Foto: Sam Tarling/NRC

En röst för människor på flykt

NRC Flyktinghjälpen arbetar för människor på flykt genom att försvara deras rättigheter, sprida kunskap och sätta humanitära kriser på dagordningen.

NRC Flyktinghjälpen Sverige ger inte bistånd och skydd till flyktingar i Sverige. Vi ger humanitärt bistånd till människor på flykt i krisområden.

Det är också viktigt att mänskliga rättigheter respekteras och att humanitära kriser uppmärksammas även i Sverige. Vi ger världens flyktingar en röst och står orubbat vid deras sida, nu som tidigare.

Kunskap om kriser

En av NRC Flyktinghjälpens främsta uppgifter är att sprida kunskap.

Vi berättar om vilka flyktingarna är, var de kommer ifrån och vad de flyr ifrån. Vi uppdaterar fakta om den humanitära situationen i de krisområden där vi arbetar. Vi förklarar hur det som händer här i dag är nära förknippat med vad som händer ute i världen.

Vi håller föredrag, ger intervjuer, ordnar frukostseminarier och är aktiva i sociala medier. Varje år ger vi ut flera rapporter, inklusive en översikt över flyktingsituationen i världen.

Vi försvarar FN:s flyktingkonvention

Både i Sverige och internationellt är NRC Flyktinghjälpen en kraft när det kommer till att påverka makthavare till att ge människor på flykt bättre skydd och tillgång till den hjälp de behöver.

Vi försvarar FN:s flyktingkonvention och andra internationella lagar som säkerställer mänskliga rättigheter och humanitära behov för människor på flykt. Vi anser att alla länder ska följa FN:s rekommendationer när de utformar sin flyktingpolitik.

Vi är också en förespråkare för att stärka rättigheterna för människor som flyr inom sitt eget land, och till de som måste fly på grund av klimatrelaterade naturkatastrofer. Högre prioritet av utbildning för barn i kris är en annan fråga vi värdesätter högt.

Värdefulla givare

NRC Flyktinghjälpen har många viktiga givare. Ända sedan vi skickade våra första stödpaket till ett Europa i ruiner 1946 har människor visat sitt engagemang för humanitärt bistånd genom att stödja vårt arbete.

För närvarande upplever vi ett historiskt engagemang för flyktingar. Vi får alltid nya givare, affärspartners och andra ivriga insamlingar av pengar för människor på flykt.

Det är inspirerande för vårt arbete. Det ger hopp.