Jan Egeland i Gaza. Foto: Yousef Hammash/NRC Flyktinghjälpen

Gaza: Civila hotas av bombardemang och svält

Publicerat 04. mar 2024
Uttalande av Jan Egeland, NRC Flyktinghjälpens generalsekreterare, efter hans besök i Gaza förra veckan:

Vad jag har bevittnat i Gaza den här veckan är en civilbefolkning som är fångad i förstörelse, desperation och förtvivlan. Svältkatastrof är ett växande hot. Miljontals människor lever i en mardröm av våld och hungersnöd, utan någonstans att fly.

Barnen i Gaza är uppenbart undernärda och tvingas söka efter mat och hjälp ute på gatorna. Det är ofattbart att en hel befolkning lämnas att svälta medan stora mängder förnödenheter ligger och väntar bara några kilometer bort på andra sidan gränsen.

På väg in i Gaza passerade jag hundratals lastbilar, men dessa kunde inte nå fram till de behövande. Endast om man ser till att gränsövergångarna i Rafah och Kerem Shalom, liksom Karni- och Erez-övergångarna i norr, används med full kapacitet kommer civila ha en chans att erhålla tillräckligt med livräddande hjälp.

Vi måste vara tydliga: civila i Gaza blir sjuka av hunger och törst på grund av Israels inreserestriktioner. Förnödenheter som skulle rädda liv blockeras avsiktligt, och kvinnor och barn betalar priset.

Israel är, som ockupationsmakt, skyldig att säkerställa att Gazas befolkning förses med mat och förnödenheter. Men Israel har varken lyckats tillhandahålla eller underlätta leverans av nödvändigheter för civilbefolkningens överlevnad.

Internationella domstolen (ICJ) beslutade för över en månad sedan att Israel måste vidta effektiva åtgärder för att möjliggöra grundläggande tjänster och humanitärt bistånd. Trots detta har framkomligheten för lastbilar minskat från januari till februari. Situationen är särskilt allvarlig i norra Gaza där familjer står på randen till svältkatastrof.

Israel har dessutom hotat med en fullskalig militär offensiv i Rafah, vilket skulle resultera i ytterligare blodsutgjutelse. Varje militär offensiv i detta område, där över 1,4 miljoner människor söker skydd, kommer att leda till ett stort antal dödsoffer. Man kan inte föra ett brutalt krig i ett så överbefolkat område, där familjer som redan har lidit oerhört befinner sig.

Jag är djupt skakad av att se och höra om lidandet i Gaza. Civilbefolkningen är djupt traumatiserad. De berättar om flera fördrivningar och att de nu lever ovanpå varandra i ett överbefolkat Rafah, hela vägen söderut i Gaza. De lever i ständig rädsla med det överhängande hotet om en israelisk markoperation. De befinner sig i sin sista tillflyktsort i Gaza, med färre och färre möjligheter att finna säkerhet. Jag har aldrig under alla mina år som hjälparbetare sett ett så intensivt bombardemang under så många dagar med en så fångad befolkning, utan några möjligheter att fly.

Israel och dess allierade – inklusive USA, Storbritannien och Tyskland – fortsätter att ge politiskt och militärt stöd till en krigföring som redan har krävt mer än 30 000 liv. Detta måste få ett slut. Civila på båda sidor kan inte användas som förhandlingsbrickor. Det är avgörande att Hamas omedelbart friger alla som tagits som gisslan och att Israel häver belägringen av Gaza.

De stater som stöder parterna i konflikten måste förstå konsekvenserna för civilbefolkningen i Gaza. De måste insistera på en vapenvila samt fullständig humanitär tillgång och leveranser av bistånd. Det mänskliga lidandet i Gaza är redan ofattbart, och denna krigföring mot civila måste upphöra omedelbart.


Till redaktioner:

  • Enligt hälsoministeriet i Gaza har 30 000 palestinier dödats sedan den 7 oktober 2023.
  • Enligt hälsoministeriet i Gaza har två spädbarn dött i norra Gaza till följd av uttorkning och undernäring (UN OCHA).
  • 1,7 miljoner människor i Gaza är för närvarande internt fördrivna (UN OCHA).
  • 2,3 miljoner människor i Gaza – hela befolkningen – står inför en livsmedelsosäkerhet på nivån Kris (fas 3 på IPC-skalan) eller värre. Av dessa står 1,17 miljoner människor inför nivån Nödläge (fas 4) och cirka 0,5 miljoner inför nivån Svältkatastrof, den femte och sista fasen på IPC-skalan (UN OCHA).
  • Bilder och videomaterial från Egelands besök i Gaza finns här.


För mer information, vänligen kontakta:

NRC Flyktinghjälpens globala direktkontakt för press och medier: media@nrc.no, +47 905 62 329.

 

Relaterade nyheter och berättelser: