Då Sara var sju
och skulle gifta sig

Hon är en av miljoner barn i världen som tvingats fly från sitt hem.

Porträtt av Sara i profil, med slutna ögon.

Idag är Sara 17 år. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Idag är Sara 17 år. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Ett förstört klassrum

Ett förstört klassrum i Assad Souri gymnasium för barn på flykt i södra Afghanistan. Foto: Becky Bakr Abdulla/NRC Flyktinghjälpen

Ett förstört klassrum i Assad Souri gymnasium för barn på flykt i södra Afghanistan. Foto: Becky Bakr Abdulla/NRC Flyktinghjälpen

Krig och konflikter drabbar barnen hårt och obarmhärtigt. Barn som lever i konflikter och fattigdom riskerar i högre grad att bli utsatta för övergrepp.

Just nu är det runt 40 miljoner av världens barn.

Afghanska Sara skulle egentligen giftas bort när hon var sju år. Men hon flydde.


NRC Flyktinghjälpen hjälper flickor och kvinnor i Afghanistan som tvingats på flykt. Stöd vårt arbete idag.

Svartvitt porträtt av Sara

I framtiden vill Sara arbeta med att hjälpa andra barn och unga som tvingats fly från sina hem. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

I framtiden vill Sara arbeta med att hjälpa andra barn och unga som tvingats fly från sina hem. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

– Vad jag tycker om pappa? Han var väldigt lång och hade långt hår, säger Sara. Hon sitter vid ett cafébord och talar lågt.

– Jag kommer inte ihåg dagen då jag insåg att vi aldrig skulle träffa honom igen. Kanske för att jag var van vid att han ofta var borta långa perioder på jobb som chaufför. Kanske minns jag lite eftersom jag bara var sju år då.

Det var i Norge hon, de tre systrarna och mamman hamnade i slutet av oktober 2012, Sara var då nio år gammal. De hade varit på flykt i cirka 40 dagar. Under hela resan var de i händerna på människosmugglare och den lilla familjen visste inte vart de skulle hamna. De kunde bara hoppas på ett tryggt land i Europa.

Sara titter ner på sina händer i knät:

– Vi kommer aldrig få veta vad som hände pappa. Kanske blev han stoppad av talibaner? Hans jobb var att frakta mattor mellan Afghanistan och Pakistan, fortsätter hon.

Hon sträcker lite på sig i stolen. Säger med en liten suck:

– Så mamma blev ensam med oss fyra flickor.

«Utan pappa, mannen i familjen, hade vi inget skydd och betraktades som försvarslösa flickor»

Sara har valt att berätta sin historia för NRC Flyktinghjälpen för att hon vill att världen ska veta att hälften av alla människor på flykt faktiskt är barn och unga under 18 år. I slutet av 2019 stod de för cirka 40 miljoner.

– Det att pappa försvann… utan pappa, mannen i familjen, hade vi inget skydd och blev betraktade som försvarslösa flickor, säger Sara.

Hennes hemland, Afghanistan, har en mycket ung befolkning. Runt 40 procent är under 15 år.

Många minns den afghanska flickan Sharbat Gula som porträtterades av den amerikanska fotografen Steve McCurry för tidningen National Geographic.

Vem kan glömma det unga ansiktet med de intensivt stirrande, gröna ögonen? En ikonisk bild som togs 1985. Fotografiet blev själva symbolen för tillströmningen av flyktingar som kom i kölvattnet av det afghansk-sovjetiska kriget, som varade från 1979 till 1989.

Under de senaste åren har medierna visat andra bilder från Afghanistan. Bilder av konflikter, krig och förstörelse. Bilder av fattigdom.

Cirka 40 procent av befolkningen lever idag under fattigdomsgränsen och tre av tio lider av undernäring. Fattigdom är också en av anledningarna till att många flickor måste gifta sig när de fortfarande är barn.

En flicka tittar ner på armband som hon säljer.

En liten flicka säljer enkla armband i ett flyktingläger i Kabul. Foto: Janus Engel Rasmussen/Scanpix

En liten flicka säljer enkla armband i ett flyktingläger i Kabul. Foto: Janus Engel Rasmussen/Scanpix

En pojke planterar träd i Afghanistans karga jord.

En pojke planterar träd i Afghanistans karga jord. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

En pojke planterar träd i Afghanistans karga jord. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

"Krig bryter alla barns rättigheter – rätten till ett liv, rätten till att vara tillsammans med familjen, rätten till hälsa, rätten till personlig utveckling och rätten till beskydd."

Detta blev fastslaget av Graca Machel i den banbrytande FN-rapporten “The Impact of Armed Conflict on Children” som kom ut redan 1996.

I rapporten kom hon med en rad förslag på hur FN och det internationella samfundet kan förbättra situationen för barn i konflikter.

24 år efter är det fortfarande ett skriande gap mellan politikernas prat på internationella konferenser och verkligheten i de konfliktdrabbade områdena.

Khalida visar upp sin hand med sin vigselring.

Khalida var tvungen att gifta sig två gånger som barn, först när hon var 13 år och sen när hon var 15. Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Khalida var tvungen att gifta sig två gånger som barn, först när hon var 13 år och sen när hon var 15. Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Fattigdom och stigma

– Då pappa försvann, ville några i familjen gifta bort oss. Men det ville inte mamma, säger Sara.

I Afghanistan kan det vara ett stort problem att inte bli gift, och det kan vara riskabelt att vänta för länge med äktenskap.

Ekonomi är en viktigt faktor som bidrar till att flickor blir bortgifta i ung ålder. Familjen får ett brudpris och en mun mindre att mätta.

I somliga afghanska miljöer kan det också vara kopplat till stigma att inte bli gift i ung ålder. Omgivningen kan börja undra varför flickan inte blir gift och det skapar utanförskap.

Det råder också en uppfattning i Afghanistan om att gifta kvinnor är tryggare än ogifta. Om kvinnan blir gift slipper hennes biologiska familj att ta ansvar om det skulle uppstå en situation där hennes «renhet» skulle ifrågasättas.

Barnäktenskap är i hög grad en konsekvens av fattigdom, kultur, tradition och svag lagstiftning.

Barnäktenskap är ett globalt problem och ett av de största hindren för utbildning, jämlikhet och utveckling för både flickor och pojkar i fattiga länder.

Varje år blir 12 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år.

Varje år gifter sig tolv miljoner flickor under 18 år. Problemet är globalt men barnäktenskap drabbar flest flickor i Sydasien och Afrika söder om Sahara.

I Afghanistan är det tradition att mannens familj tar initiativ till äktenskap. Kvinnans familj har inte positionen och kan inte ta initiativ till relevanta äktenskapskandidater.

– De ville gifta bort mig med en vuxen man som varen avlägsen släkting. De gjorde detta för att pappa inte var där och kunde stoppa det, fortsätter Sara.

Det lyser till i hennes stora bruna ögon

Farlig barndom

Hon lyfter glaset och dricker lite läsk. Ställer det ifrån sig och fortsätter:

– Min mamma växte upp med mycket krig omkring sig. Bland annat var familjen tvungen att i perioder bo i en tunnel för att undvika raketerna.

– Som barn fick jag inte leka ute. Jag kommer ihåg att de vuxna pratade om att det fanns många faror som vi måste passa oss för. Som att vi kunde bli kidnappade. Jag kommer också ihåg paniken i deras ansikten när bomberna slog ner i närheten av vår bostad.

Sara och hennes syster Laila leker i en vattenfontän.

Sara och hennes syster Laila leker i en vattenfontän. De hade just anlänt till Oslo och bodde i ett asylcenter. Foto: Privat

Sara och hennes syster Laila leker i en vattenfontän. De hade just anlänt till Oslo och bodde i ett asylcenter. Foto: Privat

Förstört skolbyggnad.

Assad Souri skolan för barn på flykt i Kandahar, Afghanistan har attackerats och ockuperats många gånger av båda sidorna i konflikten. Foto: Becky Bakr Abdulla/NRC Flyktinghjälpen

Assad Souri skolan för barn på flykt i Kandahar, Afghanistan har attackerats och ockuperats många gånger av båda sidorna i konflikten. Foto: Becky Bakr Abdulla/NRC Flyktinghjälpen

Runt hälften av alla som är på flykt från våld och väpnade konflikter är barn under 18 år.

Under 2019 var antalet 40 miljoner, det är nästan en fördubbling av antalet barn som var på flykt 2010.

40 miljoner barn har tvingats på flykt på grund av konflikter.

Flest pojkar blir dödade, bortförda, rekryterade till väpnade gruppen eller lemlästade. Pojkar blir också utsatta för sexuellt våld men det är stört risk för flickor.

– Jag tror att den främsta anledningen till att min mamma valde att fly ensam med oss barn var att det inte längre fanns någon man där för att ta hand om oss, säger Sara.

– När vi åkte hade pappa varit borta i två år.

Hopplös situation

– Mamma heter Solha. Det betyder fred på vårt språk pashto. Hon fick det namnet för att hennes föräldrar vill att hon skulle komma med fred till Afghanistan, säger Sara.

Hon berättar att mamman sålde allt hon ägde av värde. Guldsmycken från bröllopet och det lilla stycke land hon ägde som hon hade fått av sina föräldrar innan hon gifte sig.

– Mamma var 30 år då pappa försvann. Här i Norge vill vi nog säga att hon att hon var en ung kvinna. Om hon hade gift om sig för att få en man som kunde beskydda oss, skulle man nog sett ner på henne. Det är bara så det är i Afghanistan.

– En annan sak är att vi inte visste vad som hade hänt med min pappa. Hade hon gift sig med en annan skulle folk börjat prata om att hon skulle vänta på honom.

Riskerade allt

Saras mor sökte upp en bekant till sin man som hon hade hört kunde hjälpa dem att fly. En människosmugglare och en fantastisk chans:

– Det var den enda möjligheten vi hade. Tänk, mamma gav honom alla sina pengar, allt vi ägde. Hon hade ingen garanti och han hade kunnat dra med allt. Hon kunde bara hoppas att hon kunde lita på honom.

Saras familj är samlad för fest.

En speciell dag i Afghanistan. Saras farföräldrar har varit på pilgrimsfärd till Mecka och familjen är samlad för fest. Sara är längst fram på bilden. Foto: Privat

En speciell dag i Afghanistan. Saras farföräldrar har varit på pilgrimsfärd till Mecka och familjen är samlad för fest. Sara är längst fram på bilden. Foto: Privat

Genom gardin öppningen skymtar Abduls ansikte.

– Min familj satsade alla pengar de hade så jag kunde fly. Om jag når Europa finns det åtminstone en chans till en framtid, säger Abdul Khaliq, 14 år från Kabul. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

– Min familj satsade alla pengar de hade så jag kunde fly. Om jag når Europa finns det åtminstone en chans till en framtid, säger Abdul Khaliq, 14 år från Kabul. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

415 miljoner, vart femte barn i världen, bor i områden som är påverkade av krig och konflikter.

Ett av fem barn bor i områden påverkade av konflikter.

Antalet allvarliga övergrepp mot barn ökar. Sexuella övergrepp används som vapen i länder som Afghanistan, Somalia, Myanmar och Sudan.

Mellan 2005 och 2018 rapporterades nästan 20 000 fall av sexuellt våld mot barn, enligt Rädda Barnen, en siffra som troligtvis bara är toppen på isberget.

En fullsatt bil på en dammig väg.

Människor på resande fot. Afghanistan. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

En bil rör sig genom ett kargt landskap.

Människor på resande fot. Afghanistan. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

En bil rör sig genom ett kargt landskap.

Människor på resande fot. Afghanistan. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

Människor på resande fot. Afghanistan. Foto: Jim Huylebroek/NRC Flyktinghjälpen

Sara ler:

– Mamma sa till mannen: «Hjälp mig och döttrarna till «Landan». Ja, hon sa «Landan». Du vet, det låter inte ens som "London". Men det är vad många afghaner kallar Europa: "Landan", säger hon.

Mannen svarade: «Jag tar er till ett ställe där ni får det bättre».

Sara skakar på huvudet:

– I dag kan jag lätt föreställa mig hur rädd och osäker hon måste ha varit i den situationen. Hela livet hade hon lärt sig att det inte är tryggt för kvinnor att umgås med främmande män.

– Hon hade inpräntat att män ska man skydda sig mot. Och nu skulle hon lita på att denna man och hans partner – som hon inte visste något om – att de skulle ta hand om oss.

Lång resa mot friheten

De reste i en grupp med många andra, både vuxna och barn. Först tar de sig över gränsen till Pakistan och sen vidare till Kuwait, Iran och till sist Europa.

Detta minns Sara från flykten:

– Det var särskilt en man som var väldigt sträng. Han sa hela tiden att vi måste vara stilla.

Vi gick mycket, till och med över berg. Jag trampade på äckliga saker eller sånt som gjorde ont. Det var fler unga afghanska pojkar som reste själva. De hjälpa mamma massor, bland annat med att bära oss barn.

Under 2018 blev minst 12 125 barn dödade eller skadade i krig. Det är en ökning med 13 procent från förra året.

Under 2018 blev 12 125 barn dödade eller skadade i krig.

Samma år registrerades 1 892 angrepp på skolor och sjukhus vilket är en ökning med 32 procent mellan 2017 och 2018.

Barn är inte bara måltavlor de tvingas också att utföra våldshandlingar.

Mexico 2019. Flyktingen med handen på fönstret är en av dussintals som kidnappats på sin resa norrut och räddats av polisen. Foto: Felix Marquez/Scanpix

Mexico 2019. Flyktingen med handen på fönstret kidnappats på sin resa norrut och räddats av polisen. Foto: Felix Marquez/Scanpix

– Jag kommer speciellt ihåg att vi satt i lastbilar, det var inte så kul. Det var fullt och trångt i lastutrymmet och vi var tvungna att var tysta för att inte bli upptäckta av polisen.

– Det värsta var att vi fick så lite mat. Då och då fick vi några kex och vatten. Det var svårt att vara så hungrig hela tiden. En gång var vi en lastbil som var full med vattenmeloner. Vi hade ingen kniv, så vi slog hårt på melonerna för att öppna dem så vi hade något att äta.

– Du vet, när du är hungrig och du måste gå jättelångt – det är en mardröm. Men vi vande oss med det också. Det hjälpte också att vi var många barn som reste tillsammans, vi var flera i samma situation.

– Vi åkte båt också, gummibåtar och fiskebåtar. Då behövde vi sitta väldigt stilla och fick inte röra oss. Det var många i båten och alla behövde hålla balansen för att den inte skulle välta.

– Jag kommer ihåg att jag ofta var rädd. Men jag växte upp med att vara försiktig och inte göra så stort väsen av mig.

– Först och främst var jag fokuserad på att överleva.

Det andra livet

I dag går Sara i skolan. Hon jobbar också. Dessutom reser hon runt med en ideell stiftelse och håller föredrag för ungdomar.

Hon ler:

– Så klart har jag kontakt med delar av familjen i Afghanistan. Både med mostrar, mormor och en kusin.

Min kusin är i samma ålder som jag. Hon slutade skolan för att gifta sig och jag kan inte klandra henne för det. För henne var det naturligt. Men jag säger till henne, «Du kan gå i skolan själv om du du är gift, du kan bli något och skaffa ett jobb.» Men för henne är det inte ett alternativ.

Sara ler med ett litet skratt:

–Kanske tror min kusin att jag egentligen bara går omkring i «Landan» och bara väntar på att bli gift?

Porträtt av en leende Sara.

Sara har stora planer för framtiden. Hon vill bli socialarbetare. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Sara har stora planer för framtiden. Hon vill bli socialarbetare. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Enligt UNESCO stod cirka 260 miljoner barn utan tillgång till skolgång under 2018. Situationen har nu förvärrats på grund av coronapandemin.

Nästan 260 miljoner barn hade begränsad tillgång til utbildning 2018.

De flesta barn som behöver utbildning befinner sig i Syd- och Centralasien samt i Afrika söder om Sahara.

Sara med allvarliga min och korsade armar.

– Att det finns över 40 miljoner barn och unga på flykt i världen är totalt fel, säger Sara. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

En äng full av röda tulpaner och berg i bakgrunden.

Afghanistan är en de vackraste länderna i världen. På detta foto blommar tulpanerna i utkanten av Talqan city, nordost om Kabul. Foto: Ahmad Masood/Scanpix

– Att det finns över 40 miljoner barn och unga på flykt i världen är totalt fel, säger Sara. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Afghanistan är en de vackraste länderna i världen. Här blommar tulpanerna i utkanten av Talqan city, nordost om Kabul. Foto: Ahmad Masood/Scanpix

Så blir hon allvarlig:

– Jag har drömmar och möjligheter. Jag vill bli socionom och hjälpa andra. Jag vill vara en röst för flickor och flyktingar som har det svårt. För dem som inte är lika lyckligt lottade som jag.

– Någon gång ska jag besöka Afghanistan. Men det dröjer nog länge till. Jag vill se den vackra naturen, äta den goda maten och uppleva den fantastiska kulturen.

Skolgång ger flickor och pojkar en framtid. Flickor som inte går i skolan har större risk att bli bortgifta. NRC Flyktinghjälpen arbetar för att flickor ska stanna i skolan.

Utbildning kan ge barn skydd, stabilitet och grundläggande kunskaper och färdigheter. En av NRC Flyktinghjälpens viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar fortsätter att lära sig, även i tider av kris.

Du kan läsa mer om vårt pedagogiska arbete här.

– Då talar jag inte om kultur som förtryck och krig. Men om musik, dans och goda traditioner.

– Jag minns att även om det fanns mycket våld på TV i Afghanistan, fanns det en speciell kanal med musik som vi ofta tittade på hemma. Det var mormor som brukade sätta på den.

– Då dansade vi. Det gör vi fortfarande, jag älskar att dansa. Allt från Bollywood-dans och traditionell afghansk dans till hiphop och Street Dance.

Det är den gode kulturen jag vill komma ihåg från Afghanistan, säger Sara.

Det är den jag ska ta med mig vidare in i framtiden.

Tre flickor jonglerar tennisbollar.

Flickor i Afghan Mobile Mini Circus for Children (MMCC), deltar i en jongleringstävling i Kabul 2015. Foto: Reuters/Scanpix

Flickor i Afghan Mobile Mini Circus for Children, deltar i en jongleringstävling i Kabul 2015. Foto: Reuters/Scanpix

Sara och hennes systrar gör ansikten mot kameran.

Att göra ansikten är kul! Sara och hennes systrar framför kameran. Från vänster: Laila, Hila, Rokhsar (bär hijab) och Sara. Foto: Privat

Att göra ansikten är kul! Sara och hennes systrar framför kameran. Från vänster: Laila, Hila, Rokhsar (bär hijab) och Sara. Foto: Privat

Sara älskar att dansa. ”Colour Games” är en norsk stiftelse som arbetar för att föra samman kulturer och utbyta konstnärliga idéer.” I denna video dansar jag med Victoria. Hon lärde mig hip hop, jag lärde henne Bollywood dans,” säger Sara.

Sara älskar att dansa. ”Colour Games” är en norsk stiftelse som arbetar för att föra samman kulturer och utbyta konstnärliga idéer.” I denna video dansar jag med Victoria. Hon lärde mig hip hop, jag lärde henne Bollywood dans,” säger Sara.


Vad gör NRC Flyktinghjälpen?

NRC Flyktinghjälpen är en norsk organisation som hjälper människor på flykt över hela världen. Vi hjälper inte flyktingar i Norge eller i Sverige, men vi arbetar med nödhjälp i 32 länder i världen.

Vi bidrar bland annan med att ge vuxna, ungdomar och barn mat, tak över huvudet, rättshjälp och utbildning. En viktigt uppgift är att försvara rättigheterna som människor på flykt har. En annan är att nå fram med hjälp där nöden är som störst.

NRC Flyktinghjälpen har avtal med FN:s flyktingkommissariat för att säkra snabb hjälp till flyktingar - också barn - i nödsituationer.

NRC Flyktinghjälpens beredskapsstyrka NORCAP samarbetar med fler FN-organisationer för att säkra snabb hjälp till människor på flykt i krisområden.

Källor:

Den internationella rapporten «Stop the War on Children – Gender matters» från Rädda Barnen 2020, Flyktingtalen, Aftenposten, Biståndsaktuellt, Store norske leksikon, Norad, Spor arkeologi och kulturhistoria nr 1 2012, Migrationsverkets professionella enhet för landinformation tema äktenskap i Afghanistan 1 maj 2019, Plan International.