Naji, 10, lost his father in an airstrike on their neighbourhood in Hajjah in 2015. 

Photo: Karl Schembri/NRC
10-årige Naji förlorade sin pappa när deras stadsdel i Hajjah bombades 2015. Foto: Karl Schembri / NRC.

Skrämmande siffrorna: Fördubbling av dödade civila i Jemen

Publicerat 14. apr 2019
Fyra år efter att kriget i Jemen bröt ut fortsätter civila att dödas och skadas, trots den undertecknade vapenvilan som inledde det här året.

I städerna Hajjah och Taiz har antalet dödade civila mer än fördubblats sedan vapenvilan för den viktiga hamnstaden Hodeidah undertecknades i Stockholm strax före nyår. Det visar NRC:s analys av antalet civila angrepp under de senaste tre månaderna.

– Världens ögon har vilat på Hodeidah sedan vapenvilan ingicks, men i andra delar av landet är det rena blodbadet. Kriget fortsätter att eskalera i Jemen med dödliga konsekvenser för civila jemeniter, säger Mohamed Abdi, NRC:s landsdirektör i Jemen.

788 personer har dödats sedan 18 december förra året, då avtalet om vapenvila undertecknades. Av dessa dödades 318 personer av bomber. Under samma period anfölls totalt 1631 bostäder, 385 gårdar, 47 lokala företag och 13 skolor i Jemen. Dessa angrepp gör en redan allvarlig humanitär situation ännu värre och bidrar till svält och att barn drivs ut ur skolan.

– Våldet i Hodeidah har minskat, men samtidigt har det ökat i andra delar av landet, säger Abdi.

– Det har varit färre flygangrepp över Hodeidah och vapenvilan har gjort det möjligt att återuppta en del av det dagliga livet där. Bland annat har några affärer och företag öppnats igen. Samtidigt har striderna i andra delar av landet intensifierats med förfärliga konsekvenser för kvinnor, män och barn, tillägger Abdi.´

Siffror från Civilian Impact Monitoring Project (CIMP) visar att luftangrepp ledde till de största civila skadorna under 2018 och åren dessförinnan. Men dessa attacker har nu halverats under de senaste tre månaderna. Däremot har antalet offer för landminor, krypskyttar och improviserade sprängämnen ökat.

– Kriget har pågått i fyra år och vi måste fortsatt be de stridande parterna att stoppa attackerna mot den civila befolkningen. Parterna i den här brutala konflikten måste nu säkra vapenvilan och Stockholmsavtalet. De måste också, tillsammans med FN:s säkerhetsråd och medlemsländerna, se till att alla Jemens hamnar åter öppnas, att de offentliga tjänsterna återupprättas och att landets ekonomi stabiliseras. Vi måste stoppa den här humanitära katastrofen, som människor själva har skapat, avslutar Abdi.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?