The youth enjoy swimming and fishing in Basra's main river. Entire groups spend their time by the river, having fun in the middle of waste and rusty shipwrecks.

Khalid says, "We all know someone who is sick because of the water, but what can we do? There is no clean water in the city, we have no options."

Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Läs bildtexten Ungdomarna i Basra badar i floden, bland sopor och rostiga skeppsvrak. ”Vi känner alla någon som har blivit sjuk av vattnet, men det finns inget rent vatten i staden. Så vi har inget val”, säger Khalid. Foto: Tom Peyre-Costa / NRC.

Smittsamt dricksvatten – Värsta hälsokrisen på flera decennier i Irak

Text: Helin Moayed Baker|Publicerat 15. mar 2019
Förra sommaren ledde bristen på rent vatten till protester i Basra-provinsen i södra Irak. Dricksvattnet var smittsamt och många invånare hade inte tillgång till rent vatten.

Värsta hälsokrisen på flera decennier

Situationen blev allt värre, och många menade att det var den värsta hälsokrisen i Irak på flera decennier. Över 100 000 människor hamnade på sjukhus efter att ha blivit smittade med vattenburna sjukdomar.

Bristen på vatten i landsbygdsområdena i Basra och andra provinser söder om Irak har tvingat tusentals på flykt. Enbart i augusti 2018 drevs nästan 4 000 människor på flykt. Dessutom har bristen på rent vatten orsakat spänningar och våld på flera platser. 

Stor risk för vattenburna sjukdomar

Lokala utbildningsmyndigheter, föräldrar och lärare betonade de dåliga vatten- och sanitetsförhållandena i skolorna, när NRC kartlade situationen i Basra under 2018. Nästan 280 000 barn riskerade att smittas med vattenburna sjukdomar. För många barn var det ovanligt att kunna tvätta händerna eller vrida på kranen för att dricka vatten i skolan.

Obrukbara toaletter och torra rör tillsammans med överfyllda klassrum innebar att skolorna utgjorde en plats för smitta och sjukdomsutbrott. Det i sin tur ledde till att många hoppade av skolan.

  

Läs bildtexten Skolorna i Basra saknade rent vatten förra sommaren. För många barn var det ovanligt att kunna tvätta händerna eller vrida på kranen för att dricka vatten i skolan. Foto: Tom Peyre-Costa / NRC.

 

Vännerna blev sjuka av vattnet

Lärare och elever har berättat om flera fall av barn som skickats till sjukhuset med diarré, kräkningar, utslag och skabb.

14-åriga Siham Aziz från Basra går i sjätte klass i grundskolan. Hon beskriver skolan som ohygienisk.

– Det var väldigt svårt med undervisningen på min skola. Många av mina vänner kom inte till skolan längre, eftersom de blev sjuka av vattnet. Min bror blev sjuk för att han drack saltvatten och var tvungen att åka till sjukhuset.

Det finns cirka 80 elever i hennes klass och långt ifrån tillräckligt med stolar och skolbänkar till alla. När det är prov måste fyra elever dela på en skolbänk. Någon måste sitta på golvet vid dörren.

– Vi hade bara en toalett i hela skolan, och för det mesta fungerade den inte, berättar hon.

– Förra året, under den väldigt varma sommaren, kunde vi inte duscha. Vi blev inte färdiga med läroplanen, eftersom alla blev sjuka.

 

Faihaa school, as more than 800 in Basra, has deteriorated toilets and water infrastructure. Only  4 latrines still barely work for more than 670 students. 

The broken WASH infrastructure combined with the general water scarcity and pollution in the city results in sporadic water flowing from the taps. It is common to see boys and girls waiting their turn in line to go to the toilets, sometimes for half an hour.  Others prefer to wait until they go home, impacting their ability to concentrate and making them feel fatigued.

Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Läs bildtexten Lärare och elever på skolorna i Basra har berättat om flera fall där barn skickats till sjukhuset med diarré, kräkningar, utslag och skabb. Flickor och pojkar fick ofta köa länge, för att gå på skolans enda toalett. Många valde att vänta tills de kom hem. Foto: Tom Peyre-Costa / NRC.

 

Skolor från 70-talet

Hani Ibrahim är rektor i Basra och beskriver läget på skolan:

– Skolan byggdes på 70-talet och har inte renoverats sedan dess. Det var planerat 2014, men blev aldrig av.

Många skolor i Basra har två eller tre skift per dag. Tusentals barn delar samma skadliga skolbyggnad. Många familjer har inte råd att köpa flaskvatten, det har blivit för dyrt på grund av krisen.

– Skolan hade varken toaletter som fungerade, rent vatten, dörrar eller ljus. Vi hade ett desperat behov av toaletter och vattenkranar för barnen, säger Hani Ibrahim. Vissa dagar funderade jag på att stänga skolan.

Så här agerar vi

Vattenkrisen i Basra fick internationell uppmärksamhet förra sommaren, men lite hände. NRC ansåg att det var viktigt att reagera på krisen i södra Irak, innan det blev värre.

Vi skickade våra experter till Sihams skola, liksom elva andra skolor, där vi installerade vattentankar och reparerade kranar och toaletter. Med stöd av Utrikesdepartementet (UD) säkerställde vi att över 21 000 elever har fått trygga och hygieniska utbildningsförhållanden under de kommande åren.

– Förut kunde vi inte gå på toaletten, och vi var tvungna att tvätta händerna i smutsigt vatten, säger Siham. Nu är toaletterna rena, och vi är inte oroliga längre.

Vår respons var en droppe i havet - fortfarande saknar över 500 skolor i Basra bra vatten- och sanitetsförhållanden. Det här är ett exempel på vad vi kan och bör göra, för att skydda irakiska barn från vattenburna sjukdomar innan sommaren.

  

NRC WASH specialists are working in Basra to provide schools with the financial and technical resources to rehabilitate their water tanks and toilets in order to prevent the spread of cholera and water-borne diseases as children return to school.

Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Läs bildtexten Våra experter åkte till tolv skolor i Basra, där vi installerade vattentankar och reparerade kranar och toaletter. Där säkerställde vi att över 21 000 elever får trygga och hygieniska utbildningsförhållanden under de kommande åren.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?