Läs bildtexten Mary Ayak Deng, 70 år, bor med fyra barnbarn i Twic East i Jonglei, Sydsudan. Hon får sorghum-mjöl från NRC och Världsmatprogrammet. ”Vi äter små portioner, så att maten varar längre”, berättar hon. Foto: Tiril Skarstein / NRC

Sydsudan: Svält drabbar 1,6 miljoner människor

Publicerat 08. apr 2019
Konflikter, i kombination med torka, har lett till en förvärring av svältkrisen i Sydsudan. NRC varnar för att det nu brådskar att få fram nödhjälp, så att en katastrof kan förhindras.

Totalt har 6,4 miljoner människor i Sydsudan drabbats av matkris, varav 1,6 miljoner redan upplever extrem svält, enligt en ny rapport från IPC, ett nätverk med ansvar för livsmedelssäkerhet. Siffrorna förväntas öka under de närmaste månaderna, om inte nödhjälpen kommer fram i tid.

– Trots det fredsavtal som undertecknades för fem månader sedan, fortsätter konflikten att påverka hundratusentals människors liv. Inte bara genom rädslan för våld, utan också genom en gnagande hunger, och smärtan att se sina egna barn svälta, säger Sirak Mehari, NRC:s landsdirektör i Sydsudan.

För 45 000 människor i det som tidigare var delstaterna Jonglei, Lakes och Unity har svältkrisen nått katastrofnivå, den högsta aktivitetsnivån.

– Många har blivit tvungna att fly från sina gårdar på grund av striderna. Andra är rädda för att odla sin egen mark och säkerhetssituationen hindrar många från att fiska. Brist på regn har förvärrat situationen ytterligare. Resultatet är matbrist och extrem svält, förklarar Mehari.

Antalet barn som lider av akut undernäring förväntas nå 860 000 under det här året, enligt rapporten.

– Om jag är hungrig är det ok, men barnen ska inte behöva uppleva detta, säger Duom Deng Biar, en mamma i Twic East, Jonglei, ett av de områden där NRC arbetar och där dåliga skördar har lett till att många människor nu har drabbats av svält.

– Det är hjärtskärande att barn svälter i ett land som är så rikt på naturresurser, säger Mehari.

– Vi ber alla parter i konflikten att säkra hjälporganisationernas tillgång till människor i desperat nöd. Dessutom måste civila få lov att tryggt odla marken, fiska och ta del i andra näringslivsaktiviteter. På så sätt kan vi undvika de upprepade perioder av matbrist och svält, som har härjat Sydsudan i många år, säger Mehari.

Nödhjälpsappellen för Sydsudan är kritiskt underfinansierad. NRC uppmanar enträget givarländerna att öka stödet till nödhjälp.

För intervjuer och mer information kontakta:

NRC:s medieteam i Oslo: info@nrc.no, +47 905 62 329.

Bilder från Twic East i Jonglei för fritt bruk finns tillgängligt här:

https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/South-Sudan/2018/Media-gallery-food-insecurity/n-27TXX7/i-sCNJ6tM

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?