2021

Vi hjälpte nästan 10 miljoner människor under 2021

Under fjolåret hjälpte våra 16 000 kollegor i 35 länder nästan 10 miljoner människor.

I början av 2021 befann sig mer än 80 miljoner människor i världen på flykt från krig och förföljelse. Redan före covid-19-pandemin var det svårt för dem att få tillgång till mat, rent vatten, tak över huvudet och utbildning. Nu har situationen blivit ännu värre – fler människor än någonsin tidigare är på flykt globalt i dag.

Sedan coronalarmet började ljuda under våren 2020 har våra kollegor gjort allt de kan för att bibehålla och stärka hjälparbetet och samtidigt förhindra virusets spridning. Under 2021 nådde vi fram med livräddande hjälp till 9,8 miljoner människor.

Vi är tacksamma för allt det stöd vi får från privata givare, företag och organisationer, vilket gör det möjligt för oss att hjälpa så många människor. Men trots detta finns det en stor klyfta mellan de humanitära behoven och de tillgängliga resurserna.

Hjälp oss att hjälpa under 2022: Ge en gåva eller bli månadsgivare.


Den här hjälpen gav vi under 2021

Under 2021 såg vi till att mer än 4,5 miljoner människor fick rent vatten och bättre sanitära förhållanden, vilket är särskilt viktigt för att hejda spridningen av covid-19.

Över 1,6 miljoner människor fick hjälp med livsmedel eller hjälp att försörja sig själva, och mer än 1,5 miljoner fick hjälp med att ordna ett provisoriskt eller permanent hem. Över 1,7 miljoner människor fick rättshjälp. Mer än 940 000 barn och unga fick stöd till utbildning. Nära 600 000 människor bodde i läger som drivs av NRC Flyktinghjälpen.

Länder i topp tre

Under 2021 arbetade vi på fyra kontinenter, i 35 av de svårast konfliktdrabbade länderna i världen. De tre länder där vi hjälpte flest människor på flykt var:

Palestina: 1 007 924 fick hjälp

Cirka 5,3 miljoner palestinier lever sedan länge under ockupation, vilket förhindrar att deras grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses.

Fattigdomen, arbetslösheten och livsmedelsbristen har tilltagit i Gaza, där invånarna fortfarande saknar fri rörlighet och där det råder allvarlig brist på tillgången till viktig samhällsservice. Majoriteten av Gazas befolkning är beroende av internationellt bistånd.

PALESTINA: Fares (11) arbetar på marknaden i staden Rafah på Gazaremsan för att bidra till familjens inkomster. Under 2021 fick familjen stöd i form av pengar. Då att de hade råd att skicka Fares till skolan. Foto: Yousef Hammash/NRC Flyktinghjälpen

 

I Område C på Västbanken och i östra Jerusalem ökar expanderingen av israeliska bosättningar. Våld från bosättare, rivning av hus, konfiskering av egendom och vräkningar ökar pressen på de mest sårbara palestinierna, inklusive beduinflyktingar, som riskerar att drivas från sina hem.

Under 2021 gav NRC Flyktinghjälpen över 980 000 palestinier hjälp i form av tillgång till rent vatten och bättre sanitära förhållanden. Mer än 2 200 människor fick hjälp med att ordna ett provisoriskt eller permanent hem. Över 9 000 fick rättshjälp och mer än 88 000 barn och unga fick stöd till utbildning. Många personer fick flera olika typer av hjälp.

Jemen: 993 494 fick hjälp

FN har kallat Jemen för världens största humanitära kris. Sju år av förödande krig, ekonomisk kris och kollaps av offentliga tjänster har lett till att mer än 23 miljoner jemeniter är i behov av humanitär hjälp och skydd. Över 12 miljoner beräknas vara i akut behov, och mer än hälften av dessa är barn. Livsmedelsosäkerhet och undernäring är de mest akuta problemen.

JEMEN: Med pengar från EU kunde NRC Flyktinghjälpen i ett projekt för varaktiga insatser ge stöd till unga företagare som Ayman. Nu har han skaffat en färgskrivare och en kopieringsmaskin till sin lilla butik. Foto: Ayman Al-Akhali/NRC Flyktinghjälpen

 

Under 2021 såg vi till att mer än 257 000 människor i Jemen fick rent vatten och bättre sanitära förhållanden. Nära 600 000 fick hjälp med livsmedel eller hjälp att försörja sig själva, och över 73 000 fick hjälp med att ordna ett provisoriskt eller permanent hem.

Vi gav rättshjälp till mer än 116 000 människor och nära 55 000 barn och unga fick stöd till utbildning. Många personer fick flera olika typer av hjälp, och över 25 000 människor bodde i läger som drivs av NRC Flyktinghjälpen.

Afghanistan: 840 129 fick hjälp

Fyrtio år av konflikt, återkommande klimatrelaterade katastrofer, covid-19-pandemin samt en ekonomisk kris föranledd av talibanernas maktövertagande har drabbat den afghanska befolkningen hårt.

Konfliktvåldet har minskat betydligt den senaste tiden, men under fjolåret nådde våldet och antalet civila offer rekordnivåer.

AFGHANISTAN: Under december 2021 och januari genomförde vi en större biståndsoperation i hela landet för att hjälpa familjer på flykt att klara sig genom den iskalla vintern. Nära 100 000 män, kvinnor och barn fick hjälp som räddade liv. Tre år gamla Farida (bilden) var en av dem. Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

 

Över 24 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp, och fattigdomen blir alltmer utbredd. Miljontals afghaner har förlorat sina försörjningsmöjligheter och tagit på sig skulder på grund av de snabbt stigande kostnaderna för mat och andra basvaror, hälsovård, utbildning och boende.

Under 2021 såg vi till att mer än 190 000 människor i Afghanistan fick rent vatten och bättre sanitära förhållanden. Nästan 2 000 fick hjälp med livsmedel eller hjälp att försörja sig själva, och över 150 000 fick hjälp med att ordna ett provisoriskt eller permanent hem.

Mer än 337 000 fick rättshjälp och över 56 000 barn och unga fick stöd till utbildning. Många personer fick flera olika typer av hjälp. Mer än 239 000 människor fick hjälp genom lägerdrift.