SYRIEN

Mona återvänder hem till ett land i ruiner

När kriget i Syrien går in på sitt åttonde år, tvingas allt fler flyktingar att återvända. De kommer hem till ett land i ruiner och en högst osäker framtid.

PÅ VÄG HEM: Fotografen Mohamad Abazees stötte på den här flickan som vi har valt att kalla "Mona", när hon och hennes familj gick över gränsen mellan Jordanien och Syrien i augusti förra året. Familjen är bland de 66 000 syriska flyktingar som återvände till sitt hemland förra året.

I en färsk rapport varnar sex biståndsorganisationer om att hundratusentals syrier riskerar att tvingas återvända till Syrien under 2018, trots att våld, bombningar och raketattacker fortfarande pågår och utgör ett stort hot mot civila.

Fakta – syriska flyktingar
  • Kriget i Syrien har drivit hälften av landets 22 miljoner invånare på flykt. Över sex miljoner är på flykt inne i det krigshärjade landet, medan 5,5 miljoner har flytt från landet.

  • De allra flesta (5,3 miljoner) har sökt skydd i gästfria grannländer. Jordanien har tagit emot över 650 000 syriska flyktingar. Turkiet har tagit emot mer än 3,2 miljoner och Libanon över en miljon syriska flyktingar.

  • Mange familier har har gitt opp håpet om å bli overført til tredjeland eller et bedre liv i vertslandene, hvor de har levd i flere år på eksistensminimum, uten arbeid, skole og tilfredsstillende helsetilbud og bolig. Stadig flere føler seg derfor tvunget til å returnere.

 

Här är 11 faror som hotar Mona och andra som återvänder till Syrien:

# 1: Mona riskerar att hus och hem är lagt i spillror.

Läs bildtexten Foto: AFP / Delil souleiman / NTB Scanpix.

Mona kommer sannolikt att återvända till ett grannskap i ruiner, precis som barnen på bilden ovan, som återvände till sina hem i Raqqa i december förra året. Omkring en tredjedel av alla hem och skolor, och ungefär hälften av alla hälsovårdsinstitutioner, har blivit skadade eller helt förstörda i kriget. Över sju miljoner människor bor i områden med sönderbombade hus. Mer än 12 miljoner bor i områden med begränsad eller ingen tillgång till el. Enligt Världsbanken kommer återuppbyggnaden att kosta närmare 180 miljarder dollar.

# 2: Mona kan tvingas bo i tält.

Läs bildtexten Photo: AFP / Mohamad ABAZEED / NTB Scanpix.

Mona riskerar att behöva tillbringa vintern i ett tält, precis som den här pojken i ett läger för internt fördrivna utanför byn Burayqah, i sydöstra Syrien. Omkring 750 000 personer som är på flykt inne i Syrien bor nu i tältläger eller har sökt skydd i lagerbyggnader, skolor och andra offentliga byggnader.

# 3: Mona riskerar att drivas på flykt om igen.

Läs bildtexten Foto: REUTERS / Osman Orsal / NTB Scanpix.

Mona riskerar att om igen drivas på flykt, och hamna i samma situation som den här familjen som i januari sökte tillflykt i provinsen Idlib, nära gränsen till Turkiet.

Varje minut måste två barn fly från krigshandlingar i Syrien. Under de första nio månaderna 2017 fördrevs 2,4 miljoner människor från sina hem. Det motsvarar 8 000 varje dag. Ungefär hälften av dessa är barn. FN uppskattar att 1,5 miljoner människor kommer att fördrivas från sina hem under 2018.

# 4: Mona riskerar att bli beroende av humanitär hjälp.

Läs bildtexten Foto: AFP / AMER ALMOHIBANY / NTB Scanpix.

Mona och familjen riskerar att det enda sättet att överleva är att få humanitärt bistånd, liksom den här familjen som har fått en matranson i staden Kafr Batna i det rebellstyrda Ghouta-området.

Mer än 13 miljoner, eller sju av tio människor i Syrien, är i behov av humanitär hjälp. Av dessa är 5,6 miljoner i akut nöd. 40 procent av de som behöver hjälp är barn. Samtidigt som behoven är stora är det nästan omöjligt att få fram hjälpen. Mer än en miljon barn bor i områden där hjälporganisationerna har begränsad tillgång, och över 200 000 barn bor i belägrade områden, där de får lite eller ingen humanitär hjälp.

# 5: Mona riskerar att nekas skolgång.

Läs bildtexten Foto: AFP / OMAR HAJ KADOUR / NTB Scanpix.

Mona riskerar att vara bland de 1,75 miljoner barn mellan 5 och 17 år som saknar skolplats i Syrien. På bilden ovan leker barn utanför sin sönderbombade skola i Idlib-provinsen.

180 000 lärare och skolpersonal har flytt, och fyra av tio skolor är ödelagda av krigshandlingar. Dessutom har många skolor tagits i bruk som flyktingmottagningar. Var tredje flyktingmottagning idag är en tidigare skola. Om Mona hamnar i ett läger för internt fördrivna är utsikterna för skolgång liten. En ny undersökning bland barn i 171 läger visar att endast en av tre går i skolan.

# 6: Mona riskerar ett liv i extrem fattigdom.

Läs bildtexten Foto: REUTERS / Fadi Mashan / NTB Scanpix.

Mona riskerar att leva ett liv i extrem fattigdom. Fattigdom tvingar också barn att arbeta för att skaffa familjen inkomst. På bilden ovan ser vi unga pojkar som säljer bensin i byn Haas nära Idlib. Nästan sju av tio syrier lever i extrem fattigdom. Hälften av arbetskraften är utan avlönat arbete. Över en miljon syrier har inte råd att betala hyra.

# 7: Mona riskerar att svälta.

Läs bildtexten Foto: AFP / DELIL SOULEIMAN / NTB Scanpix.

Mona och familjen riskerar att bli beroende av utdelade matransoner för att överleva, precis som den här syriska flickan som väntar på utdelning av mat i ett läger för internt fördrivna personer nära den turkiska gränsen.

6,5 miljoner syrier sliter för att få tillräckligt med mat. Nio av tio familjer använder nu mer än hälften av sin inkomst på mat. Hälften av alla familjer har fått minska antalet måltider och många vuxna äter bara en måltid varje dag, för att barnen ska få mer att äta.

# 8: Mona riskerar att inte ha tillräckligt med rent vatten.

Läs bildtexten Foto: AFP / JOSEPH EID / NTB Scanpix.

Mona och familjen riskerar att inte ha tillgång till rent vatten. Många familjer är beroende av att hämta vatten långt ifrån där de bor. På bilden ovan är två pojkar från Aleppo i färd med att frakta hem vattendunkar.

Stora delar av infrastrukturen har förstörts och både avlopps- och vattenförsörjning är satta ur drift. Mer än tio miljoner människor lever i områden där den grundläggande infrastrukturen har förstörts. Många familjer är tvungna att använda uppåt 20 procent av sin inkomst på vatten.

# 9: Mona riskerar att bli bortgift.

Läs bildtexten Foto: REUTERS / Muhammad Hamed / NTB Scanpix.

Mona riskerar att bli bortgift innan hon fyller 14 år, precis som Omaymas väninna på bilden ovan (till höger). Nu har den syriska flyktingflickan Omayma, som bor i ett flyktingläger i Jordanien, startat en egen kampanj mot barnäktenskap.

Det har nu blivit allt vanligare att föräldrar gifter bort sina unga döttrar, så att de kan få bättre skydd och underlätta familjens ekonomiska situation. Många flickor gifts bort medan de fortfarande är 10 och 11 år gamla. Som fruar och husmödrar får de unga flickorna ett stort ansvar för att försörja sin nya familj. Många utsätts också för våld i hemmet. I vissa områden tvingas flickorna att gå med slöja och de får begränsad rörelsefrihet.

# 10: Mona och familjen riskerar att bli dödade eller allvarligt skadade.

Läs bildtexten Foto: AFP / Delil souleiman / NTB Scanpix.

Mona och hennes familjemedlemmar riskerar att dödas i krigshandlingar eller av minor eller sprängämnen. På bilden ovan sitter en flicka och gråter på sjukhuset i staden Afrin, medan flera av hennes släktingar behandlas för skador efter ett flygangrepp i januari i år.

400 000 människor har dödats till följd av kriget. Två av tre barn i Syrien har upplevt att mista sina föräldrar eller sina närmaste, att deras hem är i spillror eller blivit skadade av krigshandlingar. En tredjedel av dem som dödas av minor och sprängämnen på marken är barn. Många barn kämpar med allvarliga krigstrauman.

# 11: Mona riskerar att bli sjuk eller dö av mangel på medicinsk behandling.

Läs bildtexten Foto: NTB Scanpix.

Mona riskerar att bli sjuk eller dö av sjukdom eller brist på medicinsk behandling. Brist på vaccination har resulterat i att sjukdomar såsom mässling, polio, difteri, kikhosta och stelkramp florerar. Ett av tio barn blir inte vaccinerade mot dessa sjukdomar idag. Flickan på bilden blir vaccinerad mot polio i staden Taqd utanför Aleppo.

Flera sjukhus har blivit direkt drabbade av väpnade attacker. Dessutom saknas läkare, medicinsk utrustning och mediciner. Endast hälften av landets sjukhus och hälsocentraler är i full drift.

(Roald Høvring är seniorrådgivare i NRC)