Afghanistan

Flickorna på den afghanske drömakademin

40 par skor står snyggt placerad på den grå betongtrappan utanför en enkel ytterdörr. Det här är ingen vanlig skola. Det är hemmet hos en generös granne som använder delar av sitt hus som skola för 40 tjejer som drömmer om att få utbildning och ett yrke.

De flesta av flickorna är mellan 10 och 16 år och kommer från familjer som är på flykt från konflikter i det krigshärjade landet. Nu deltar de i ett utbildningsprogram i NRC Flyktinghjälpens regi och får möjligheten att ta igen tappade kunskaper.

De vill bli lärare, läkare och allt det flickor drömmer om att bli.

Klassen har börjat använda ett eget utbildningsprogram som heter "Bättre lärande" för att minska mental stress och stärka inlärningsförmågan. Programmet innehåller också många olika fysiska övningar.

NRC Flyktinghjälpen arbetar för att lika många flickor som pojkar ska få utbildning. 2019 fick mer än 60 000 barn och unga hjälp med utbildning i Afghanistan.

Hjälp människor på flykt - stödja vårt arbete.

Mer än att lära sig att skriva och läsa

Lärarna vill gärna visa några av övningarna och ber flickorna att ställa sig mot väggarna så att utrymmet på golvet blir fritt. Fem stora pappersark läggs ut på golvet, som små ljusgröna öar på ett blått hav. Snart stämmer läraren upp i sång och flickorna rör sig runt på golvet. När sången stannar springer de mot den första gröna ön och ställer sig på den och håller om varandra. De står nära och håller varandra så att ingen faller i vattnet utanför "ön".

Jag tänker att detta är en bild av livet. Man måste jobba tillsammans och hjälpa varandra så ingen hamnar utanför. Läraren bekräftar det, sådana här enkla övningar gör att flickorna lär sig att känna sig själva och bli en del av en bra inlärningsmiljö.

Sviker flickorna

Det är nästan två och en halv gång större sannolikhet att flickor i krigs- och konfliktområden mister skolgången än pojkar. När de når tonåren är så många som nio av tio flickor helt ute ur skolan.

Av de 3,7 miljoner barn som står utanför skolan i Afghanistan är sex av tio flickor. I några provinser tappar man 85 procent av flickorna.

Fördrivna afghanske kvinnor och flickor står inför svåra begränsningar när det gäller tillgång till utbildning, hälsa och betalt arbete enligt en rapport från norska flyktingrådet. Sju av tio säger att de aldrig har gått i skolan.

Läs också artikeln om hur världen sviker Afghanistans flickor.

Aryana Sayeed uppträder i tv-programmet Afghan Star i 2017. Hon är Afghanistans största popartist och använder sitt inflytande för att främja jämlikhet och ta upp de problem som kvinnor står inför i Afghanistan. Foto: NTB Scanpix / Ivan Flores / Polaris

Drömmar och förebilder

Flickorna berättar att ingen av deras föräldrar kan läsa eller skriva. En flicka berättar att hon är den enda i familjer som får gå i skolan.

Jag frågar vad de tycker om att göra på fritiden. En svarar att hon gillar att titta på tv. De flesta nickar instämmande och tillägger att de också gärna tittar på musikvideos.

En lång 16-åring i tajta jeans och en svart skinnjacka ställer sig upp. En rosa sjal döljer en del av det långa svarta håret. Hon räcker upp handen: – Min favoritartist är Aryana Sayeed säger hon utan blyghet.

Den kvinnliga artisten Aryana Sayeed är megastjärna i Afghanistan. Hon har varit meddomare i afghanska Idol. Hon är bosatt i Canada, men är ofta i hemlandet där hon håller konserter och ger ut ut låtar som handlar om kärlek och frihet.

NRC Flyktinghjälpens bil på väg genom en gata i Meymaneh. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Drabbas av statistiken

Jag frågor flickorna om vem som vill bli hemmafru. Ingen svarar. De ler, fnissar och ser på varandra. Statistiken visar tyvärr att 1 av 3 gifter sig innan de fyllt 18 år. FN rankar i dag Afghanistan som ett av världens minst jämställda land, och färre en två av tio kvinnor kan läsa och skriva.

Det går upp för mig att detta är mer än ett klassrum. Det är en fristad där flickorna kan lätta på slöjan, säga vad de tänker och våga drömma.

(Denna rapport gjordes i december 2019 innan coronapandemin gjorde att skolorna i Afghanistan stängdes.)