Skolböcker

För barn som upplevt krigets fasor blir skolan en fast punkt som ger trygghet, sysselsättning och hopp om framtiden.

I skolan känner sig barnen trygga, de skaffar sig kompisar, har roligt och får hjälp med att bearbeta trauman. När de kan skriva, läsa och räkna har de senare livet lättare att få jobb. Med denna gåva hjälper du ett barn till en bättre vardag och en ljusare framtid.

En uppsättning skolböcker kostar 350 kronor.