NRC ICLA team doing outreach work in an informal settlement for Syrian refguees in Wadi Khaled in Northern Lebanon. Photo credit: NRC/Christian Jepsen February 2014
Rättshjälp
Läs bildtexten Rättshjälp i en informell bosättning för syriska flyktingar i Wadi Khaled, norra Libanon. Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Rättshjälp

Många flyktingar upplever människorättsbrott.

Om de precis har flytt, har varit på flykt i åratal eller förbereder sig för att äntligen resa hem, upplever människor på flykt ofta att deras rättigheter inte respekteras.

Vi ger dem hjälp till självhjälp genom rättshjälp. I 20 länder arbetar våra jurister med att stödja människor som försöker överleva på flykt och bygga en ny framtid.

Vårt rättshjälparbete har fyra huvudområden:

 • Mark- och egendomsrätt
 • Identitetshandlingar
 • Stöd för att ansöka om flyktingstatus
 • Stöd för att ansöka om status som internflykting
"Jag ville arbeta som entreprenör, men det var svårt att bevisa att jag var från ett område som inte var under statlig kontroll. Rättshjälpscentret förklarade mina rättigheter för mig och hjälpte mig att få en identitetshandling som bevisar att jag flyr från min hemstad. Nu kan jag registrera mig som entreprenör, och försörja mig. "
- Alina (25), som flytt sin hemstad i Horlivika, Ukraina.

Mark och egendomsätt

Många flyktingar kämpar för att hitta en plats att bo på. De flesta bor inte i läger utan i tätorter och informella bosättningar. Många hamnar i hem med osäkra kontrakt, där det finns en ständig risk för att bli vräkt.

När det äntligen är säkert att återvända hem, reser de hem till hus som kanske förstörts av bomber eller har ockuperats av andra.

Kvinnor drabbas särskilt hårt. De utsätts för diskriminering - de kan nekas arv av familjen, de kan tvingas lämna huset när de separerar eller deras make dör.

Våra jurister arbetar med flera olika rättsliga mekanismer - traditionella, religiösa och juridiska - för att lösa tvister om mark och egendom.

Identitetshandlingar

Utan identitetshandlingar är du ingen. Det är ett problem för många människor på flykt. Om de får rörelsefrihet, mat, tak över huvudet, utbildning och hälsovård kan bero på om de har rätt identitetshandlingar att visa upp.

Många flyktingar har fått sina papper beslagtagna, eller så kan de ha försvunnit under flykten. Andra lyckads inte ta med dem hemifrån eftersom de behövde fly i all hast.

Genom vår hjälp får de identitetshandlingar. På så vis kan de få tillstånd att arbeta, skicka sina barn till skolan, öppna ett bankkonto och ta hand om sig själva.

Vad vi gör:

 • Publicerar tillförlitlig, uppdaterad information om var människor på flykt kan få den hjälp de har rätt till
 • Rådgivning i specifika frågor. Till exempel var man kan få en födelseattest till barn födda på flykt
 • Representerar människor på flykt när de behöver särskilt stöd. Till exempel hjälper vi dem när de måste bevisa äganderätten till mark de har ärvt
 • Bistår med medling, till exempel mellan en flykting och hyresvärd, för att undvika att flyktingar avlägsnas

Vi ser alltid till att:

 • Respektera sekretessen. Vi skyddar personlig och känslig information
 • Respektera professionella och etiska rättsliga normer
 • Hjälpen är gratis