Identitetsbevis

När människor inte har papper som visar vilka de är förlorar de många rättigheter.

När människor tvingas fly får de ofta bara med sig det allra mest nödvändiga i brådskan. Identitetshandlingar lämnas kvar eller så försvinner de under flykten. Utan identitetshandlingar förlorar de många självklara rättigheter på de platser de flyr till. De kan nekas att föda barn på ett sjukhus, medicinsk hjälp, skolgång eller möjlighet att skaffa sig ett jobb.

För 450 kronor kan familjer på flykt få tag på de papper de behöver.