Rekordhöga siffror

Under 2020 hjälpte vi nästan 12 miljoner människor

Under 2020 hjälpte våra 15 000 kollegor i 34 länder nästan 12 miljoner flyktingar. Aldrig under vår 75-åriga historia har NRC Flyktinghjälpen nått ut till så många människor som behövt hjälp och skydd.

Fler människor än någonsin tidigare flyr från sina hem. Runtom i världen har mer än 80 miljoner människor tvingats fly, på grund av våld, konflikter eller förföljelse. Och covid-19-pandemin har drabbat dessa sårbara människor värre än de flesta.

Sedan coronalarmet började ljuda under våren 2020 har våra kollegor arbetat hårt för att hjälpa flyktingarna och hejda smittspridningen. Därför är det extra glädjande att vi nådde ut med hjälp till nästan tre miljoner fler människor under 2020 än under det föregående året.

Vi på NRC Flyktinghjälpen är tacksamma över gåvor vi får från enskilda och organisationer. Det gör det möjligt för oss att öka våra ansträngningar när nöden ökar. Men behoven överstiger vida de tillgängliga resurserna för humanitärt arbete.

Hjälp oss att hjälpa ännu fler under 2021. Ge en gåva idag.

Så här hjälpte vi under 2020

Mer än 6,5 miljoner människor hade under 2020 nytta av rent vatten och bättre sanitära och hygienförhållanden. Detta är avgörande för att förhindra spridningen av sjukdomar, inklusive codiv-19.

Nästan 1,9 miljoner fick matstöd eller hjälp att tjäna en egen inkomst, medan 1,3 miljoner fick hjälp att upprätta ett tillfälligt eller permanent hem. Nästan 1,8 miljoner fick rättslig hjälp och rådgivning, mer än 1,1 miljoner fick utbildningsstöd och mer än 300 000 bodde i NRC-administrerade flyktingläger. Många flyktingar fick flera sorters hjälp.

 

Topp tre

Förra året arbetade NRC Flyktinghjälpen i 34 av de mest konfliktdrabbade länderna, på fyra kontinenter. I följande tre länder hjälpte vi det största antalet människor under 2020:

SYDSUDAN: Sakondo, fältarbetare för NRC Flyktinghjälpen, använder sig av megafon för att sprida information om förebyggande åtgärder mot covid-19 vid en lokal marknad i Juba. Han uppmanar till fysiskt avstånd och till att använda munskydd när man säljer och köper varor. Foto: Egily Hakim George/NRC Flyktinghjälpen

SYDSUDAN: 1 690 703 människor fick hjälp

Trots att landet nu upplever en tid av relativ stabilitet behöver mer än sju miljoner människor humanitärt bistånd i Sydsudan – ungefär två tredjedelar av landets befolkning. Kvinnor och barn är fortfarande de värst drabbade. Mer än halva befolkningen hotas av svält. Nästan fyra miljoner är ännu flyktingar på grund av krisen, antingen i grannländerna eller i sitt eget land,

Men än 1 miljon människor hade under 2020 nytta av rent vatten och bättre sanitära och hygienförhållanden. Detta är avgörande för att förhindra spridningen av sjukdomar, inklusive covid-19.

Mer än 490 000 fick matstöd eller hjälp att tjäna en egen inkomst, medan 93 000 fick hjälp att upprätta ett tillfälligt eller permanent hem. Nästan 38 800 fick rättslig hjälp och rådgivning, mer än 100 000 fick utbildningsstöd. Många flyktingar fick flera sorters hjälp.

SOMALIA: Mercy Gitau basar för NRC Flyktinghjälpens vatten, sanitet och hygienprojekt i Somalia. Här träffar hon lokalbon Hali Said Jamal som leder sina getter till vattenpunkter som NRC Flyktinghjälpen har byggt i Qardho-distriktet. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

SOMALIA: 1 447 232 människor fick hjälp

Enligt data från UNHCR-projektet Protection and monitoring returns network, PRMN (som rapporterar om flyktingrelaterade risker och incidenter), tvingades mer än 1 miljon människor på flykt av översvämningar, konflikter och torka i Somalia under förra året, de högsta registrerade siffrorna sedan 2016. Hittills har 112 000 tvingats fly under de första tre månaderna av 2021, 34 procent av dem på grund av torka.

NRC Flyktinghjälpen bistod med rent vatten och sanitet samt gav hygieninformation till mer än en miljon människor i Somalia under 2020. Mer än 152 000 fick matstöd eller hjälp att tjäna en egen inkomst, medan 13 000 fick hjälp att upprätta ett tillfälligt eller permanent hem. Nästan 163 800 fick rättslig hjälp och rådgivning, mer än 135 000 fick utbildningsstöd. Många flyktingar fick flera sorters hjälp.

Läs om hur borrhål förändrar livet på den somaliska landsbygden

NRC Flyktinghjälpens Jan Egeland besöker ett sjukhus för undernärda barn i Hajjah i norra Jemen. Han mötte en 9-årig flicka som inte kunde gå, på grund av undernäring. Hennes mamma berättade för Egeland att de inte hade råd med mat och att deras matransoner halverades förra året. Foto: Michelle Delaney/NRC Flyktinghjälpen

JEMEN: 1 122 453 människor fick hjälp

Förenta nationerna kallar Jemen ”världens värsta humanitära kris”. Landet har ödelagts av sex år av krig och situationen har ytterligare förvärrats av covid-19-pandemin.

Mer än 20 miljoner människor behöver humanitär hjälp. Mer än 12 miljoner av dessa uppskattas vara i akut behov och mer än hälften av dem är barn. Dessa människor lever mitt i en kris och kämpar för att få ihop grundläggande förnödenheter för att överleva. Osäker livsmedelsförsörjning och undernäring är de mest brådskande frågorna och mer än 16 miljoner människor – halva befolkningen – förutspås gå hungriga det här året.

I Jemen drog mer än 683 000 människor under 2020 nytta av rent vatten och bättre sanitära och hygienförhållanden. Detta är avgörande för att förhindra spridningen av sjukdomar, inklusive covid-19. Mer än 438 000 fick matstöd eller hjälp att tjäna en egen inkomst, medan 38 000 fick hjälp att upprätta ett tillfälligt eller permanent hem. Mer än 201 000 fick rättslig hjälp och rådgivning, mer än 34 000 fick utbildningsstöd. Många flyktingar fick flera sorters hjälp. Mer än 13 000 bodde i läger administrerade av NRC Flyktinghjälpen.

Här är 10 fakta om den dödliga krisen i Jemen.