En försummad kris

Ett år av krig i Sudan

Den 15 april 2024 nådde kriget i Sudan en dyster milstolpe – ett år av krig.

Under de senaste 12 månaderna har våld härjat i landet och skördat civila liv.

Över åtta miljoner människor har tvingats fly från sina hem, varav 1,8 miljoner har sökt skydd i grannländer med redan knappa resurser. Detta är världens största flyktkris.

Den humanitära krisen saknar motstycke. 18 miljoner människor lider nu av hunger, och NRC Flyktinghjälpen befarar att läget kan utvecklas till en svältkatastrof. Den magra säsongen närmar sig och matpriserna skjuter i höjden.

Vad har hänt under de senaste tolv månaderna?

 

Vad gör NRC Flyktinghjälpen?

Vi jobbar dedikerat för att hjälpa människor som drabbats av krig, fördrivning och naturkatastrofer.

Under detta år har vi arbetat för att försvara rättigheterna för civila som är på flykt. Vår globala organisation har tillhandahållit nödhjälp i form av mat- och försörjningsstöd, pengastöd till utbildning samt tillgång till rent vatten, bostäder och rättshjälp.

Vad vill vi?

Alla civila måste skyddas och ska kunna få den hjälp de behöver för att överleva.

Vi vill att världen slutar ignorera den humanitära krisen. Världens ledare kan inte fortsätta negligera de trängande och växande behoven i Sudan och i grannländerna som tar emot sudanesiska flyktingar.

Stöd vårt arbete