Partners och institutionella givare

Som en ideell organisation, förlitar vi oss uteslutande på ekonomiskt stöd från partner och givare.

På NRC Flyktinghjälpen, är vi tacksamma för det stora stöd vi får från våra institutionella givare, privata stiftelser och andra partners.

Våra största institutionella givare:

Givare 2020