Displaced by conflict in 2014, Sidamari had to flee from her home in Hong to Cameroon. She and her two children at the time were forced to stay in the bushes for many nights with only 200 naira at her disposal. 

"I used to teach in a private school then, and things were okay for us. They (Opposition Armed Groups) came in the morning on that day and the only thing we could do was run."

It was so bad she could not feed her then 5 months old child. It was just her and her two year old child at the time that had to flee.

Now, she is back to Mubi where there is relative calm with her family and is one of our Education Facilitators.

"I am happy doing this job especially when i know that the children understand what i am teaching them"

She's glad to be a part of the NRC family.

Photo: Samuel Jegede/NRC
Nigeria

Efter lockdown ger utbildning hopp till Nigeria

I en region som under elva år plågats av konflikt och tvångsförflyttningar har pandemin orsakat ytterligare påfrestningar för redan utsatta människor. Men nu, efter många månader av nedstängning, återupptas äntligen skolundervisningen och NRC Flyktinghjälpen hjälper barn och lärare att återvända till skolan.

Konflikten som bröt ut 2009 har kastat en skugga över en hel generation av barn i nordöstra Nigeria. Utbildningssektorn som hämmats av underfinansiering, brist på infrastruktur och skador på skolbyggnader har drabbats hårt av det pågående våldet.

Under det senaste årtiondet har hundratals lärare dödats och ännu fler har tvingats fly från sina hem. Tusentals skolor har skadats, förstörts eller tvingats att stänga.

Miljontals barn utan skolgång

Fortsatta tvångsförflyttningar har försatt familjer i svåra situationer som ofta har medfört att barnen kommit längre bort från skolan. I början av 2020 uppskattade det humanitära samfundet att över 1,4 miljoner flickor och nära 1,3 miljoner pojkar saknade skolgång och stod inför en osäker framtid utan utbildning.

Som i många länder runt om i världen ledde åtgärder för begränsning av spridningen av covid-19 till att skolor och andra utbildningsaktiviteter i Nigeria stängdes i april 2020. Barn som hade deltagit i NRC Flyktinghjälpens utbildningsprogram tvingades stanna hemma i nästan sex månader.

Det humanitära samfundet uppskattar att 4,2 miljoner elever, som utgörs av de mest utsatta grupperna av barn, blivit särskilt drabbade av pandemin. Eftersom den ekonomiska nedgången drabbade de mest utsatta hushållen blev många barn tvungna att arbeta för att bidra till sin familjs försörjning.

Vill du hjälpa oss att hjälpa? Då kan du göra det här.

11-åriga Rose var tvungen att hjälpa sina föräldrar på familjens gård under lockdown. ”Jag har saknat mina vänner från skolan”, säger hon. Foto: Samuel Jegede/NRC Flyktinghjälpen

Barn blev tvungna att hjälpa till på gårdarna

Vi pratade med invånarna i Mubi, en stad i nordöstra Nigeria.

”Det var en mycket lång period för oss. Under nedstängningen kunde vi inte arbeta i många veckor”, säger John, en pappa.

”Det var hårda tider”, instämmer Fatima, en mamma, ”och barnen kunde inte gå i skolan. De var tvungna att hjälpa till på gårdarna för att man skulle få det att gå ihop och få tillräckligt med mat i familjerna.”

Jag saknade mina vänner från skolan. Förutom arbetet på gården kunde vi inte leka på grund av covid-19.
Rose, 11 år

Rose, 11 år, var ett av barnen som måste arbeta. ”Jag hjälpte mina föräldrar på gården med att plantera ris, bönor och majs”, säger hon.

”Jag saknade mina vänner från skolan. Förutom arbetet på gården kunde vi inte leka på grund av covid-19. Vi blev tillsagda att hålla ett säkert avstånd från andra människor.”

Äntligen kunde undervisningen återupptas

I september och oktober meddelade myndigheterna i nordöstra Nigeria att utbildningsaktiviteterna skulle återupptas. NRC Flyktinghjälpen började rekrytera lärare, bygga skollokaler och identifiera potentiella elever.

Rose kunde komma tillbaka och studera på vårt icke-formella utbildningsprogram, där hon lär sig grundläggande färdigheter som att läsa och skriva.

As schools reopen in Northeast Nigeria, NRC is organizing catch-up classes for children who have been away from school for over six months. Schools and all educational activities were suspended in April this year as one of the preventive measures to curb the spread of Coronavirus. All hands are on deck to ensure the children are up to date and can continue their learning.
Auwal, en av NRC Flyktinghjälpens lärare, lär sina elever om alfabetet. Foto: Samuel Jegede/NRC Flyktinghjälpen

”Vi är oroliga för att skolavbrottet till följd av pandemin har lett till ett ökat antal barn utan skolgång och hejdat de framsteg som vi har gjort på utbildningsområdet under de senaste åren,” förklarar Buba Dunah, en utbildningssledare för NRC Flyktinghjälpen i Mubi.

”När utbildningsaktiviteterna återupptogs höll våra medarbetare informationsmöten för att öka medvetenheten om skolans betydelse och hur viktigt det är att föräldrarna låter sina barn delta i vårt program igen.”

Anpassning till det ”nya normala”

När skolorna öppnade igen var det viktigt att de kunde anpassa sig till det ”nya normala” och tillämpa förebyggande åtgärder mot covid-19.

Barnen måste göra saker som de inte är vana vid, som att bära ansiktsmask och hålla avstånd till varandra.
Sidamari, lärare

”Barnen måste göra saker som de inte är vana vid, som att bära ansiktsmask och hålla avstånd till varandra”, säger Sidamari, en av NRC Flyktinghjälpens icke-formella lärare i Mubi. ”Det är utmanande, men det är en uppgift som jag kan hantera. Det känns tillfredsställande när jag ser att barnen gör på rätt sätt i min klass.”

Elvaåriga Kauna är glad över att vara tillbaka. ”Jag är glad över att vara tillbaka i skolan igen,” säger hon. ”Jag kanske inte kan leka med mina vänner som vi brukade göra men jag kan fortsätta att lära mig ordklasser och pronomen.”