Utbildningskris:

Det finns ett akut behov av att investera i utbildning till barn på flykt

Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Investera i utbilding

Bristande finansiering har lett till att vi håller på att förlora en hel generation barn på flykt. Situationen kan räddas om du är villig att investera mer i utbildning och vår gemensamma framtid. Men det är bråttom nu och vi har inte råd att låta bli.


Redan innan coronakrisen ledde till stängda skoldörrar saknade mer än 127 miljoner barn och unga i krigs- och krisdrabbade områden en plats i skolan.

Allra sist i utbildningskön hittar vi barn på flykt. Utan utbildning utsätts de för en rad faror, deras liv sätts i standby-läge och de går en osäker framtid till mötes.

– Om vi vänder dessa barn ryggen kan konsekvenserna bli katastrofala. Fler barn riskerar att rekryteras som barnsoldater, att utsättas för sexuellt våld, hamna i barnarbete eller bli barnbrudar. Inte minst fråntar vi barnen hoppet om en bättre framtid, berättar Annelies Ollieuz som leder NRC Flyktinghjälpens utbildningsarbete.

LIBERIA: Under ebolaepidemin 2014/2015 var skolorna stängda i mer än sju månader. Annelies Ollieuz förbereder här lärare och andra anställda inför att skolorna ska öppna igen i huvudstaden Monrovia. Foto: Eirik Christophersen/NRC Flyktinghjälpen

LIBERIA: Under ebolaepidemin 2014/2015 var skolorna stängda i mer än sju månader. Annelies Ollieuz förbereder här lärare och andra anställda inför att skolorna ska öppna igen i huvudstaden Monrovia. Foto: Eirik Christophersen/NRC Flyktinghjälpen

Hon syftar på att barnen inte bara går miste om möjligheten att lära sig läsa, skriva och räkna. De går också miste om möjligheten att tillägna sig färdigheter som stärker självtilliten och förmågan att ta hand om sig själv, sin familj, lokalsamhället, naturen och miljön. Dessutom utgör skolan en plats där barn i krigs- och krisområden kan få en möjlighet att lära sig att hantera stress och trauman.

Ollieuz anser att vi inte har råd att fortsätta försumma denna generation och samtidigt förvänta oss att den ska bidra till att bygga upp sina krigshärjade länder igen, säkra ekonomisk och social trygghet och bilda stabila och fredliga samhällen.

– Och ju längre barnen är borta från skolan, desto högre är sannolikheten att de aldrig kommer tillbaka till skolbänken igen, varnar hon.

Se till att fler barn på flykt får utbildning. Stöd vårt arbete idag.


Här är tio anledningar till att vi måste investera mer i utbildning till barn på flykt:

#1: Barnen utsätts för övergrepp

Barn på flykt är sårbara. Skolan är en arena som skyddar. Foto: Alamy Stock Photo/NTB

Barn på flykt är sårbara. Skolan är en arena som skyddar. Foto: Alamy Stock Photo/NTB

Barn på flykt är mycket sårbara för övergrepp och många hamnar i människohandel och utsätts för sexuella övergrepp, tvångsrekryteras till väpnade grupper och utnyttjas av kriminella gäng.

Om barnen går i skolan är de mindre utsatta för allt detta.

Utbildning är en mänsklig rättighet
Rätten till undervisning fastställs i artikel 26 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Deklarationen förordar gratis och obligatorisk grundskoleutbildning. I Barnkonventionen från 1989 (som blev svensk lag 2020) skriver man att länderna ska göra högre utbildning tillgänglig för alla.


Så kan du hjälpa:

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler flyktingfamiljer med pengar till hyran, så att de har råd att skicka barnen till skolan. Vi ser också till att ge barnen kostnadsfri undervisning. Då slipper de att tvingas bli barnsoldater eller att utsättas för våld och människohandel.

#2: Skolor angrips

Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor
Nazir (13) sykler forbi skolen sin som ble ødelagt av en bilbombe i november i fjor

AFGHANISTAN/Kandahar: Nazir (13 år) cyklar förbi sin skola. Den förstördes av en bilbomb i november förra året. NRC Flyktinghjälpen byggde upp de förstörda klassrummen, men skolan attackerades och förstördes igen i juni 2021 och är nu stängd. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

AFGHANISTAN/Kandahar: Nazir (13 år) cyklar förbi sin skola. Den förstördes av en bilbomb i november förra året. NRC Flyktinghjälpen byggde upp de förstörda klassrummen, men skolan attackerades och förstördes igen i juni 2021 och är nu stängd. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Vålds- och krigshandlingar leder till att föräldrarna håller barnen hemma från skolan. Det är en ökande trend att skolor används för militära ändamål eller själva blir militära mål i krig.

Angreppen omfattar direkta attentat mot skolbyggnader, angrepp mot elever och lärare, militär användning av skolbyggnader, militär rekrytering på skolor eller längs vägarna till skolan och sexuella övergrepp begångna av soldater och rebeller.


Så kan du hjälpa:

Vi återuppbygger och bygger nya skolor. Samtidigt arbetar vi för att skapa trygga arenor för inlärning och förebygga attentat mot skolor och att skolor tas i bruk för militära ändamål.

#3: Flickor drabbas

11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene
11. mai 2021 ble en jenteskole utsatt for et bombeangrep. Minst 80 mennesker ble drept, de fleste var elever ved skolen. Bildet viser skolesekken til ett av ofrene

AFGHANISTAN/Kabul: Den 11:e maj 2021 utsattes en flickskola för ett sprängattentat. Minst 80 människor dödades, de flesta av dem elever i skolan. På bilden en skolryggsäck som tillhörde ett av offren. Foto: NTB/XINHUA

AFGHANISTAN/Kabul: Den 11:e maj 2021 utsattes en flickskola för ett sprängattentat. Minst 80 människor dödades, de flesta av dem elever i skolan. På bilden en skolryggsäck som tillhörde ett av offren. Foto: NTB/XINHUA

En blomsterbukett och skolryggsäcken som tillhörde ett av offren placerad på hennes skolbänk, efter att hon dödats i ett terrorattentat mot en flickskola i Kabul den 11:e maj i år. Minst 80 människor dödades i attentatet. De flesta var skolflickor, 11–15 år gamla, och de var på väg att lämna skolan för dagen.

Angreppen på skolflickor ökar samtidigt som utbildning för flickor är ett politiskt stridstema i flera länder. Trenden visar på ett ökande antal attentat mot flickskolor, flickor och kvinnliga lärare samt kidnappningar. Detta leder till att fler flickor aldrig ens kommer till skolan.


Så kan du hjälpa:

Med ditt stöd ser vi till att fler föräldrar skickar sina döttrar till skolan, och vi bidrar till att lokalsamhället och myndigheterna prioriterar utbildning av flickor och att skolan blir en trygg plats, även för flickor.

FN:s hållbarhetsmål nummer 4
År 2015 antog FN:s medlemsländer i och med Agenda 2030 17 mål för en hållbar framtid. I dessa ingår god utbildning som ett eget mål. Förenta nationernas hållbarhetsmål nummer 4 har rubriken: ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

En god utbildning utgör grunden för att förbättra människors liv. Flickor och pojkar ska ha samma tillgång till utbildning av god kvalitet och den ska vara gratis.

#4: Barnen bär på krigstrauman

JORDANIEN: Malak hjälper sina yngre syskon att hantera psykisk stress, en stress som bara har ökat efter att NRC Flyktinghjälpens lärocenter stängdes på grund av smittrisken. Foto: Daniel Wheeler/NRC Flyktinghjälpen

JORDANIEN: Malak hjälper sina yngre syskon att hantera psykisk stress, en stress som bara har ökat efter att NRC Flyktinghjälpens lärocenter stängdes på grund av smittrisken. Foto: Daniel Wheeler/NRC Flyktinghjälpen

Skolan ger barn och unga på flykt och andra sårbara grupper tillgång till livsviktiga tjänster som hälsostöd och psykosocialt stöd.

En del bär också på krigstrauman och får fortfarande mardrömmar med anknytning till krigs- och våldshandlingar eller en dramatisk flykt. Skolan är därför en viktig plats där barnen kan få hjälp.


Så kan du hjälpa:

Med din hjälp kan vi utbilda lärare, bilda egna skolklasser, stötta föräldrarna och lära barnen hur de kan hantera psykisk stress och uppleva trygghet.

Stöd vårt arbete i dag.

#5: Flickor gifts bort vid låg ålder

JORDANIEN: Syriska flyktingflickor spelar fotboll utanför en av NRC Flyktinghjälpens skolor i flyktinglägret Zaatari. Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

JORDANIEN: Syriska flyktingflickor spelar fotboll utanför en av NRC Flyktinghjälpens skolor i flyktinglägret Zaatari. Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Når familjer drivs på flykt ser vi att många föräldrar gifter bort sina döttrar när de fortfarande är barn. Orsaken är ofta dålig familjeekonomi och att föräldrarna tror att döttrarna kommer att få ett bättre skydd genom äktenskapet.

Resultatet kan bli katastrofalt för flickorna som riskerar att bli gravida i väldigt unga år med tillhörande komplikationer. En del utsätt för våld i hemmet, många går miste om sin skolgång och möjligheten till avlönat arbete. Flickorna riskerar också att bli isolerade och förlora möjligheten till kontakt med jämnåriga.


Så kan du hjälpa:

Med din hjälp ser vi till att fler familjer på flykt kan försörja sig och skicka sina flickor till skolan i stället för att gifta bort dem i unga år. Vi ser också till att bilda egna flickklasser, och vi har som mål att minst hälften av de barn som får utbildningsstöd ska vara flickor.

#6: Barnen tvingas arbeta

SYRIEN: Unga internflyktingpojkar i Syrien arbetar vid ett provisoriskt oljeraffinaderi på landsbygden norr om Aleppo. Foto: NTB/AFP/Bakr Alkasem

SYRIEN: Unga internflyktingpojkar i Syrien arbetar vid ett provisoriskt oljeraffinaderi på landsbygden norr om Aleppo. Foto: NTB/AFP/Bakr Alkasem

Många familjer på flykt saknar inkomster och har inte råd att skicka barnen till skolan, eller så är barnen tvungna att arbeta för att skaffa pengar till familjen, till mat och andra förnödenheter.

Så kan du förhindra barnarbete!

I Syrien måste tre av fyra barn arbeta för att försörja familjen. I grannländerna Jordanien och Libanon tvingas mer än hälften av de syriska flyktingbarnen arbeta eller tigga. De yngsta är inte äldre än fem år.


Så kan du hjälpa:

Med ditt stöd kan vi hjälpa familjer på flykt med pengar till hyran, så att de har råd att skicka barnen till skolan. Vi ser också till att ge barnen undervisning. Då slipper de att tvingas arbeta eller att utsättas för människohandel.

#7: Kämpar med att ta igen förlorade skolår

SYRIEN: NRC Flyktinghjälpen arbetar med barn som Rem (15 år) som har förlorat skolår på grund av krig. Vi arbetar för att få dem tillbaka till skolan för att ge dem en möjlighet att ta igen det de har förlorat. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

SYRIEN: NRC Flyktinghjälpen arbetar med barn som Rem (15 år) som har förlorat skolår på grund av krig. Vi arbetar för att få dem tillbaka till skolan för att ge dem en möjlighet att ta igen det de har förlorat. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

Ju längre barnen är borta från skolan, desto högre är sannolikheten att de aldrig kommer tillbaka till skolbänken igen. Såväl föräldrarnas dåliga ekonomi, annan läroplan och nytt språk, lång väg till skolan som avsaknad av dokument och examensintyg kan vara hinder på väg tillbaka till skolbänken.


Så kan du hjälpa:

Med din hjälp ser vi till att fler familjer på flykt kan försörja sig själva. Dessutom hjälper vi till att ta fram viktiga dokument. Vi bildar också egna klasser där barnen får en möjlighet att ta igen förlorade skolår, så att de kan förbereda sig och fortsätta sin skolgång på en vanlig skola.

#8: Ungdomar får inte användning för sina talanger

Philemon var skräddarlärling men våldsamma strider i nordöstra Nigeria tvingade honom att fly från sitt hem. Foto: Samuel Jegede/NRC Flyktinghjälpen

Philemon var skräddarlärling men våldsamma strider i nordöstra Nigeria tvingade honom att fly från sitt hem. Foto: Samuel Jegede/NRC Flyktinghjälpen

Ungdomar på flykt är de som kämpar hårdast med att skaffa sig en utbildning. Endast tre procent av världens flyktingar går på universitet eller tar en högre examen, jämfört med 34 procent av världens ungdomar som har denna möjlighet.

De flesta av världens flyktingar befinner sig i fattiga grannländer som inte kan erbjuda ungdomarna utbildning. Det stängs därmed ute från viktiga samhällsarenor och de kämpar för att integreras i sina respektive värdsamhällen.

Många desperata familjer och enskilda flyktingar tvingas därför att ge sig ut på livsfarliga flyktruter för att skapa sig en tryggare och bättre framtid.


Så kan du hjälpa:

Tillsammans kan vi se till att fler ungdomar får utbildning och yrkeserfarenhet så att deras talanger kommer till sin rätt och de kan försörja sig. Vi ser också till att ungdomar får yrkeserfarenhet och möjlighet att skapa sin egen arbetsplats.

#9: Föräldrar under press

COLOMBIA: Wendy (9 år) och hennes mamma Diana (30 år) tvingades fly på grund av våld och hot. Nu får Wendy äntligen möjligheten att börja skolan och hennes mamma gläder sig över att dottern har fått en tryggare vardag och en ljusare framtid. Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

COLOMBIA: Wendy (9 år) och hennes mamma Diana (30 år) tvingades fly på grund av våld och hot. Nu får Wendy äntligen möjligheten att börja skolan och hennes mamma gläder sig över att dottern har fått en tryggare vardag och en ljusare framtid. Foto: Fernanda Pineda/NRC Flyktinghjälpen

Livet på flykt är krävande för många föräldrar. De är ensamförsörjare eller måste fly ensamma med barnen. De måste etablera sig på ett nytt ställe utan ett nätverk av familj och vänner. Och de kämpar för att skaffa sig jobb och försörja familjen. Då blir skolan en viktig och trygg plats för barnen.


Så kan du hjälpa:

Med ditt stöd kan vi utbilda fler lärare, bygga och återuppbygga fler skolor och se till att fler familjer på flykt kan skicka barnen till skolan. Därigenom avlastar vi föräldrarna och ger barnen en trygg plats för inlärning och aktivitet.

#10: Coronapandemin drabbar de svagaste

BURKINA FASO: En grupp elever följer fjärrundervisning under coronaepidemin med hjälp av en radio som NRC Flyktinghjälpen har delat ut. Foto: Adama Kouraogo/NRC Flyktinghjälpen

BURKINA FASO: En grupp elever följer fjärrundervisning under coronaepidemin med hjälp av en radio som NRC Flyktinghjälpen har delat ut. Foto: Adama Kouraogo/NRC Flyktinghjälpen

Coronakrisen och stängda skoldörrar har lett till att barn på flykt riskerar att hamna ännu längre bak i utbildningskön om de inte får hjälp.

Familjer på flykt bor ofta trångt i små lägenheter eller tält, ofta tillsammans med andra familjer. Vatten, tvättställ och toaletter delas ofta med andra. Tillgången på elektricitet och till internet är ofta begränsad eller obefintlig. Under sådana förhållanden är hemundervisning nästan omöjlig.

Dessutom har pandemin lett till minskade eller helt uteblivna inkomster och många familjer på flykt har inte längre råd att skicka barnen till skolan.


Så kan du hjälpa:

Sedan pandemins början har vi arbetat dygnet runt för att säkerställa barns och ungdomars rätt till utbildning. Vi har ordnat med fjärrundervisning för att möta barnens behov. Vi använder radio, mobiltelefoner och WhatsApp, kombinerat med uppföljande telefonsamtal för att ge vägledning och stöd.

Vidare ser vi till att familjer som har förlorat sina inkomster får råd att skicka barnen till skolan och att barnen får tillräckligt med mat så att det kan hänga med i undervisningen. Med ditt stöd kan vi hjälpa fler.