Aden, Yemen. NRC’s education assistant Malka Mohammed (26) speaking with a young girl.
Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vi hjälpte 8,5 miljoner människor förra året

Text: Eirik Christophersen|Publicerat 23. maj 2019
Med stöd från värdefulla givare gav NRC Flyktinghjälpen hjälp och skydd till 8,5 miljoner flyktingar och internt fördrivna personer 2018, fördelade över 31 länder i fyra världsdelar.

Förra året hjälpte NRC Flyktinghjälpen 8,5 miljoner människor i nöd i områden där många har drivits på flykt. Få vet hur farligt och svårt det är att ge humanitär hjälp till människor som lever mitt i en konflikt.

– Jag är stolt över att arbeta med så dedikerade kollegor i världens värsta flyktingkriser, säger NRC Flyktinghjälpens generalsekreterare Jan Egeland.

Sex kärnområden

NRC Flyktinghjälpen har specialiserat sig på sex huvudaktiviteter. Matsäkerhet var det område som gav hjälp till flest antal människor 2018, och som också hade den största ökningen från året innan. Totalt fick 2,7 miljoner människor utdelad mat eller hjälp att livnära sig själva. Rent vatten och förbättring av sanitära förhållanden var den näst största aktiviteten och hjälpte 2,5 miljoner människor. Tak över huvudet, rättshjälp och utbildning följde på platserna därefter och alla ökade från föregående år. Däremot minskade lägerdrift jämfört med 2017.

Grafiken visar hur många människor vi har hjälpt under 2018, fördelat på våra huvudaktiviteter.

 

Så många hjälper NRC Flyktinghjälpen i några av världens värsta kriser:


SYDSUDAN: 1 226 000
Den humanitära situationen i Sydsudan har varit kritisk i flera år, efter att inbördeskriget bröt ut 2013. Fredsavtalet i september 2018 har gett hopp, men freden är bräcklig och många vågar inte återvända. Under 2018 bidrog NRC Flyktinghjälpen till matsäkerhet för 930 000 människor. Vi hjälper också många sydsudaneser i grannlandet Uganda.

JEMEN: 706 000
2018 var ett katastrofår för Jemen, och FN beskriver det som världens värsta humanitära kris idag. Ekonomisk kollaps har resulterat i stoppade löneutbetalningar och medfört ökade matpriser i landet. Över 20 miljoner människor, två tredjedelar av Jemens befolkning, är i nöd och det är stor risk för en svältkatastrof. NRC Flyktinghjälpen har sett till att en halv miljon människor får mat och över 200 000 har fått rent dricksvatten.

SOMALIA: 658 000
I Somalia pågår en av Afrikas mest långvariga humanitära kriser och konfliktnivån ökade igen under 2018. NRC Flyktinghjälpen har bidragit till matsäkerhet och rent vatten till 270 000 internt fördrivna, men även utbildning, rättshjälp och att bygga bostäder till tusentals människor. Vi har också hjälpt somaliska flyktingar i Kenya och Etiopien.

DR KONGO: 643 000
DR Kongo har i många år varit bland länderna i världen med flest internt fördrivna personer. Under 2018 ökade antalet människor som drabbades av svält med 70 procent, jämfört med året innan. Dessutom bröt ebola ut i slutet av året. NRC Flyktinghjälpen bidrog till matsäkerhet för över en halv miljon människor, byggde bostäder till över 340 000 och gav utbildning till mer än 200 000. Vi hjälpte också kongolesiska flyktingar i Uganda.

ETIOPIEN: 545 000
Etiopien undertecknade ett fredsavtal med grannlandet Eritrea i juli 2018, och det finns en positiv utveckling på flera områden i Etiopien. Trots det hade landet miljontals internt fördrivna på grund av etniska konflikter. Etiopien är dessutom värdland för ett stort antal flyktingar från Eritrea, Somalia och Sydsudan. Vi ordnade bostäder till 200 000 och rent vatten till nästan 300 000 flyktingar och internt fördrivna i Etiopien 2018.

SYRIEN: 482 000
Mer än sex miljoner är fortfarande internt fördrivna i Syrien, och ännu fler har flytt till andra länder. Trots färre strider i Syrien, är det fortfarande otryggt för de flesta att återvända. NRC Flyktinghjälpen har hjälpt hundratusentals internt fördrivna i hela Syrien med tillgång till utbildning, mat, rättshjälp, skyddande tak över huvudet och rent vatten. Vi hjälper även hundratusentals syriska flyktingar i Jordanien och Libanon.

Grafiken visar hur många människor vi har hjälpt sedan 2011.

       

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?