Läs bildtexten Janoara flydde med sina två söner Saifula, 8 år, och Mohammed Hossein, 3 år, från Myanmar i slutet av augusti 2017 efter att militären angripit byn, dödat deras morfar och bränt familjens hus. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC.

Strider i Myanmar driver tusentals på flykt

Publicerat 29. jan 2019
Strider mellan Arakan Army och Myanmars militära styrkor har drivit 4 500 människor på flykt sedan början av december.

Krypskyttar, bakhållsattacker och direkta sammanstötningar i delstaten Rakhine under den senaste månaden har hittills drivit 4 500 personer från sina hem, enligt FN. De fördrivna har sökt tillflykt till kloster och andra offentliga byggnader.

De pågående striderna hotar civilbefolkningens säkerhet och påverkar också de humanitära organisationernas möjlighet att nå fram till människor i nöd.

– Vi är oroliga över de nya fördrivningarna. Sårbara grupper, som rohingyer och andra minoritetsgrupper, hamnar dessvärre alltför ofta mitt i korselden. Det är avgörande att humanitära aktörer har möjlighet att komma fram med nödvändig hjälp, såsom mat, vatten och skyddande tak över huvudet, säger Laura Marshall, biträdande landsdirektör för NRC i Myanmar.

  

Läs bildtexten Janoaras man hade redan flytt till Bangladesh när Janoara och barnen tvingades fly, men hon har inte lyckats hitta honom och nu tar hon ensam hand om de två sönerna. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC.

  

Ökningen av våldet visar också att det ännu inte finns rätt förutsättningar för ett säkert och varaktigt återvändande för de hundratusentals rohingya-flyktingar som fortfarande befinner sig i flyktingläger i grannlandet Bangladesh.

– I och med konfliktens upptrappning verkar möjligheterna till ett tryggt återvändande och en bestående lösning på flyktingarnas situation vara mer avlägsen än någonsin, säger Marshall.

– Vi uppmanar därför båda parterna i konflikten att upphöra med upptrappningen och skydda civilbefolkningen, säger hon med eftertryck.

Till redaktionen:
  • NRC har talespersoner tillgängliga för intervjuer i Myanmar

 

För intervjuer eller ytterligare information, kontakta:
  •  NRC:s mediatelefon: +47 90562329, info@nrc.no

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?