Rent vatten
Läs bildtexten Foto: NRC Flyktinghjälpen /Enayatullah Azad
För många familjer på flykt är det en daglig kamp att skaffa vatten.

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Trots detta har många människor på flykt inte tillgång till rent vatten att dricka eller tvätta sig med, eller säkra platser att gå på toaletten på.

Bristen på dricksvatten, tvätt och toaletter kan betyda sjukdom och död. I ett flyktingläger kan en enda handling, som att tvätta händerna, vara avgörande för att förhindra spridning av sjukdomar. En brunn kan förhindra att byborna måste gå på en flera timmar lång promenad på jakt efter vatten.

"Tidigare var vi tvungna att gå långt för att hämta vatten. Vi var tvungna att gå tidigt på morgonen och kom tillbaka vid solnedgången. Nu har vi tillgång till vatten från en kran i närheten. Det är en stor lättnad."
Kadra från Halobiyo, Etiopien.

Vad vi gör:

NRC Flyktinghjälpen har många olika vattenprojekt, men alla följer samma principer. När vi utvecklar och initiera våra projekt, sker det alltid i samråd med de människor och lokalsamhällen som ska dra nytta av dem. Våra anställda gör kulturella, sociala och ekonomiska överväganden, och respekterar den centrala roll som kvinnan ofta har när det kommer till familjens hälsa.

Vi arbetar också för att främja god hälsa genom att erbjuda utbildning i hygien för människor som lever på flykt.

Vi arbetar för att se till att kvinnor, män och barn har tillgång till vatten- och sanitetstjänster i eller nära sina hem, i skolor och i de lokala institutioner de använder. 

Det är viktigt att de tjänster vi tillhandahåller är säkra och att de tar hänsyn till personer med funktionshinder. Vi hjälper lokalbefolkningen att bygga toaletter, brunnar och andra hållbara och hygieniska vatten- och sanitetstjänster.