Mary (32) (left) and Monika (30) are making biscuits at NRC's youth education center in Bor. Photo: NRC/Tiril Skarstein
Läs bildtexten Mary (till vänster) och Monika bakar kex på NRC:s ungdomscenter i Bor, Sydsudan. Foto: Tiril Skarstein / NRC.

Ung på flykt: Att hitta sig själv

Text: Kristine Grønhaug|Publicerat 08. mar 2019
Som ung utforskar du frågor som "vem är jag" och "vilka värderingar har jag". Det gör du för att du behöver hitta din egen identitet. Din egen grund i livet. Din egen framtid.

Familjen är viktig för de flesta, men ungdomstiden präglas av separation från föräldrarna. Vänner och tillhörighet utanför familjen får nu en ännu större betydelse än tidigare. Ungdomstiden handlar om att vara på väg mot vuxenlivet. På väg mot en framtid.

Mycket handlar också om val och egna prestationer: vilken skola ska jag gå på? Vilken utbildning ska jag välja? Hur ska jag utnyttja mina färdigheter på bästa möjliga sätt? Vad ska jag göra för att kunna försörja mig själv och kanske en familj?

Även ungdomar på flykt tänker på allt detta.

Läs bildtexten Paul Fean är NRC:s kringresande ungdomsrådgivare. Här står han vid murarutbildningen vid NRC:s center i Dekoa, Centralafrikanska republiken. Foto: NRC.

 

Nya vänner 

NRC har under många år haft egna hjälpprogram riktade mot ungdomar. En extra bonus är att ungdomarna också får en social trygghet.

– När vi bjuder in dem till våra program, brukar vi fråga vad de tycker om att komma hit. Jag minns en ung man i ett flyktingläger i Jordanien som svarade: ”jag förlorade mina vänner i Syrien, men här har jag fått nya”, säger Paul Fean, 38 år. Han är NRC:s globala, kringresande ungdomsrådgivare.

Förlorar allt

Fean ber oss att tänka tillbaka på vår egen ungdomstid - vi genomförde vår utbildning, vi utvecklade vår självkänsla och vi utvecklades som en del av samhället. Vi hade ofta mentorer som hjälpte oss att växa inom olika områden. Men när man blir flykting försvinner alla de självklarheterna.

– Ungdomar förlorar hem, skola, familj och vänner. Istället läggs mycket ansvar på deras axlar. Unga, ofta yngre män, blir plötsligt ansvariga för familjens inkomst. De går miste om sin utbildning, eftersom de måste jobba.

  

Carpenter students at NRC's youth education program in Bor.

Photo: NRC/Tiril Skarstein
Läs bildtexten De här eleverna lär sig snickra vid NRC:s ungdomscenter i Bor, Sydsudan. Foto: Tiril Skarstein / NRC.

  

Paul Fean började arbeta i NRC 2015. Året därpå, 2016, blev han projektledare för ungdomsprogrammen i flyktinglägren för syrier i Jordanien. 2017 startade han våra ungdomsprogram för jordanier och syrier i flera lokalsamhällen som huserar flyktingar.

Press från familjen

Även i välskötta flyktingläger, som exempelvis i Jordanien, är det fortfarande ett ganska stort antal ungdomar som lämnar skolan.

– Det finns två orsaker till detta - press för att få en inkomst och tidigt äktenskap för att bilda familj. Det senare gäller särskilt för flickor, säger Fean.

Han beskriver det här som överlevnadsmekanismer som inte existerade i lika hög grad innan kriget kom till Syrien. För innan unga syrier blev tvungna att fly, gick en väldigt stor del av dem på universitetet eller på en hantverksutbildning.

Särskilda behov

Vi pratar med honom på Skype från Jordanien, där han har arbetat de senaste fyra åren. Fean, som är britt, har nu fått en ny tjänst i NRC som kringresande ungdomsrådgivare. Han ser till att ungdomsprogrammen fungerar som de ska i de olika länderna.

Varför har NRC:s ungdomsarbete varit en framgång?

– Jag tror att det är för att vi inser att ungdomar har speciella behov. Ungdomstiden är en period där man utvecklas och behöver extra stöd och utbildning för att bygga ambitioner. Oavsett om det är professionellt eller för att du planerar att ha en familj.

Paul Fean vill gärna påminna om att ungdomar är en resurs. Att de själva har behov av att bidra till samhället.

Det handlar om att skapa möjligheter för det.

 

Cellphone maintenance is a training coordinated by NRC’s Youth programme in Za’atari camp, since 2013 we provide certified vocational training opportunities for Syrian youth to continue some form of education.

14 February 2018
District 10, Za'atari Camp, Jordan
Photo by: Leen Qashu/NRC, Jordan
Läs bildtexten Bilden är från flyktinglägret Zatari, där den här eleven lär sig att reparera mobiltelefoner. Vi har organiserat yrkesutbildning för bland annat syriska ungdomar i Jordanien sedan 2013. Foto: Leen Qashu / NRC.

 

Respekt

NRC anpassar programmen efter unga människors önskemål och förmågor.

– Till exempel så fanns det ett stort intresse bland syriska flyktingar att få yrkesutbildning. Vartefter kunde vi också erbjuda längre kurser inom IT, barberar- och skräddaryrket, teknik och elektronik samt utbildning i underhåll av solpaneler.

Men de får även tillgång till mer.

– Vi fokuserar på att ungdomar ska utvecklas socialt. De ska bli säkrare på sig själva, mer mogna. Då blir det också lättare för dem att bygga ambitioner. Bara något så enkelt som att skriva sitt eget cv kräver viss självförståelse, säger Fean.

Att ha både utbildning och arbete ger en person självrespekt.

– Dessutom ser vi att ungdomarna också får respekt från vuxna. Det gör det lättare för dem att få tillgång till den vuxna världen och de kan bidra till samhället med de resurser de har. Det jag gillar med NRC:s sätt att arbeta är att vi erbjuder unga människor sunda möjligheter med ett helhetsperspektiv i den svåra situation de befinner sig i, säger han och tillägger:

– Möjligheter som hjälper dem in i vuxenlivet.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?