10 saker du bör veta om den humanitära situationen i Gaza

Den 7 oktober inledde den palestinska väpnade gruppen Hamas en attack mot Israel av ett aldrig tidigare skådat slag. Under denna dödades över 1 400 människor och ett stort antal personer togs som gisslan. Som svar på detta har Israel förklarat krig mot Hamas och lanserat den blodigaste offensiven mot Gaza på många år.


Hur ser den aktuella situationen ut i Gaza?

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023.

1. Civila dödas

Ett bevekligt bombardemang i över två veckor har lett till en dödssiffra i Gazaremsan på 5 791 personer, varav minst 2 360 barn, enligt Gazas hälsodepartement. Hundratals människor tros vara fångade under rasmassorna.

2. Massförstörelse av bostäder

Minst 43 procent av alla bostadshus på Gazaremsan har antingen förstörts eller skadats sedan Israels offensiv inleddes, enligt Gazas departement för offentliga arbeten och bostäder.

3. Skolor, sjukhus och moskéer bombas

Dessa är platser där många söker skydd eller vård.

4. Bränsle, livsmedel och vatten håller på att ta slut

Många bagerier har antingen bombats sönder eller tvingats stänga ner på grund av brist på bränsle. Gazaborna ransonerar maten och det finns inte tillräckligt med vatten. Mängden tillgängligt dricksvatten samt vatten för matlagning och tvätt uppskattas för närvarande till tre liter per dag och person i Gaza, jämfört med WHO:s rekommenderade mängd på 100 liter.

5. Ökad risk för sjukdom

Människor tvingas konsumera vatten från osäkra källor. Risken för uttorkning och spridning av vattenburna sjukdomar ökar och tillgången på medicin är begränsad. Det finns redan rapporter om fall av vattenkoppor, skabb och diarré på grund av dåliga sanitetsförhållanden och konsumtion av förorenat vatten.

6. Barn traumatiseras

Bostadsområden bombas och civila flyr i panik, utan säkra områden att fly till. Den ändlösa våldscykeln har särskilt påverkat barnens psykiska hälsa och välbefinnande.

7. Hälften av befolkningen har beordrats att lämna sina hem

Den 13 oktober beordrades över 1 miljon människor – hälften av befolkningen – av den israeliska armén att lämna norra Gaza inom 24 timmar, innan en nära förestående militär markoperation. Detta är tvångsförflyttning, vilket bryter mot internationell rätt. Det är även omöjligt att genomföra på ett säkert sätt.

8. 1,4 miljoner människor är fördrivna

Det uppskattas att omkring en miljon personer har flytt från sina hem i Gaza. Det innefattar de över 580 000 människorna som vistas i nödboenden drivna av FN under allt svårare förhållanden.

9. Det finns inga säkra områden

Israel har sagt till civilbefolkningen att de är säkrare i den södra delen av Gazaremsan. Trots detta har israeliska styrkor fortsatt att attackera områden i söder med hög civil närvaro, såsom Khan Younis och Rafah.

10. Israels belägring av Gaza fortsätter

Rafah-övergången har öppnat för att släppa in lastbilar med en del nödhjälp, men antalet är för få. Gaza behöver minst 100 lastbilar med humanitärt bistånd varje dag. Bränsle är också exkluderat från listan över det som förs in i Gaza.Våra kollegor har precis som resten av befolkningen i Gaza drabbats av förlust, förstörelse och fördrivning. Flera av dem har flytt med sina familjer. Medarbetares välbefinnande är en prioritet för NRC som organisation och kontinuerlig kommunikation upprätthålls för att se till att de är i säkerhet.Vad vill NRC Flyktinghjälpen?

  • Att alla fientligheter ska upphöra. Alla parter i konflikten måste stoppa den utbredda civila blodsutgjutelsen och förstörelsen av infrastruktur. Humanitära pauser behövs för att möjliggöra transport av bistånd och skapa förutsättningar för varaktig vapenvila.
  • Att belägringen av Gaza ska avslutas. Vatten, mat och medicin håller på att slut. Israel har bestraffat människorna i Gaza kollektivt genom att skära av tillgången till livsviktiga förnödenheter. En katastrofsituation utvecklas, där Gazas befolkning medvetet svälts ut. Det finns risk för uttorkning och att vattenburna sjukdomar sprids när befolkningen måste dricka osäkert vatten.
  • Att civila ska skyddas. Luftangreppen har fortsatt över hela Gaza, bland annat i den södra delen av Gazaremsan dit invånarna har blivit beordrade av Israel att fly. Tätbefolkade områden som Khan Younis och Rafah har bombats upprepade gånger.
  • Att alla gisslantagna ska släppas fria. Hundratals israeliska civila har tagits som gisslan av väpnade grupper i Gaza. Dessa är civila, vilka ska friges villkorslöst.
  • Att internationella lagar ska följas. Det internationella samfundet måste verka för att internationell humanitär rätt respekteras i denna konflikt. Detta gäller särskilt skydd av civila.
  • Att Rafah-övergången ska hållas öppen. Att öka mängden livsviktigt bistånd till Gaza kommer att vara avgörande för att lindra lidande. Israel får inte använda människors överlevnad som förhandlingsobjekt. Humanitära korridorer måste införas.