Gåvor med mening: Skydd till flickor. A girl carrying an orange NRC backpack is standing half turned towards the photographer. She is smiling. Behind her is a few palm trees and a row of wooden houses.

Skydd till flickor

Flickor på flykt är en av de mest utsatta grupperna.

Många riskerar att gå miste om sin utbildning och att bli utsatta för våld och rekrytering till beväpnade grupper. Vi kämpar för att fler flickor på flykt ska få komma tillbaka till skolbänken och få utbildning och beskydd.

Du kan hjälpa flickor på flykt att få skolplats och skydd genom att köpa en gåva för 250 kronor.