Flyktingläger
Läs bildtexten Foto: NRC Flyktinghjälpen /Christian Jepsen

Flyktingläger

Ett flyktingläger är det sista hoppet för män, kvinnor och barn som flyr i ett farligt område.

De flesta människor på flykt i världen lever dock utanför flyktingläger.

Många söker tillflykt i städer, andra slår sig tillfälligt ned i områden utanför städerna. Därför är NRC Flyktinghjälpens arbete anpassat så att vi kan hjälpa flyktingar i stadsområden.

Men ibland är det nödvändigt att inrätta ett flyktingläger. De är gjorda för att hjälpa människor som har flytt allvarliga kriser och katastrofer, och kanske fortfarande befinner sig i ett osäkert område.

För dem är ett flyktingläger den enda och sista chansen. Där får de ett avgörande stöd, tak över huvudet och skydd.

Ett tryggt liv i lägret

Att bygga upp och driva flyktingläger är en av NRC Flyktinghjälpens sex huvudsakliga verksamheter.

Det är viktigt att människor får omfattande och effektiv hjälp. Det ser våra specialister till. Vi arbetar med barnen, kvinnorna och männen som bor i lägret, så att de kan vara med och bidrar till att utforma hjälpinsatserna. Således blir stödet optimalt.

Vad vi gör:

  • Vi ser till att hjälpinsatserna är i linje med nationell lagstiftning och internationell rätt, internationella riktlinjer och tekniska standarder
  • Vi upptäcker brister och behov, så att vi kan ge effektiv hjälp
  • Vi samlar in information och använder den för att tala för människor på flykt
  • Vi inkluderar människor på flykt i de beslut som rör det dagliga livet i lägret

 

En global ledare

Både stora planerade läger och spontana anläggningar kräver noggrann planering och samordning.

I mer än tio år har NRC Flyktinghjälpen varit i framkant när det kommer till samordning och förvaltning av flyktingläger. Från Myanmar till Palestina - detta gör vi:

  • stödjer partners i att skapa, strukturera och upprätthålla flyktingläger
  • stödjer insamling av data och information
  • ser till att lägrets invånare deltar
  • kontrollerar tjänster och brister
  • involverar lokalsamhället utanför lägret


Vi skickar också experter till FN och andra organisationer. Från 2014 till 2015, blev 200 experter utplacerade i mer än 30 länder.  Läs mer om våra lägerexperter.