Rent vatten

Ingen kan klara sig utan vatten – med denna gåva bidrar du till att ge människor på flykt rent vatten.

Brist på dricksvatten, vatten att tvätta sig med och toaletter kan innebära spridning av sjukdomar. I värsta fall leder det till dödsfall. Din gåva kan förhindra vattenbrist och göra livet säkrare för människor som tvingats på flykt.

För 300 kronor bidrar du till att rädda liv.