Ett hem - men inta hemma

Sju skäl till varför ett hem är mer än bara tak över huvudet

Ett hem till jul
Att bo i lägenhet med fönster, dörrar och plats för ett privatliv är en lyx som de flesta av oss tar för givet. För miljoner familjer på flykt är detta långt ifrån en självklarhet.


På grund av kriget i Syrien tvingades familjen fly till grannlandet Libanon för nio år sedan. Sjubarnsmamman Safaa (45 år) levde konstant i osäkerhet och var bekymrad över var de skulle bo. Men förra året hjälpte NRC Flyktinghjälpen familjen så de kunde flytta in i en trerumslägenhet med badrum och kök.

“Nu känner vi oss säkra och behöver inte oroa oss för att bli utvisade. Till slut, vi känner att vi lever och inte bara existerar och kan börja drömma om en bättre framtid igen, säger Safaa. Lär mer om Safaa och familjen här.

Tack vare stödet från människor som du, kan fler få livsavgörande hjälp såsom tak över huvudet. Stöd NRC Flyktinghjälpens arbete idag.

 

Detta är vad ett hem betyder för en familj som tvingats fly

#1: Kan öka chanserna till jobb och inkomster
Efter att ha flytt från krig och förföljelse är möjligheten till arbete och lön en av de mest effektiva sätten att bygga en framtid och få värdigheten tillbaka.

Utan ett ordentligt hem är det mycket svårt eller omöjligt att få ett betalt arbete. Många bor i läger eller informella bosättningar långt från stadsområden och marknader och har inte råd att resa. Andra saknar dokument som krävs för att arbeta lagligt. Men har du ett hem, en fast punkt, ökar chanserna att få ett jobb.

#2: Lättare att skicka barnen till skolan
Utan inkomster har man inte råd att skicka barnen till skolan. Utan en fast bostad blir det svårt för barnen att koncentrera sig på skolarbete och läxor. I dag finns mer än 75 miljoner barn i konfliktdrabbade länder som har behov av hjälp till skolgång.

#3: Du får bättre tillgång till hälsovård
Utan ett fast ställa att bo på är det svårt att få tillgång till hälsovård och andra offentliga samhällstjänster. Är man på flykt, bor i läger eller i informella läger är tillgången till hälsotjänster starkt begränsat eller helt frånvarande och det behövs då pengar till transporter. Andra behöver ID-handlingar eller andra viktiga dokument som krävs för att få tillgång till livsviktig hälsovård och andra offentliga tjänster.

En rapport på de större konsekvenserna för humanitärt skydd och bosättningsstöd visar att bristen på skydd ökar risken för funktionshinder eller allvarlig ohälsa under livet med 25 procent.

#4: Ett hem skyddar barnen
Ett tryggt och bra ställe att bo ger bättre skydd. Barnen blir mindre utsatta för våld och sexuella övergrepp. De minskar också barnarbete, att bli bortgift för ung eller att bli tvångsrekryterad av väpnade grupper.

#5: Du får bättre tillgång till humanitär hjälp
Ett fast ställe att bo på säkrar att människor på flykt får bättre tillgång till humanitär hjälp. De får lättare att ta kontakt med myndigheter och organisationer som ger hjälp och det blir lättare för hjälporganisationer att nå fram med hjälpen.

#6: Ett hem minskar psykisk stress
Ett tryggt och bra hem minskar risken att utveckla psykisk stress. Många barn på flykt kämpar med krigstrauman. Utan skola och stabila bostadsförhållanden kan tillstånden för dessa barn förvärras och de förlorar möjligheten till att få hjälp.

Hjälp med att få ett enkelt hem bidrar till en känsla av normalitet för barn och vuxna i områden som drabbats av konflikter och kriser.

#7: Det blir lättare att inkluderades och integreras
Ett fast ställe att bo på ökar möjligheten för familjer på flykt att etablera starka sociala, ekonomiska och kulturella band i samhället. På detta sätt inkluderas och integreras flyktingarna lokalt och de får möjlighet att återuppbygga och leva värdiga liv. Även om de flesta flyktingfamiljer vill återvända till sina ursprungliga hem, visar siffror från FN att nästan åtta av tio av världens 26 miljoner flyktingar har varit på flykt i mer än fem år.

En ny rapport från InterAction visar att 46 procent av familjerna som fått hjälp med uppgradering av sina bostäder minskar spänningar i samhället samt ökar empati och förtroende.

Nästan alla fördrivna familjer vill återvända hem. Statistik från FN visar att nästan åtta av tio av världens 26 miljoner flyktingar har varit på flykt i mer än fem år.

Köp gåvor med mening