Israel och Gazaremsan: Civila måste skyddas

Publicerat 09. okt. 2023
Uttalande från Ana Povrzenic, NRC Flyktinghjälpens landschef för Palestina, i samband med det eskalerande våldet i Israel och på Gazaremsan:

– Fientligheterna och den snabbt ökande dödssiffran understryker vikten av att alla parter stoppar våldet och ser till att civila skyddas. Samtliga parter måste följa internationell humanitär rätt genom att avstå från riktade eller urskillningslösa attacker mot civila. 

– Den enda vägen mot stabilitet och fred är att det internationella samfundet tar itu med grundorsakerna till konflikten, inklusive ockupationen av palestinska landområden. 

NRC Flyktinghjälpen övervakar de humanitära konsekvenserna. Vår globala organisation har 52 anställda som bor och arbetar i Gaza.

För mer information, vänligen kontakta: