Den bortglömda krisen i Kamerun:

Staden med de bortglömda flyktingarna

Fadimatou Ibrahim, 27 år, är en trebarnsmor som 2014 lämnade Centralafrikanska republiken och flydde till Kamerun. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Fadimatou Ibrahim, 27 år, är en trebarnsmor som 2014 lämnade Centralafrikanska republiken och flydde till Kamerun. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Våldet exploderade i Centralafrikanska republiken. Tusentals familjer korsade gränsen till Kamerun för att söka trygghet. De välkomnades. De fick mat och husrum. Men det är mer än sju år sedan. Nu är de bortglömda.


Kamerun ställer sig inte främmande till mångfald. Landet är känt för ett omväxlande landskap, med vidsträckta ökenvidder, lummiga regnskogar och vidunderliga vattenfall. Det är också känt för en imponerande kulturell diversitet med 25 miljoner invånare som inbördes pratar ungefär 250 olika språk.

Men tyvärr utgör Kamerun också skådeplats för tre olika humanitära kriser. I den nordligaste regionen har landet blivit inblandat i Lake Chad Basin-krisen tillsammans med Nigeria, Tchad och Niger. I de nordvästliga och sydvästra regionerna försöker beväpnade grupper bilda en oberoende stat och för en våldsam kamp mot Kameruns militär, vilket har fångat många civila mitt i striderna.

Men den kanske minst kända bland Kameruns humanitära kriser återfinns i landets östra delar, nära gränsen till Centralafrikanska republiken (CAR).

Politiskt och sekteristiskt våld bröt ut i CAR 2013. År 2014 hade många invånare flytt från sina hem och satt sig i säkerhet i andra delar av landet. Men andra ansåg att de endast kunde finna trygghet genom att lämna landet helt och de flydde därför till Kamerun. Följden blev att det i mars 2021 fanns ungefär 290 000 flyktingar från CAR i Kamerun.

Enligt det humanitära analysprojektet ACAPS lever cirka 30 procent av dessa flyktingar i flyktingläger. Läger som Lolo flyktingläger, administrerat av UNHCR, FN:s flyktingorgan, där det bor 12 395 flyktingar.

Ingången till flyktinglägret Lolo.

Ingången till flyktinglägret Lolo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghälpen

Ingången till flyktinglägret Lolo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghälpen

NRC Flyktinghjälpen kommer inte ignorera dessa kriser. Vi hjälper till i de mest försummade kriserna i världen och stöttar människor i desperat behov av hjälp. Skänk en gåva idag.

Fadimatou, 27 år och trebarnsmor, kom till flyktinglägret Lolo 2014.

Livet i lägret har inte varit lätt. Efter hennes ankomst avbröts matleveranserna till lägret. Detta berodde på bristande finansiering; vilket tvingade Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme, WFP), en av UNHCR:s partner, att minska livsmedelsstödet till flyktingar i östra Kamerun med så mycket som 50 procent.

I början distribuerade UNHCR mat till oss. Men under tre år nu har vi inte fått något livsmedelsstöd. En dag satte de upp en lista med namn på dem som skulle få fortsatt livsmedelsstöd. Vi gick ditt och letade efter våra namn men vi fanns inte med på listan. Så om våra grannar får någonting nu så delar de med oss och så får vi något att äta.

Hon bor i ett litet hus med ett tak av palmblad som inte håller tätt under regnperioden.

Fadimatou sitter i sitt hem.

Fadimatou har verkligen ansträngt sig för att hennes hus ska kännas som ett hem men taket håller inte regnet ute under regnperioden. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Fadimatou har verkligen ansträngt sig för att hennes hus ska kännas som ett hem men taket håller inte regnet ute under regnperioden. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Nu under regnperioden läcker våra hustak. När det regnar på natten måste vi gå upp och flytta på barnen så att det inte regnar på dem.

Sjukhuset har inga mediciner. Om vi kommer dit utan pengar kommer vi inte att få några mediciner. Om vi blir sjuka får vi försöka vila och återhämta oss hemma. Detsamma gäller våra barn. Om vi inte har några pengar har vi inget annat val än att se vårt barn ligga sjuk i sängen och be att Gud ska hela barnet. Om Gud vill tillfrisknar barnet.

Fadimatou inside her home. Photo: Itunu Kuku/NRC
Aissatou diskar utanför sitt hem i Lolo.

Aissatou diskar utanför sitt hem i Lolo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Aissatou diskar utanför sitt hem i Lolo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Aissatou, 30 år, är också flykting från CAR och bor i Lolo flyktingläger.

När hon flydde 2014 lämnade hon först bara sin by och tog sig till en stad i närheten. Men där vistades hon endast fem dagar innan våldet åter tvingade henne på flykt och då korsade hon gränsen till Kamerun med sin familj.

Efter att hon kom till Lolo fick hennes familj livsmedelsstöd och fortsatte att få det även efter att UNHCR begränsade antalet människor som fick stöd. Det fick de för att ett av barnen var allvarligt undernärt och familjen ansågs vara mycket sårbar. Aissatou fick stöd i form av pengar på en mobiltelefon. Men även detta stöd kan komma att upphöra.


– De av oss som fick detta stöd delade ofta med oss av det lilla vi kunde med våra grannar som inte fick något alls.
Aissatou

UNHCR gav oss mobiltelefoner och skickade oss ett sms som vi kunde visa i en butik och sedan välja det vi behövde. Vi brukade köpa ris, olja, pasta, tomater, kött och till och med såser. Men de valde bara ut några få som fick detta kontantstöd via mobiltelefon.

De av oss som fick detta stöd delade ofta med oss av det lilla vi kunde med våra grannar som inte fick något alls. UNHCR berättade att stödet skulle pågå under två år och nu har de två åren gått. Vi vet inte om det kommer att förnyas eller inte.”

Samtidigt som många flyktingar lever i läger som Lolo, lever de flesta (ungefär 70 procent) faktiskt i byar jämsides med kamerunska samhällen som generöst har välkomnat dem.

Hapasata

Hapsata är tacksam för det stöd som hon har tagit emot från lokalsamhället. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Hapsata är tacksam för det stöd som hon har tagit emot från lokalsamhället. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Hapsata, 62 år, har bott i byn Gaïna, i Kameruns östra region sedan 2014.

När vi kom till den här byn gick vi och pratade med byns ledare. Han lät oss stanna här och skänkte oss till och med den här marken som fortfarande var skogsmark. Vi byggde små hus att sova i och byledaren gav oss några fält att odla på.

Denna uppvisning i generositet och gästfrihet från det kamerunska värdsamhället är anmärkningsvärt, särskilt i en tid då flyktingar ofta svartmålas och beskrivs som lata, farliga och kostsamma.

Vi pratade med ledaren för en kamerunsk by för att få en insikt i värdsamhällenas perspektiv.

NRC Flyktinghjälpen kommer inte ignorera dessa kriser. Vi hjälper till i de mest försummade kriserna i världen och stöttar människor i desperat behov av hjälp. Skänk en gåva idag.

Mathias Nargaba Ndambi

Mathias Nargaba Ndambi, 33 år, är ledare för Bedobo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mathias Nargaba Ndambi, 33 år, är ledare för Bedobo. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mathias Nargaba Ndambi, 33 år, är traditionell byledare för Bedobo. År 2014 välkomnade Mathias by mer än 800 flyktingar från CAR. Efter deras ankomst avskilde han inte endast mark i byn där de kunde bygga sina hem, han bekräftade det också officiellt genom att ge dem ett skriftligt dokument som fastställde deras rätt att bo där.

När han får frågan om det har förekommit konflikter medger han att det inte alltid har varit lätt att välkomna så många flyktingar.

I början, när de först kom, orsakade det ökade invånarantalet minskad tillgång på livsmedel. Och när en del av dem kom med sin boskap orsakade boskapen konflikter genom att de åt på fälten som tillhörde några av byborna.

Trots detta, och med stöd från hjälporganisationer, har vi kunnat hantera de här utmaningarna och livet flyter på bra nu.

Samhällsgemenskapen har arbetat proaktivt för att minska konflikter och spänningar. Mathias leder en kommitté som består av både flyktingar och medlemmar av värdgemenskapen för att se till att man löser eventuella konflikter och att de båda grupperna kan leva tillsammans i harmoni.

I olika intervjuer i flera olika byar var flyktingarna eniga i sin tacksamhet gentemot värdsamhällena. Många tackade Gud för byledarna som välkomnade dem och bad att Gud skulle välsigna dem för deras generositet.

Mathias leder ett av dessa möten. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Men även om de kanske inte möter svårigheter i umgänget med sina värdsamhällen så stöter flyktingarna ändå på flera verkliga problem. Ett av problemen är rörelsefrihet.

Mathias leder ett möte.

Mathias leder ett av dessa möten. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mathias leder ett av dessa möten. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Younousa

Younousa, 48 år, säger att det är väldigt svårt att ta sig runt i Kamerun. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Younousa, 48 år, säger att det är väldigt svårt att ta sig runt i Kamerun. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Younousa Ibrahim, 48 år, lämnade sin by i CAR och flydde till Bedobo by 2014. Han säger att rörelsefriheten är ett av de främsta problemen som flyktingar i Kamerun klagar på.

När jag reser med allmänna färdmedel och stoppas vid en checkpoint tar jag fram mitt (flykting-) ID-kort. När det ser på kortet att jag är flykting säger de: "Vart är du på väg? Ni flyktingar får inte resa fritt."

De säger att vårt flykting-ID-kort innebär att vi ska stanna där vi är och inte resa. Även när vi blir allvarligt sjuka eller försöker besöka en sjuk släkting stoppar de oss och skickar tillbaks oss. Så vi är här som ett slags fångar. Vi får inte resa fritt. De vill bara att vi ska stanna i den här byn.

Barn poserar för fotografering i Bedobo by, Kamerun.

Barn poserar för fotografering i Bedobo by, Kamerun. Alla är födda i Kamerun som barn till centralafrikanska flyktingar vilka flytt från sitt land på grund av väpnade konflikter. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Tre flickor sitter utanför deras hem i byn Gaïna i Kamerun.

Från vänster till höger: Aissatou Saidou, 7 år, Aminata Saidou, 20 år, och Safiyatou Saidou, 4 år, framför kameran utanför deras hem i byn Gaïna i Kameruns östra region. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Barn poserar för fotografering i Bedobo by, Kamerun. Alla är födda i Kamerun som barn till centralafrikanska flyktingar vilka flytt från sitt land på grund av väpnade konflikter. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Från vänster till höger: Aissatou Saidou, 7 år, Aminata Saidou, 20 år, och Safiyatou Saidou, 4 år, framför kameran utanför deras hem i byn Gaïna i Kameruns östra region. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Ytterligare en avgörande utmaning är förknippade med juridiska dokument. Efter mer än sju år i Kamerun har många flyktingar fött barn här. Dessa barn har inga identifikationspapper, varken från hemlandet CAR eller från Kamerun. En del föräldrar vet inte hur man ansöker om ett födelsebevis, medan åter andra inte inser betydelsen av att ha ett.

Men födelsebevisens betydelse kan inte överdrivas. För det första, varje barn har rätt till en juridisk identitet och dessa barn riskerar att bli statslösa. För det andra ger födelsebevis rätt till sociala förmåner.

I Kamerun krävs inget födelsebevis för att ett barn ska få börja lågstadiet, men elever får inte göra sina slutprov i slutet av grundskolan utan att först ha visat upp sina födelsebevis.

Som ett svar på detta ger vi stöd och hjälp till centralafrikanska flyktingar i Kamerun så att de kan få födelsebevis till sina barn. Detta stöd är tillgängligt för flyktingbarn födda i Kamerun, barn som har kommit över gränsen med sina föräldrar liksom för barn från värdsamhället.

Processen är lång och komplicerad och kräver att vår personal arbetar med lokala myndigheter, domare och till och med medicinsk expertis som ibland kallas in för att åldersbestämma äldre barn. Processen avslutas med en ceremoni där vår personal delar ut bevisen till de samlade föräldrarna.

Stöd vårt arbete idag.

Föräldrar har samlats för att få födelsebevis till sina barn.

Föräldrar har samlats för att få födelsebevis till sina barn. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Föräldrar har samlats för att få födelsebevis till sina barn. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Salamatou Djibrine och hennes brorson, 10 år, efter att de har tagit emot hans födelsebevis.

Salamatou Djibrine och hennes brorson, 10 år, efter att de har tagit emot hans födelsebevis. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Salamatou Djibrine och hennes brorson, 10 år, efter att de har tagit emot hans födelsebevis. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mounira (vänster) efter att hon fått sitt födelsebevis.

Mounira (vänster) efter att hon fått sitt födelsebevis. Detta enkla dokument kommer att förändra hennes livsväg. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mounira (vänster) efter att hon fått sitt födelsebevis. Detta enkla dokument kommer att förändra hennes livsväg. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Mounira, 11 år, var bara fyra år när hon och hennes föräldrar flydde från CAR till Kamerun. Hon är ett av barnen som får sitt födelsebevis idag. Hon vet hur viktigt födelsebeviset är.


Jag tycker om att läsa engelska och jag vill bli läkare när jag blir stor. Ett födelsebevis är väldigt viktigt då, för om du saknar det kan du inte ta examen även om du går i skolan.
Mounira, 11

Men enbart födelsebevis kommer inte att lätta på de prövningar som flyktingar i Kamerun möter. Vikande livsmedelsstöd, svåra lägerförhållanden och begränsad rörelsefrihet för dem som bor i byar är fortfarande svåra utmaningar.

De svårigheter som mer än 290 000 flyktingar i Kamerun lever i går olyckligtvis under radarn. Det minskande internationella intresset för denna kris tillsammans med minskat finansiellt stöd hos givare har lett till att kontor som ger humanitär hjälp till flyktingar i östra Kamerun har tvingats till nedskärningar och rent av stänga ner helt.

Det är avgörande att det internationella samfundet och humanitära organisationer visar ett förnyat intresse för centralafrikanska flyktingars öde i Kamerun för att de enorma behoven ska kunna mötas.


Du har makten att stoppa detta negligerande. Ju mer du vet, ser och hör om dessa flyktingar, desto mindre negligerade blir de.