Internationella kvinnodagen

Åtta sätt som vi står upp för kvinnors rättigheter

Rekordhöga 80 miljoner människor är för närvarande på flykt på grund av krig och konflikter. Hälften av dem är kvinnor och flickor. De upplever ofta fördrivning på ett annat sätt än män och pojkar och ställs inför särskilda utmaningar.

Vissa kvinnor och flickor kan förvägras sina rättigheter enbart på grund av sitt kön. Andra kan utsättas för sexuellt våld och övergrepp eller riskera att bli föremål för människohandel.

NRC Flyktinghjälpen hanterar genusfrågor som en del av vårt dagliga arbete. Vårt stöd består av allt från att ta ställning för kvinnors markrättigheter till att bygga flicktoaletter i skolorna.

Här är åtta saker vi gör för att stödja fördrivna kvinnor och flickor:

Monique står utanför sitt nya hem som hon har byggt med hjälp av NRC Flyktinghjälpen. Foto: Itunu Kuku/NRC Flyktinghjälpen

Nr 1: Bygger nya hem

Fördrivna människor förlorar ofta sina hem, sina tillgångar och sina försörjningsmöjligheter. Detta gäller för både män och kvinnor, men kvinnor ställs inför större utmaningar.

DR KONGO: Äntligen hemma efter fem månader i skogen

För Monique betyder ett hem mycket mer än fyra väggar och ett tak. Efter att ha flytt från sin hemstad, förlorat sin man och tillbringat fem månader med att gömma sig i bushen, betyder hemmet trygghet och stabilitet för Monique.

Monique kunde så småningom återvända till sin hemby tillsammans med många av sina grannar. Men när de återvände upptäckte alla att de hade förlorat sina hus och ägodelar.

För att bemöta den här situationen beslutade NRC Flyktinghjälpen sig för att stötta några av de mest utsatta återvändarna. Vi tillhandahöll villkorade kontantöverföringar till utvalda familjer så att de skulle kunna bygga nya hem.

Som änka och mor till tio barn ansågs Monique vara en av de mest utsatta återvändarna. Tillsammans med 1 600 andra människor spridda över 40 byar fick hon en första kontantöverföring motsvarande 80 USD för att påbörja byggandet av ett nytt hem.

Läs Moniques berättelse.

SOMALIA. Fadumo Sharif, 29, mor och företagare från Dollow, sydvästra Somalia. Fadumo byggde en kiosk och startade en liten butik med stöd från NRC Flyktinghjälpen och har nu råd med mat, vatten och skolavgifter för sin familj. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Nr 2: Skapar nya försörjningsmöjligheter

Fördrivna människor får ofta kämpa för att hitta nya försörjningsmöjligheter på de platser där de bosätter sig. Detta gäller återigen för både män och kvinnor, men kvinnor ställs inför större utmaningar. 

SOMALIA: Kvinnliga entreprenörer skapar en tryggare framtid

Konflikter och katastrofer har format det somaliska folkets liv under de senaste 30 åren. Nu hjälper ett nytt initiativ kvinnor att utveckla egna företag – vilket gör dem och deras familjer mer motståndskraftiga mot framtida omvälvningar.

Fadumo Sharif, 29, bor i bosättningen Qansaxley för fördrivna människor i Dollow, nära gränsen till Etiopien.

”Vi har tidigare tjänat pengar på att samla och sälja ved. Det var ett svårt jobb och jag kunde inte ge min familj mat tre gånger om dagen”, förklarar hon. Men allt detta förändrades när hon valdes ut för att delta i vårt inkomstgenereringsprojekt.

Läs Fadumos berättelse.

Single mothers with children and families on their way to cross the Rumichaca bridge between Colombia and Ecuador.
COLOMBIA: Mödrar med barn passerar Rumichaca-bron vid gränsen mellan Colombia och Ecuador. NRC Flyktinghjälpen har inrättat ett informations- och hjälpcenter på andra sidan gränsen. Foto: Suzanna Nelson-Pollard/NRC Flyktinghjälpen

Nr 3: Säkrar trygga platser

Fördrivning ökar risken för könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor eftersom de skiljs åt från sina samhällen och ibland också familjer som annars skulle kunna skydda dem. Fördrivna flickor som bor i läger är särskilt utsatta för människohandlare och andra opportunister och läger tenderar i allmänhet att vara farliga miljöer för kvinnor och flickor.

COLOMBIA/ECUADOR: ”De dödade vår kattunge som en varning”

Jenifer, 32, anlände till Ecuador med tre barn, två ryggsäckar och en handfull colombianska pesos. ”Jag visste att jag var tvungen att lämna Colombia när fyra beväpnade män kom till mitt hus”, berättar hon.

Jenifer och hennes familj flydde från sitt hem i sydvästra Colombia efter att ha tagit emot dödshot. ”Den typen av människor menar allvar”, säger hon. ”De har ett ordspråk: ’Ett felsteg, en kula i huvudet och spelet är över.’ Jag var tvungen att få ut mina barn därifrån.”

Hon berättar för oss att beväpnade individer har spårat upp henne i Ecuador och att hon fortfarande inte kan känna sig trygg.

NRC har arbetat i Ecuador i många år för att säkerställa att colombianer som flyr från väpnade konflikter ska kunna få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, som skydd, utbildning och boende.

Läs Jenifers berättelse.

NIGERIA: En sömnadstudent vid Mune Education Center, där NRC Flyktinghjälpen erbjuder program anpassade för lokalsamhället. Foto: Beate Simarud/NRC Flyktinghjälpen

Nr 4: Stödjer utbildning för flickor

Fördrivning kan få konsekvenser under en livstid, särskilt när barns utbildning avbryts och deras framtidsmöjligheter blir begränsnade. Detta tenderar att oftare vara fallet för flickor än för pojkar.

NIGERIA: Utbildning är mer än att bara kunna läsa

Hundratusentals människor på flykt har sökt skydd i Maiduguri, huvudstaden i den konfliktdrabbade staten Borno i nordöstra Nigeria. Många bor i läger och andra har fått tak över huvudet hos familjer i närsamhället.

Skolgång räddar liv, ger skydd, skapar stabilitet och förmedlar kunskaper och färdigheter. På Mune Education Centre erbjuder NRC Flyktinghjälpen yrkesutbildning för ungdomar och skola för barn som har förlorat flera års grundskola.

Vi erbjuder program anpassade för lokalsamhället med kurser i jordbruk, hantverk och sömnad – och lika många flickor som pojkar deltar.

Det erbjuds barnomsorg för unga mödrar som deltar i utbildningen och skyddsgrupper för att förhindra övergrepp och sexuellt utnyttjande. Eleverna får också lära sig att ta hand om sin hälsa och skydda sig mot sjukdomar som kolera.

Läs hela artikeln om Mune Education Centre här.

I tätbefolkade läger är det oerhört viktigt att människor har tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar och goda hygienrutiner för att förebygga sjukdomar. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Nr 5: Bygger säkra och könsuppdelade toaletter

Vi inser att behovet av vatten och sanitet är större än folkhälsoinsatserna. Bristen på fungerande, säkra och könsuppdelade toaletter kan avskräcka barn och ungdomar, särskilt flickor, från att gå i skolan.

Bygger latriner – räddar liv

Fördrivna kvinnor och flickor är särskilt sårbara när de går på toaletten i det fria. Många väljer att vänta tills det blir mörkt innan de vågar sig ut, vilket gör dem ännu mer sårbara för våld och sexuella övergrepp. I skolorna behöver flickor privata och fungerande toaletter för att minska risken för att de hoppar av skolan.

Vi bygger och underhåller säkra, rena latriner och toaletter så att både kvinnor, flickor, män och pojkar ska kunna känna sig trygga.

I tätbefolkade läger är det oerhört viktigt att människor har tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar och goda hygienrutiner för att förebygga sjukdomar.

Här är fem anledningar till varför du ska bry dig om toaletter.

Um Ibrahim och hennes barn sitter fast i ett flyktingläger och kan inte återvända hem. De kan inte förnya sina id-kort utan hennes man som har försvunnit under konflikten. Foto: Helen Baker/NRC Flyktinghjälpen

Nr 6: Hjälper kvinnor och flickor att återvända hem på ett säkert sätt

Många av dem som har kunnat återvända till sina hembyar och städer får fortfarande kämpa för att kunna ordna ett hem och bygga upp sina liv på nytt. Men det är kvinnorna som betalar det högsta priset.

IRAK: Hur Iraks kvinnor fråntas sina boenden

Iraks kvinnor betalar ett högt pris i efterdyningarna av den senaste konflikten och många kan inte återvända hem utan stöd från sina män.

En NRC Flyktinghjälpen-studie från 2019 fann att det är 11 procent större risk att kvinnor bor i överfulla boenden än män. Kvinnor som återvänder hem efter att ha tvingats fly är 14 procent mer benägna att frukta att bli vräkta under de kommande sex månaderna, jämfört med manliga återvändande.

Nästan en av tio fördrivna kvinnor rapporterade att deras egendom ockuperas av miliser, säkerhetsstyrkor eller samhälls-/stamledare.

Vi pratade med fyra fördrivna kvinnor om deras erfarenheter. Läs deras berättelser.

Ads_web_GMM_1024x448_SE6.jpg

Kendry Castro är en bland över fem miljoner flyktingar och migranter som har lämnat Venezuela för andra länder i Latinamerika och Västindien de senaste åren. Foto: Nadège Mazars/NRC Flyktinghjälpen

Nr 7: Stöttar kvinnor under covid-19 

Medan coronapandemin fortsätter in på sitt andra år, leder en dödlig blandning av restriktioner och ökad fattigdom till en ny våg av våld mot flyktingar och fördrivna kvinnor och flickor.

COLOMBIA: Röster från en försummad kris

”Mitt budskap till världen är att det är sorgligt, det är svårt och det är förödmjukande.” Uttalandet kommer från Kendry Castro, en 23-årig venezuelansk kvinna som bor i Colombia. Hon är en bland över fem miljoner flyktingar och migranter som har lämnat Venezuela för andra länder i Latinamerika och Västindien de senaste åren.

Covid-19-pandemin tvingar nu tiotusentals människor som Kendry att leva i fattigdom eller vara beroende av humanitärt bistånd, eftersom nedstängningsåtgärderna hindrar dem från att försörja sig. Och fördrivna kvinnor och flickor drabbas av de största effekterna och riskerna enligt aktuell forskning från NRC Flyktinghjälpen.

NRC Flyktinghjälpen ger ekonomiskt stöd till venezuelanska flyktingar och migranter. Vi erbjuder också workshops för att hjälpa dem bearbeta det trauma och den stress som många av dem upplever.

Läs hela artikeln om den försummade krisen i Colombia.

Informationsmöte om preventivmedel och familjeplanering på en hälsoklinik i Moçambique. Foto: Oda Lykke Mortensen/NORCAP

Nr 8: Tar in experter

MOÇAMBIQUE: Skyddar människor mot könsrelaterat våld

”Jag har varit gift i två år”, säger Delfina, 17. Hon väntar nu sitt första barn.

Delfina har just deltagit i ett möte om preventivmedel på en tillfällig hälsoklinik som arrangerades av NORCAP-experten Sabine Nana tillsammans med lokala sjuksköterskor och barnmorskor. NORCAP är NRC Flyktinghjälpens globala leverantör av expertis för de humanitära, utvecklings- och fredsbyggande sektorerna.

Delfina är en av många flickor i Moçambique som giftes bort medan de fortfarande var barn. Moçambique är ett av världens fattigaste länder och har en hög andel barnäktenskap.

I mars 2019 drabbades landet av två cykloner som förstörde tusentals hem, klassrum och andra faciliteter – inklusive 45 hälsokliniker. Översvämningar följde i stormens spår och isolerade hela samhällen.

Läs hur stormen påverkade människornas möjligheter att skydda sig mot könsrelaterat våld och hur våra experter hjälpte till.