Startpaket

Efter år på flykt och svårt med försörjningen kan ett eget företag vara hjälpen som behövs för att komma ur fattigdom.

Vi hjälper till med rådgivning, kurser, nätverk och mindre investeringar, så att människor på flykt kan komma igång med sin verksamhet. Det ger försörjning, värdighet och en chans att inte vara beroende av andra. Många av de vi hjälper är ensamstående mammor eller ungdomar.

För 1000 kronor kan människor på flykt få en ny start i livet.