A child in a bright green shirt holding a piece of plastic in front of his eyes and looking through it.

Innovation

I en värld med begränsade resurser måste vi improvisera.

I Eritrea kan skolbarn ladda sina datorer ute i solen. I Etiopien kan husen värmas upp med biobränsle.

Vi i NRC Flyktinghjälpen vill vara mer kreativa och effektiva i vårt arbete för människor på flykt. Våra projekt vill föra samman uppfinningsrika idéer hos våra medarbetare, våra partners - och flyktingarna själva.

Från överföringar på mobilen till soldrivna datorer i skolan, uppmanar vi att tänka utanför boxen.

Kontanter och kuponger

De människor vi arbetar med vet vad som är bäst för dem och deras familjer. Därför ger vi dem möjlighet att välja, genom att dela ut kontanter och kuponger.

JEMEN | Biodling som räddar liv 

Saleh Ozloq köpte fem bikupor med hjälp av ett bidrag från NRC Flyktinghjälpen. Efter bara sex månader hade de fem bisamhällena fyrdubblats.  

JORDAN | Vinter i Zaatari flyktingläger

Med hjälp av kuponger kan syrier hålla sig varma genom de kalla nätterna i öknen.

Flyktingar som nytänkande kraft

Ofta är det flyktingarna själva som driver innovationen framåt. De ser vilka problem som finns, och kommer på bra lösningar.

KENYA  | Innovation i Dadaab

Dessa somaliska flyktingar har tagit problemet i egna händer.

Förnybar energi

Vi vill bevara miljön och återvinna så mycket som möjligt. Alternativa bränslen kan vara rätt väg att gå.

ETIOPIEN | Förnybar energi i flyktingläger

I Bambasi lägret använder flyktingarna avfall från människor och djur för att generera biogas som kan användas säkert i hemmen.

Teknik för solenergi

En stor del av vårt arbete utförs i områden med starkt solljus. Vi arbetar för att göra värmen till elektricitet.

ERITREA | Skolan drivs av solenergi

Solens strålar omvandlas till elektricitet, vilket i sin tur driver datasalen till ICT-studenterna i södra Eritrea.

KENYA  | Rent vatten genom solenergi

En liten behållare ger bra resultat för sydsudanesiska flyktingar.

KENYA | Mer vatten från solenergi, till ett anständigt pris

NRC Flyktinghjälpens soldrivna vattenborrning i Dadaab, lägret är det största i Afrika.