“Comparing the school general condition now and last year, you can tell a lot has changed to the better; now there are windows and doors and we are not sitting on the floor any longer since NRC provided desks and tables. Also improvements in the way the teacher explained information helped us understand them in a better way and the new learning spaces made us love school and willing to attend it every day”. *Khalil Student –5 grade – Harasta school
Syrien

Glädjer sig över skolan

– Nu har skolan fått fönster och dörrar och vi sitter inte längre på golvet. Lärarna är hjälpsamma och är så glada för varje ny skoldag, säger Khalil (11).

Så här beskriver han den nya skolvardagen efter att NRC Flyktinghjälpen byggt upp den sönderbombade skolan.

För ett år seden låg skolan och delar av området i den tidigare belägrade enklaven Östra Ghouta i ruiner. Det nio år långa kriget i Syrien har drabbat framförallt barnen. Två av fem skolor har helt eller delvis ödelagts som en följd av kriget och mer än 10 miljoner skolbarn är utan skola. Mellan 2011 och 2015 skedde hälften av alla angrepp på skolor i världen just i Syrien.

NRC Secretary General Jan Egland, visited the school in 2018 and after examining the situation closely, he stated:
“We in NRC are seeking international funding to rebuild this school and end civilians suffering in this area and every area that suffered during this war, we should have one perspective; impartiality. We go after needs, we go after helping civilians. we can help them here and we should help them here.”    
Photo: Tareq Mnadili/NRC
2018: NRC Flyktinghjälpens generalsekreterare Jan Egeland ser hur krigens brutalitet drabbar barnen och skolor i Harasta, Östra Ghouta. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

Enorm förstörelse

Jan Egeland, NRC Flyktinghjälpens generalsekreterare besökte området strax efter att enklavestriderna hade avtagit. Han slogs av den enorma förstörelsen och berättelser som skolbarnen berättade.

– Nu vill göra allt för att ordna fram pengar till att bygga upp de sönderbombade skolorna och få slut på det lidande som krig för med sig. Vi kan kan agera och vi har skyldighet att hjälpa, sade Egeland den gången när han gick runt i ruinerna av det som en gång varit ett klassrum.

Några av barnen i Östra Ghouta hade under tre år långa belägringen undervisning i skyddsrum och källare, under tiden belägringen och bombattackerna pågick användes skolorna till annat.

Reem, 10, from Harasta, Eastern Ghouta
“My name is Reem and I’m from Harasta. I’m 10 years old. I always come to school so that I learn. 
“We didn’t use to come to school, we were afraid of the missiles and used to stay in the basement. Even when I was in the basement I used to study. I had books and I used to study. I studied Arabic and Maths; I only had books for these two subjects with me.
“My two siblings died, it is only me and my parents now.
“My mother doesn’t like if I get low grades so she keeps teaching me so I am always the first in class.
“I used to hide whenever there was a missile launched. I was very scared. One time there was a missile that hit the basement next to us. I was terrified. I am still scared now.
“I hope the situation becomes calm just like here with no bombings or airstrikes hitting us. “I hope we can see the school without any damages or broken walls.”
Photo: Karl Schembri/NRC
2018: När belägringen av Öst Ghouta upphörde började barnen att återvända till skolruinerna. Reem (10) var en av de som använda till ett av de få klassrum som inte var helt sönderbombat. Foto: Karl Schembri/NRC Flyktinghjälpen

Gjorde läxor när bomberna föll

När NRC Flyktinghjälpen fick tillgång till den tidigare belägrade området i Östra Ghouta 2018 mötte vi barnen som berättade om sin skräck för krig, om belägringen och bomberna som dödade och skadade släktingar. Några av dem återvände senare till de sönderbombade skolorna och fick undervisning i de klassrum som var minst skadade.

– Vi kunde inte gå till skolan. Vi var rädda för raketerna och var tvungna att gömma oss i källaren. I källaren gjorde jag själv mitt skolarbete, övade matte och läste arabiska för det var de enda böckerna jag hade, berättade tioåriga Reem från stadsdelen Harasta.

Hoppet om hjälp

Men varken Reem eller de andre barnen har gett upp tron om en framtid och hoppas att NRC Flyktinghjälpen ska bygga upp skolan igen, som innan kriget hade 725 elever.

Workers are restructuring the school building under NRC supervision- Harasta, Eastern Ghouta

Photo: Tareq Mnadili/NRC
INNAN: NRC Flyktinghjälpens anställda i Harasta kartlägger ödeläggelsen av det som en gång var en skola och vad som behövs för att bygga upp den igen. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

– Jag hoppas situationen lugnar sig så att vi inte längre bombas. Jag hoppas att vi får tillbaka skolan utan skador och trasiga väggar. Min mamma vill inte att jag ska få dåliga betyg, så hon ger mig extra undervisning. Det är därför jag alltid är bäst i klassen, sa Reem.

Hennes önskan är nu uppfylld, hennes skola är en av flera som NRC Flyktinghjälpen har återuppbyggt. Vi har utrustat klassrummen med skrivbord och annat skolmaterial. Vi har också utbildat lärare. Vi har aktiviteter för både barn och föräldrar så att de bättre kan hantera vardagen och skolan igen. Under 2019 hjälpte vi närmare 96 000 barn i Syrien att få sina skolor och utbildning tillbaka.

The school after NRC intervention – Harasta, Eastern Ghouta
Photo: Tareq Mnadili/NRC
EFTER: Och så här ser skolan i Harasta efter att den byggdes upp och renoverades. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

Barnen - vår viktigaste resurs

– Även om klassrummet saknade fönster och dörrar och det var skräp överallt, gjorde lärarna vad de kunde för att skapa trygghet och en bra inlärningsmiljö. Kom ihåg att barnen är den viktigaste resursen vi har när vi nu måste bygga upp Syrien, säger Manal, som undervisar barnen på skolan i Harasta.

Manal (35) teacher from Harasta 
“My son is in the 1st grade. Last year going to school was his least favorite thing to do, every morning he would cry and say that the school building is ugly and damaged. However, for me what mattered the most is that despite the classrooms lacked windows, doors and debris were scattered everywhere, inside it, there were a teacher who is working hard to educate the students and support them. 
Thankfully, after the rehabilitation of the school by NRC, my son’s spirits are lifted and he is happier more than ever. Every night, he prepares his books, school uniform and the equipment needed to participate in the activities, which I and other teachers learned in the teacher training in summer. The new shape of the school, the beautiful drawings on the wall and the new way of teaching is what I like the most. Now I can better understand the child’s psychology, how to put myself in his shoe, to know his needs and feelings and in return deliver him the information through creative learning activities and new techniques.” 
I value this noble profession because I can support my students and the whole community through the children, who are the core element of building the future of Syria.”

Photo: Tareq Mnadili/NRC
BARNEN SOM RESURS: Tänk på att barnen är de viktigaste resurserna nu när vi ska bygga upp Syrien igen, säger Manal som undervisar barnen på skolan i Harasta. Foto: Tareq Mnadili/NCR Flyktinghjälpen

Glädjer sig över varje ny skoldag

Hon säger att det var smärtsamt för barnen att se de förstörda skolorna och hela tiden bli påminda om krigets grymhet.

– Min son som går i första klass, oroade sig mycket varje dag innan skolan återuppbyggdes och blev fin igen. Han grät och hade ingen lust att gå till skolan som han beskrev som ful och hemsk.

Den fina skolmiljön har gjort att barnen kan vara glada igen och fokusera på sina studier.
Manal, lärare och mamma

Vi möter henne inne i det nyrenoverade klassrummet. Väggarna är nymålade och är dekorerade med fina figurer i klara färger.

– Resultatet är fantastiskt som ni ser. Vi lärare kan nu ge bättre undervisning, klassrummen är inte överfyllda längre och barnen har fått kortare skolväg. Den fina skolmiljön har gjort att barnen är glada och kan fokusera på sina studier. Vi ser att barnen trivs, de är trygga och de lär sig mer. De får bättre resultat och färre barn hoppar av skolan.

[Tala]* 10 years old elementary student:
“Last year our school was damaged; the windows were broken, it’s yard wasn’t as pretty as now, it lacked all these walls with the beautiful drawings on them, even the desks we sat on were broken. This year everything is much better, the school is so pretty and the teachers are very helpful and we are participating in more physical/sportive activates, even my grades in the exam we took are better”

Photo: Tareq Mnadili/NRC
ALLT ÄR BÄTTRE NU: Tala (10) får inte nog av sin skola. – Allt har blivit bättre, även mina betyg, säger hon. Foto: Tareq Mnaldili/NRC Flyktinghjälpen

Får bättre betyg

Tala (10) er en av eleverna som gläds över den positiva förändringen.

– För ett år sedan var skolan i ruiner. Skrivborden var förstörda, alla fönstren var trasiga och väggarna saknade alla dessa fina målningar i vackra färger. I år är allt mycket bättre, skolan är så fin och lärarna hjälpsamma, vi deltar också i fler fysiska aktiviteter som sport. Ja, till och med mina betyg har blivit bättre, säger Tala stolt.

Utbildar lärare

Manal har också sett att hennes son gör stora framsteg.

– Efter renoveringen av skolan har han blivit gladare och trivs som aldrig förr. Varje kväll packar han son ryggsäck och lägger fram skoluniformen till nästa skoldag.

Creating Welcoming School teachers training in Harasta - Rural Damascus
PÅ KURS: Manal och de andra lärarna på skolan deltar i en kurs. Den är arrangerad av NRC Flyktinghjälpen för att bättre förstå och ta tillvara på barnens behov och stärka undervisningen. Foto: Tareq Mnadili/NRC Flyktinghjälpen

NRC Flyktinghjälpen har också genomfört kurser för lärarna och annan  personal i skolan, så de bättre ska förstå barnens behov och ge bättre undervisning.

– Jag ser också att vi lärare fått ett positivt lyft. De fina klassrummen, de vackra väggar i klar färg och inte minst kurserna vi får bidrar till det. Nu är vi bättre rustade för att förstå vad barnen tycker och känner så att vi kan underlätta för dem med rätt aktiviteter och bättre undervisning.