Foto: Enayatullah Azad / NRC.

Rekordmånga civila dödade i Afghanistan

Publicerat 19. mar 2019
3 804 civila dödades och 7 189 skadades under 2018 i den pågående konflikten mellan väpnade grupper i Afghanistan. – De rekordhöga civila olyckstalen visar att konflikten i Afghanistan bara blir värre och att det är omöjligt att säkra trygga returer av afghanska asylsökande till allt större delar av landet, säger Jan Egeland, generalsekreterare för NRC, som nyligen besökte det konfliktdrabbade landet.

De nya siffrorna kommer från en färsk rapport från FN:s byrå i Afghanistan, UNAMA. Rapporten visar också att 1 015 civila dödades och skadades i nationella och internationella luftangrepp förra året - en alarmerande ökning med 82 procent sedan året innan.

– Vi ser en dödlig trend i Afghanistan, där civila liv försummas i jakten på militära segrar. Den ökade bombningen bidrar till att undergräva fredsprocessen, samtidigt som upptrappningen kostar hundratals civila liv och tiotals miljoner dollar. Vägminor, luftangrepp och riktade angrepp på skolor, sjukhus och hjälparbetare från alla parter i konflikten fortsätter att äventyra afghanska mäns, kvinnors och barns liv, säger Egeland.

– Vårt hem är helt förstört, vi kan inte vända tillbaka, säger fembarnspappan Mazullah, som fick fly när hans hus i Kandahar-provinsen kollapsade över honom i en bombattack.

Han blev allvarligt skadad i attacken och kan inte längre gå. Nästan två miljoner människor har fördrivits internt i Afghanistan som ett direkt resultat av konflikten. Dessutom lever cirka 3 miljoner som flyktingar utanför landet, de allra flesta i Iran och Pakistan.

En stor andel afghanska asylsökande som kommer till Sverige får avslag på sin asylansökan. Många kan inte återvända tryggt till sina hemområden och tvingas tillbaka till att bli internflyktingar i Afghanistan, i strid med FN:s högkommissaries rekommendationer.

NRC ber de länder som stöder den militära krigföringen och det afghanska flygvapnet att vidta omedelbara åtgärder för att skydda civila liv. Grundliga förhandsgranskningar måste införas före en attack, och attacker på tätbefolkade områden måste avbrytas om det är troligt att många civila liv kommer att gå förlorade.

– Internationella aktörer, som nu pratar om fredliga förhandlingar, släpper samtidigt ännu fler bomber över Afghanistan där de förstör liv, hem och försörjning för många civila. Om berörda parter verkligen vill ha ett slut på konflikten och skapa fred, måste de vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att ännu fler civila liv går förlorade, säger Egeland.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?