Hans Christen Knævelsrud working on camp management for UNHCR in Zaatari Camp in Jordan (Photo: NRC/Christian Jepsen)

NORCAP – NRC:s beredskapsstyrkor

Styrkan består av över 1000 kvinnor och män, rekryterade från hela världen, som med kort varsel kan resa ut och hjälpa FN, internationella organisationer, regionala institutioner och nationella myndigheter i samband med humanitära katastrofer.

Experterna hjälper till både under och efter en kris, och de bistår olika aktörer i arbetet med att förebygga och förbereda sig för eventuella framtida krishändelser.

Beredskapsexperterna är högt kvalificerade inom sina respektive fält och arbetar inom områden såsom utbildning, hälsa och näring, skydd, logistik, samordning, rättvisa och fredsbyggande.

Flera mindre, tematiska beredskapsstyrkor administreras också av NORCAP. De är specialiserade på områden såsom skydd, genus och jämställdhet, kartläggning och informationsinhämtning, etablering och drift av läger och användning av kontanter i humanitärt arbete.

NORCAP:s beredskapsstyrkor är bland de mest använda styrkorna internationellt. När som helst är cirka 250 experter på uppdrag i kris- och konfliktområden runt om i världen.

NORCAP har arbetat nära det norska utrikesdepartementet, för att stärka kapaciteten i de humanitära insatserna, alltsedan FN:s flyktingkommissariat begärde krispersonal från Norge under den kurdiska flyktingkrisen 1991. Finansieringen från utrikesdepartementet omfattar ett eget ramavtal och flera ytterligare anslag till olika nödsituationer.

Mer information finns på nrc.no/norcap