SYRIEN
ett decennium av krig

A man carrying an injured child runs from a damaged site after shelling in Idlib city.

En man springer med ett skadat barn i famnen bort från ett område utsatt för granateld, Idlib 2015. Foto: Ammar Abdallah/REUTERS/NTB Scanpix

En man springer med ett skadat barn i famnen bort från ett område utsatt för granateld, Idlib 2015. Foto: Ammar Abdallah/REUTERS/NTB Scanpix

Det brutala kriget i Syrien har ödelagt ett land. Det har dödat nästan 500 000 människor och tvingat halva befolkningen på flykt. Det har krossat liv och brutalt skingrat framtidshoppet för en hel generation. Många har valt att lämna landet medan andra har valt att stanna.

Här en ögonblicksbild av ett decennium av krig, och några av dem som har drabbats.


År 2011 hade Syrien en befolkning på cirka 21 miljoner människor. Detta land i Mellanöstern gränsar till Libanon, Turkiet, Irak, Jordanien, Israel och Medelhavet. Det är ett land med varierade landskap och ett flertal världsarv.

När den så kallade ”Arabiska våren” spred sig i Mellanöstern uppstod en revolt i Syrien. Väldigt få hade kunnat förutspå den destruktiva väg som väntade.

NRC Flyktinghjälpen arbetar för att hjälpa flyktingar och fördrivna personer i över 30 länder runt om i världen, inklusive Syrien. Stöd vårt arbete idag.

2012

striderna eskalerar

Destroyed buildings in Aleppo.

Foto: Manu Brabo/AP Photo/NTB Scanpix

Foto: Manu Brabo/AP Photo/NTB Scanpix

Under 2012 eskalerade striderna och spred sig till nya områden i landet samtidigt som konflikten utvecklade sig till ett inbördeskrig. Detta foto togs i Aleppo, i oktober 2012.

Innan kriget började var provinsen i Aleppo landets mest tättbefolkade med sina 5 miljoner invånare. Staden Aleppo har utgjort ett av de största slagfälten under de senaste tio åren och de civila har drabbats svårt av våldet.

2013

tusentals korsar gränsen mot Irak

A woman and two children crossing the border from Syria to Iraq on foot.

Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

När gränsövergången Sahela mellan Syrien och Iraks kurdiska område åter öppnade i augusti 2013 korsade mer än 33 000 syrier gränsen på bara fem dagar, under den stekheta sommarsolen. De lämnade sina hem och det mesta av sina ägodelar i hopp om att hitta trygghet.

2014

desperation

A sea of people pushing through the ruins of the destroyed neighbourhood.

Foto: UNRWA/REUTERS/NTB Scanpix

Foto: UNRWA/REUTERS/NTB Scanpix

Yarmuk är en mindre stad söder om Damaskus. Före kriget var det hem för ungefär 160 000 palestinska flyktingar. I Yarmuk utbröt strider så tidigt som 2012. Den civila befolkningen hamnade mitt i skottlinjen mellan de stridande parterna. Från juli 2013 var området belägrat, vilket kraftigt begränsade tillgången på mat och andra förnödenheter. 

Detta foto av en mänsklig flod som tränger fram genom ruinerna av de förstörda kvarteren gjorde intryck på en hel värld. Bilden togs under det syriska krigets tredje år. Tusentals människor i Yarmuk led nöd i väntan på den mycket försenade och alltför knappa nödhjälp som de hade tilldelats.

2015

vid Europas stränder

A woman sitting on the beach next to a large, deflated rubber boat.

Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Allt eftersom konflikten växte sig större korsade många desperata familjer Medelhavet i hopp om att hitta en fristad i Europa. De båtar de reste med var ofta sjöodugliga och flytvästarnas kvalitet varierade.

Detta foto togs på en strand på Lesbos, en liten grekisk ö. Många foton som detta förekom under 2015 när den europeiska så kallade ”flyktingkrisen” nådde sin topp.

2016

i sökande efter trygghet

Families in the neighbourhood of Bab al-Hadid has picked up what few belongings they could carry and head for safety.

Foto: George Ourfalian/AFP PHOTO/NTB Scanpix

Foto: George Ourfalian/AFP PHOTO/NTB Scanpix

Aleppos invånare utsattes än en gång för fasansfullt våld när olika styrkor stred om territoriet. Detta foto togs i stadsdelen Bab al-Hadid där invånarna hade packat de få ägodelar de kunde bära med sig och gav sig av för att söka trygghet.

2017

det största lägret för syriska flyktingar

A young man, a pigeon breeder, stands in the middle of Zaatari camp, Joran.

Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Hussein Amri/NRC Flyktinghjälpen

Flyktinglägret Zaatari i Jordanien anlades 2012 för att hysa syrier som flytt från det brutala kriget. Det växte snabbt till att bli ett av världens största läger för syriska flyktingar.

För närvarande bor mer än 70 000 flyktingar här, i baracker mitt i öknen.

Eyad var 23 år när den här bilden togs 2017. Han arbetade med att föda upp duvor – det var hans sätt att skaffa sig en inkomst i lägret.

2018

skolor i ruiner

Children living in Harasta, Eastern Ghouta, flock to school to catch up on years of missed education.

Barn i Harasta, östra Ghouta, samlas vid skolan för att ta igen år av förlorad skolgång. Foto: Karl Schembri/NRC Flyktinghjälpen

Barn i Harasta, östra Ghouta, samlas vid skolan för att ta igen år av förlorad skolgång. Foto: Karl Schembri/NRC Flyktinghjälpen

Nästan fem års belägring avslutades med intensifierade strider i Harasta, och lämnade större delen av grannskapet i ruiner. Tiotusentals av dem som hade flytt återvände och fann sina hem totalförstörda. 

Denna skola välkomnade barnen åter, trots att delar av byggnaden var förstörd eller svårt skadad. Trots allt de hade gått igenom var barnen glada över att gå i skolan igen.

Enligt Unicef har två femtedelar av Syriens alla skolor skadats eller förstörts. Under 2020 renoverade NRC Flyktinghjälpen skolan så att barnen skulle kunna få undervisning i en trygg miljö, skilda från striderna.

Stöd vårt arbete idag.

2019

nyanlända i Irak

NRC staff registering and assessing the needs of new arrivals in Iraq, and distributing items soap, diapers and bottled water.

Foto: Alan Ayoubi/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Alan Ayoubi/NRC Flyktinghjälpen

NRC Flyktinghjälpen svarade på ett nytt inflöde av syriska flyktingar till Bardarash-lägret i Irak, oktober 2019. Flyktingarna kom till lägret med bussar efter att de hade flytt från Syrien på grund av den allt sämre levnadssituationen. 

Vi gick från tält till tält för att undersöka behoven hos de nyanlända och för att dela ut förnödenheter som tvål, blöjor och flaskvatten.

2020

Libanons tältbosättningar

A woman and her three daughters stand outside their tent. The walls are covered in climbing plants. Laundry hangs on a clothesline behind them.

Umayya al-Hamoud, 28 år, står tillsammans med sina tre döttrar utanför deras tält i Bekaadalen i Libanon, november 2020. Foto: Sam Tarling/NRC Flyktinghjälpen

Umayya al-Hamoud, 28 år, står tillsammans med sina tre döttrar utanför deras tält i Bekaadalen i Libanon, november 2020. Foto: Sam Tarling/NRC Flyktinghjälpen

Att bo i tält är det enda Umayyas barn känner till. De flydde från Syrien 2011 och har sedan levt som flyktingar i Libanon i nästan tio år.

Umayya berättade för NRC Flyktinghjälpen att hon förtvivlat gärna vill återvända till familjens gamla hem i Syrien. Hon vill att hennes barn ska få bilda rötter, gå i skolan och känna sig hemma.

– Man glömmer inte sitt hemland, vad som än händer. Vi funderar på att återvända till Syrien, på att våra barn ska få återvända. Vi vill att de ska veta hur det är att ha något som är deras.

Libanon hyser mer än 1,5 miljon syriska flyktingar. Nittio procent av dem lever i extrem fattigdom.

2021

hunger

NRC staff in full personal protective equipment is distributing essential relief items to families in need.

Foto: Tareq Manadili/NRC Flyktinghjälpen

Foto: Tareq Manadili/NRC Flyktinghjälpen

Fortfarande 2021 pågår strider, särskilt i norra Syrien. Fortfarande tvingas människor fly från sina hem. Ekonomin har kollapsat och svårartad hunger ökar. Covid-19 har slagit hårt mot det krigsdrabbade landet. 

På detta foto delar NRC Flyktinghjälpen ut förnödenheter till behövande familjer i en stad utanför Damaskus.


Det kommer att krävas decennier för Syrien att återhämta sig från de skador konflikten har orsakat. 

Vi måste använda denna tioårsmarkering för att öka ansträngningarna att få slut på krisen och att stödja nödställda syrier. NRC Flyktinghjälpen är en av endast ett fåtal organisationer som verkar i hela Syrien. Mot en bakgrund av intensiva konflikter arbetar vi för att tillhandahålla akut nödhjälp samt övergångs- och långsiktigt stöd till människor i nöd.