Om oss

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av NRC, en internationell organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen. Vi är snabbt på plats där människor på flykt behöver oss som mest. Vi vet vad som måste göras, och vi gör det.

Vi hjälper där behovet är som störst.  När vi startade hjälpinsatser efter andra världskriget var behovet enorm. Det är det fortfarande. I sjuttio år har vi arbetat outtröttligt för att se till att människor på flykt överlever och kan bygga en ny framtid.

Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i 33 länder. Vi hjälper bland annat till med mat, tak över huvudet, rent vatten, rättshjälp och utbildning.

Vi står på flyktingarnas sida. Med erfarenhet, kunskap och entusiasm försvarar vi rättigheterna för människor på flykt, och rapporterar om orättvisa och fattigdom. NRC Flyktinghjälpen arbetar hårt för att påverka makthavare till att respektera flyktingars rättigheter. Vi driver också IDMC, världens ledande databas om människor som flyr inom sitt eget land.

Vi är snabbt på plats i nödsituationer. Vår beredskapsstyrka Norcap är världens mest använda. 1000 experter från olika länder är redo att rycka ut för att bistå FN och andra organisationer vid humanitära kriser.

NRC Flyktinghjälpen har 15.000 hjälparbetare över hela världen. En liten andel arbetar vid huvudkontoret i Oslo, men de flesta av oss arbetar på plats i fält. Många har även själv varit på flykt.

Idag är antalet människor på flykt från krig och förföljelse rekordstort. Inte sedan perioden efter andra världskriget har så många behövt vår hjälp. NRC Flyktinghjälpen hjälpte 9,1 miljoner människor över hela världen under 2019, och med ditt stöd kan vi nå ännu fler.

Vi får fram hjälpen där nöden är störst.
Även om NRC är nya i Sverige, har vi arbetat outtröttligt för människor på flykt i över sjuttio år. När vi startade hjälparbetet 1946 var behovet enormt. Det är det fortfarande. Sedan slutet av andra världskriget har vi arbetat för att människor på flykt ska överleva och bygga sig en ny framtid. Lång erfarenhet har gett NRC värdefull erfarenhet och kompetens när det handlar om effektivt arbete och bästa möjliga utnyttjande av medel. Globalt går 9 av 10 kronor – 90 procent av NRC:s kostnader – till att uppfylla vårt uppdrag.