Riyad, a Syrian refugee who came to Jordan in 2013 with his family. He settled in Jerash, north of Jordan. Riyad was relying on the assistance he receives from different organisations. It was not enough, and he could not handle the idea of staying home and do nothing. That is when his journey started to find a job. 

Photo: Hassan Hijazi/ NRC
I oktober 2018 hörde Riyad talas om ett projekt som anställde jordanier och syrier för trädplantering i King Talal Dam-området i Jordanien, som ligger i närheten där han bor. ”Det här jobbet påminner mig om livet jag hade förut”, säger Riyad. Foto: Hassan Hijazi / NRC.

Trädplantering i Jordanien: En inkomstkälla för flyktingar och en lunga för landet

Publicerat 12. juni 2019
En gång var norra Jordanien täckt av skog. Det har gradvis minskat och riskerar nu att försvinna helt och hållet. Samma sak har hänt med jobbmöjligheterna för jordanier och syrier som bor där.

– Jag drömde om att hitta ett arbete. Nu har jag ett jobb och vill göra det så bra jag kan, säger Riyad, en syrisk flykting som kom till Jordanien med familjen under 2013.

Det påminner om livet hemma i Syrien

Riyad bosatte sig i Jerash, i norra Jordanien. Han var beroende av den nödhjälp som han fick från olika organisationer, men ransonerna räckte inte till. Han stod heller inte ut med att vara hemma utan att ha något att göra. Därför bestämde han sig för att försöka få ett jobb.

– Jag fick inte arbeta, eftersom jag inte hade ett arbetstillstånd. Därför var jag tvungen att jobba illegalt, för att skaffa en inkomst till familjen. Det var riskabelt, och jag var rädd att myndigheterna skulle upptäcka det och skicka mig till flyktinglägret Azraq.

Hemma i Syrien arbetade Riyad för ett vattenbolag och ansvarade för vattenförsörjningen till jordbruksområden i Daraa i norra Syrien. I oktober 2018 hörde han om ett projekt som anställde jordanier och syrier för trädplantering i King Talal Dam-området i Jordanien, som ligger i närheten där han bor.

– Jag behövde ett jobb, och det här verkade perfekt för mig. Jag älskar att jobba med jorden och jag drev jordbruk när jag bodde i Syrien, så det här jobbet påminner mig om livet jag hade där, säger Riyad.

Livelihood, King Talal Dam, Um Qais

Photo: Hassan Hijazi/ NRC
En gång var norra Jordanien täckt av skog. Det har gradvis minskat och riskerar att försvinna helt. Nu arbetar jordanier och syrier sida vid sida med att plantera träd, för att förhindra att skogen försvinner. Foto: Hassan Hijazi / NRC.

  

Syrier och jordanier arbetar sida vid sida

Samir är från Jordanien och arbetade tidigare för ett oljebolag i östra delen av landet. Han hörde om trädplanteringsprojektet från vänner och grannar, och bestämde sig för att söka jobb.

– När jag arbetade med olja var jag tvungen att arbeta i öknen, och det var inget lätt jobb. Nu får jag arbeta i de här vackra omgivningarna. Trädplantering är något som det här området verkligen behöver. Tidigare hade vi en stor skog här, men nu saknar vi gröna områden i Jordanien. Den här platsen kommer att bli en lunga för norra Jordanien, säger han.

Samir uppskattar att syrier och jordanier arbetar tillsammans, och betonar att syrier behöver jobba lika mycket som jordanierna.

Jordbruksprojektet i King Talal Dam drivs av NRC med stöd från Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Syftet med projektet är att skydda vattenresurserna i Jordanien, genom att plantera träd och bygga vattendränering längs vägarna.

”Den här platsen kommer att bli en lunga för norra delen av Jordanien”
Samir från Jordanien

Förebygger översvämningar och jordskred

NRC driver också ett vattendräneringsprojekt i Wasteyyeh, som ligger i Irbid, norrut i Jordanien. Där är det ofta jordskred till följd av kraftiga regn, vilket förstör infrastrukturen.

Enligt Motaz, som är civilingenjör i Wasteyyeh kommun, är översvämningar och jordskred det största hotet mot kommunens invånare. När NRC kontaktade dem och erbjöd hjälp, var deras högsta önskan att få bygga dränering längs huvudvägarna.

– Vi uppskattar det här samarbetet. Vår utmaning var att hitta pengar för att betala arbetare. Vi har själva cement, tegel och verktyg, men vi hade inte råd att anställa arbetare. NRC och GIZ har hjälpt oss att rekrytera och betala löner till arbetarna. Men det viktigaste var ändå att arbetslösa syrier och jordanier fick jobb. Familjer har nu fått en bra inkomst och får samtidigt möjlighet att göra något viktigt för staden, säger Motaz.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?