Familjepaket

Människor som flyr tvingas lämna sina hem mycket brådskande och måste lämna nästan allt de äger.

I flyktinglägren delar vi ut madrasser, filtar, köksredskap, vattenkärl, tvål och andra livsnödvändigheter en familj behöver för att överleva.

För 700 kronor kan en familj på flykt få tillfällig hjälp tills det blir säkert att återvända hem.