Hjälp människor på flykt

Tack vare stödet från människor som du, kan fler få livsavgörande hjälp såsom vatten, mat och tak över huvudet.


Barn på flykt kan genom NRC få utbildning och få nytt hopp om framtiden. I skolan får de också en fast punkt i vardagen. De kan leka och få hjälp att ta itu med smärtsamma upplevelser. 

Som givare bidrar du också till vår drift av flyktingläger, sanitet i krisområden och till att ge människor på flykt rättshjälp.

82,4 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse. Hälften av dem är barn. Tillsammans kan vi hjälpa fler!

Starta insamling

 

Detta gör vi för människor på flykt

 • Mat och tak över huvudet
 • Skola och utbildning till barn och ungdomar
 • Utbildning i sömnad, mekanik och andra yrkesutbildningar för ungdomar
 • Varma kläder, filtar, ved och spisar på vintern
 • Rent vatten och säkra sanitetsförhållanden
 • Organisering och drift av flyktingläger
 • Rättshjälp

   
  Läs mer 
   

Fakta om NRC Flyktinghjälpen

konto 90

NRC Flyktinghjälpen Sverige har ett 90 konto, som utfärdas av och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent gå till administration och insamling. 

Lång erfarenhet har gett oss värdefull erfarenhet och kompetens när det handlar om effektivt arbete och bästa möjliga utnyttjande av resurser. För NRC Flyktinghjälens globala verksamhet används 90 procent – 9 av 10 kronor – av våra kostnader till att uppfylla vårt syfte. År 2020 fick nästan 12 miljoner människor på flykt stöd från oss.
 

Vi får fram hjälpen där nöden är störst

Även om NRC Flyktinghjälpen är nya i Sverige, har vi arbetat outtröttligt för människor på flykt i 75 år. När vi startade hjälparbetet 1946 var behovet enormt. Det är det fortfarande. Sedan slutet av andra världskriget har vi arbetat för att människor på flykt ska överleva och bygga sig en ny framtid.

Vi ser till att medlen alltid används där behovet är som störst.