NRC staff preparing non-food items for kits to be distributed to displaced people.
Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Partners och institutionella givare

Som en ideell organisation förlitar vi oss uteslutande på ekonomiskt stöd från våra partner och givare.

Vi på NRC Flyktinghjälpen är tacksamma för det stora stöd vi får från våra institutionella givare, privata stiftelser och andra partners.

Våra största institutionella givare: