The Norwegian Refugee Council is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee. We work in crises in more than 30 countries, where we help save lives and rebuild futures.

Om oss

NRC Flyktinghjälpen hjälper människor på flykt runt om i hela världen. Vi är snabbt på plats där människor på flykt behöver oss som mest. Vi vet vad som måste göras, och vi gör det.

Vi hjälper där behovet är som störst. När vi inledde våra hjälpinsatser efter andra världskriget var behovet enormt. Det är det fortfarande. I över 75 år har vi arbetat outtröttligt för att se till att människor på flykt överlever och kan bygga en ny framtid. Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i 40 länder. Där är vi en synlig och erkänd aktör under det internationella namnet Norwegian Refugee Council (NRC). Vi hjälper bland annat till med mat, tak över huvudet, rent vatten, rättshjälp och utbildning.

Vi står på flyktingarnas sida. Med erfarenhet, kunskap och entusiasm försvarar vi rättigheterna för människor på flykt. Vi rapporterar om missförhållanden och människor i nöd. NRC Flyktinghjälpen påverkar makthavare så att de ska respektera flyktingars rättigheter. Vi driver också Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), världens ledande databas om människor som flyr inom sitt eget land.

Vi har samarbetspartner runt om i världen genom NORCAP. Våra medarbetare i NORCAP har expertis inom humanitärt arbete, utvecklingsarbete och fredsbyggande. De samarbetar med lokala, nationella och internationella partner för att hitta hållbara lösningar som möter behoven hos människor på flykt.

NRC Flyktinghjälpen har 15 000 hjälparbetare över hela världen. En liten andel arbetar vid huvudkontoret i Oslo, men de flesta av oss arbetar på plats i fält. Många har även själva varit på flykt.

I dag är rekordmånga människor, 108 miljoner, på flykt från krig och förföljelse. Inte sedan perioden efter andra världskriget har så många behövt vår hjälp. NRC Flyktinghjälpen hjälpte nästan 10 miljoner människor över hela världen under 2022. Med ditt stöd kan vi nå ännu fler.

NRC Flyktinghjälpen Sverige har ett 90-konto. Det innebär att vi granskas och är godkända av Svensk Insamlingskontroll. Vi har lång erfarenhet och kompetens vad gäller effektivt arbete och bästa möjliga nyttjande av medel. Globalt går 9 av 10 kronor – 90 procent av NRC Flyktinghjälpens kostnader – till att uppfylla vårt uppdrag.