefatta det lokala samhället och stärka den lokala förmågan att erbjuda utbildning
  • skolorna ska skyddas mot angrepp och militär användning, och vara fria från sexuellt utnyttjande och övergrepp

Ungdomar: En resurs för framtiden

Barn och unga har en avgörande betydelse för det framtida lokalsamhället, och NRC Flyktinghjälpen har specialiserat sig på att använda dem som en positiv resurs.

Om ett barn eller ungdom har varit frånvarande från skolan en tid får de genomgå vår intensivkurs så att de har möjlighet att ta igen det de har missat.

Vi hjälper ungdomar på flykt att komma tillbaka till skolan och ger dem utbildning i entreprenörskap samt yrkesutbildning så att de har möjlighet att utveckla självständighet och hopp inför framtiden.

Utbildning är kärnan

NRC Flyktinghjälpen var en av de första hjälporganisationer att införa utbildning som ett centralt inslag i vårt krisarbete.

Alla våra utbildningsprogram följer minimistandarden för utbildning enligt Inter-Agency Network för utbildning i Education in Emergencies (INEE) (Minimum Standards for Education).