Hjälp människor på flykt

Tack vare stödet från människor som du, kan fler få livsavgörande hjälp så som vatten, mat och tak över huvudet.

Kriget i Ukraina har skapat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Tack vare våra givare och stödjare kunde vi reagera snabbt då krisen kom. Vi ordnar med mat, husrum och skydd.

Samtidigt glömmer vi inte de miljontals andra på flykt som behöver vår hjälp varje dag. Som givare bidrar du bland annat till att fler människor på flykt får skydd och hjälp att skaffa rent vatten, mat, tak över huvudet och utbildning. Vi hjälper där nöden är som störst och dem som behöver hjälpen mest.

2022 hjälpte vi nära 10 miljoner människor världen över, och med ditt stöd kan ännu fler få hjälp.

Starta insamling

 

Fakta om NRC Flyktinghjälpen

konto 90

NRC Flyktinghjälpen Sverige har ett 90 konto, som utfärdas av och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent gå till administration och insamling. 

Lång erfarenhet har gett oss värdefull erfarenhet och kompetens när det handlar om effektivt arbete och bästa möjliga utnyttjande av resurser. Över 90 procent av NRC Flyktinghjälpens globala kostnader går oavkortat till att uppfylla vårt uppdrag.
 

Vi får fram hjälpen där nöden är störst

NRC Flyktinghjälpen har arbetat outtröttligt för människor på flykt i över 75 år. När vi startade hjälparbetet 1946 var behovet enormt. Det är det fortfarande. Sedan slutet av andra världskriget har vi arbetat för att människor på flykt ska överleva och bygga sig en ny framtid.

Vi ser till att medlen alltid används där behovet är som störst.

Detta gör vi för människor på flykt:

  • Mat och tak över huvudet
  • Skola och utbildning till barn och ungdomar
  • Utbildning i sömnad, mekanik och andra yrkesutbildningar för ungdomar
  • Varma kläder, filtar, ved och spisar på vintern
  • Rent vatten och säkra sanitetsförhållanden
  • Organisering och drift av flyktingläger
  • Rättshjälp