Livsmedelssäkerhet
Läs bildtexten Mary Achol är internflykting i Mingkman, Sydsudan. Hon odlar grönsaker. I år uteblev regnet vilket påverkade hennes skörd. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Livsmedelssäkerhet

Ett livsviktigt behov i krissituationer.

Matbrist kan vara både en orsak och en följd av konflikt. För människor som flyr orsakar matbrist lidande, stigma och fara för liv och hälsa.

Vad är en trygg livsmedelsförsörjning?

Livsmedelsförsörjning är att ha regelbunden tillgång till säker och näringsrik mat. När man har flytt och sedan kommer i säkerhet kan det vara en stor utmaning att skaffa sig tillräckligt med mat.

I en stad kan två bröder på flykt tvingas ta ett riskabelt arbete för att få den mat de behöver för dagen. För en mor, kan en tillfällig natt i ett flyktingläger snabbt bli till år, och det kan bli svårt att skaffa mat.

Det är viktigt att våra livsmedelsförsörjningsprojekt har lång livslängd. Projekten måste ge näring till behövande i deras dagliga liv och, när så är möjligt, stödja den lokala ekonomin och människor på flykt.

Vårt arbete för livsmedelssäkerhet

NRC Flyktinghjälpen är ett skyddsnät som hjälper människor som flyr att överleva tills de får en säkrare försörjning.  

Vi har respekt för olika kulturella preferenser. Därför pratar vi alltid med människor på flykt och de lokalsamhällen där de vistas, för att ta reda på vilka behov och önskemål de har kring mat. Vi tar särskild hänsyn till kvinnor och barn, eftersom det i krissituationer oftast är de som kämpar mest för att ta till sig näringsrik mat.

NRC Flyktinghjälpen arbetar med livsmedelsförsörjningen i 12 länder, där våra livsmedelsexperter arbetar i både akuta och långvariga kriser. Där det är möjligt, delar vi ut kontanter och matkuponger. Detta ger familjer på flykt frihet att välja vad de äter.

Vad vi gör:

  • I akuta kriser delar vi ut matpaket, kontanter och matkuponger.
  • I långvariga kriser delar vi ut jordbruksredskap, kontanter och matkuponger.
  • Vi delar ut näringsersättning när det behövs.
  • Vi organiserar marknader där man kan köpa mat, hushållsartiklar, utsäde och jordbruksredskap.
  • Vi erbjuder kurser i livsmedelsproduktion på landet och i städer, som inkluderar skolträdgårdar och boskap.
  • Vi erbjuder kurser i småföretagande, näring, hygien och miljökonsekvenser.
  • Vi bidrar till att sätta igång den lokala ekonomiska verksamheten för att förbättra livsmedelsförsörjningen och öka den lokala självständigheten.