Det här går ditt fadderbidrag till

Förra året gav NRC Flyktinghjälpen mat, vatten och utbildning till nästan 10 miljoner krigsdrabbade barn och familjer i 35 länder. Med ditt stöd kan vi nå ännu fler!

275 kronor räcker till exempel till:

Skolgång för ett syriskt flyktingbarn i Jordanien.


teltTält till en syrisk familj på flykt i Syrien eller i ett av grannländerna.


madrasserMadrasser och filtar för en syrisk familj på flykt i Syrien eller i ett av grannländerna.


landbrukJordbruksredskap för en sydsudansk flykting i Uganda.


froFrön som en sydsudansk flykting i Uganda kan använda för att odla tomater, lök, kål, auberginer och ärter.

350 kronor räcker till exempel till:

Tmatvå månatliga matransoner till ukrainare på flykt i sitt eget land.


vedVed till en familj på flykt i Ukraina, för att klara vintern.

 

Så här jobbar vi

Vår insats består av tre delar: nödhjälp för människor på flykt, påverkansarbete och vår beredskapsstyrka NORCAP.

Vi är på plats där människor behöver oss mest. Vi har specialiserat oss på sex typer av hjälp, som ger stort värde både under och efter konflikter och kriser.

Utdanning   Utbildning

För barn som upplever krig och kriser, ger skolan trygghet och hopp. Vi ser till att barn och ungdomar får fortsätta att lära och leka.

Rent vann   Rent vatten

För att undvika sjukdomar är människor på flykt helt beroende av tillgång till rent vatten. Vi bygger brunnar och delar ut dricksvatten, bygger sanitära anläggningar för att förhindra spridning av sjukdomar och ger utbildning i god hygien.

Husly   Skydd

Att ha tak över huvudet är livsviktigt. Våra ingenjörer bygger bland annat hem och skolor utifrån flyktingarnas behov av trygghet och privatliv.

Rettshjelp   Rättshjälp

Personer på flykt nekas ofta läkarvård eller arbete. Ett annat problem är att flyktingar som återvänder hem kan upptäcka att deras hus är ockuperat. Våra jurister ger information om vilka rättigheter återvändande flyktingar har och hjälper till att uppfylla dem.

   MatsikkerhetMatsäkerhet

Mat är en mänsklig rättighet. Vi delar ut mat samt startar och stöder lokal matproduktion.

Leirdrift   Lägerdrift

För människor på flykt kan ett flyktingläger vara den allra sista möjligheten till trygghet. Vi bygger och driver läger, där människor får livsviktig hjälp och skydd.

   

Talsmannsarbeid  Påverkansarbete

Vi försvarar rättigheter för människor på flykt. Vi sprider kunskap om flyktingars situation och vi rapporterar om missförhållanden och nöd. Vi påverkar världens makthavare, så att de respekterar rättigheterna för dem som flyr.

 

 
Beredskapsstyrke Beredskapsstyrkorna


Vi är snabbt på plats under kriser. Vår beredskapsstyrka NORCAP, som är världens mest använda, har 1000 experter från olika länder. När en humanitär kris uppstår, är experterna redo att rycka ut för att bistå FN och andra organisationer.