Barnpaket

Barn på flykt är de mest utsatta. Ge de små en bättre start i livet.

Barnen är oskyldiga offer för de vuxnas krig. NRC Flyktinghjälpen ger dem trygghet, förser dem med det de behöver och hjälper föräldrar med att ta hand om de små. De lite större barnen får kläder, skydd mot vinterkylan, skolgång och hjälp med att bearbeta smärtsamma upplevelser.

För 350 kronor kan barn på flykt få en bättre start i livet.