Läs bildtexten JOBBAR MOT BARNÄKTENSKAP: Den syriska flyktingflickan Omayma al Hushan, idag 16 år, var 14 år när hon tog initiativet till ökade insatser för att förhindra barnäktenskap bland syriska flyktingflickor. Detta skedde efter att hennes bästa vän blev bortgift. Här står hon med sin favoritdocka i Zaatari flyktingläger i Jordanien. Foto: REUTERS / Muhammad Hamed / NTB Scanpix

På flykt: 7 saker du bör veta om syriska barnbrudar

Text: Roald Høvring|Publicerat 13. feb 2019
Kriget i Syrien har drivit halva befolkningen på flykt. Över fem miljoner har flytt till grannländerna, där de lever ett liv i fattigdom utan hopp för framtiden. Detta har lett till att allt fler syriska flickor gifts bort innan de fyller 18 år.

Många länder härjade av krig och våldsamma konflikter har en tradition av att flickor gifter sig unga. Men när familjer drivs på flykt ökar risken för att fler flickor gifts bort vid mycket ung ålder. Idag ser vi att antalet barnbrudar ökar dramatiskt bland syriska flyktingar.

Läs om den syriska flyktingflickan Dima som blev bortgift som 13-åring.

Här är 7 saker du bör veta om situationen för syriska flickor på flykt:

 

# 1: Allt fler syriska flickor på flykt gifts bort i ung ålder.

Barnäktenskap är ett växande problem för syriska flyktingflickor i Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet. I Jordanien var 12 procent av de syriska flyktingflickorna under 18 år då de gifte sig under 2011. 2015, fyra år senare, var fler än 4 av 10 under 18 år. I Libanon är bilden densamma. En undersökning 2016 visade att 4 av 10 syriska flyktingflickor mellan åldrarna 20 och 24 år gifte sig innan de hade fyllt 18 år. Flickor på flykt inne i Syrien utsätts också allt mer för samma press, utan att det finns säkra siffror för detta, men trenden är densamma.

 

# 2: Barnäktenskap var också vanligt i Syrien före kriget.

Barnäktenskap var vanligt redan före kriget i Syrien. 2011 var 13 procent av brudarna under 18 år. Men kriget, som har drivit halva befolkningen på flykt, har lett till att barnäktenskap blivit allt vanligare.

 

# 3: Barnäktenskap är ett desperat försök att klara av extrema förhållanden.

Det finns flera anledningar till att antalet barnäktenskap bland syriska flickor ökar. För det första tror föräldrarna att både familjen och döttrarna kommer att få en bättre ekonomisk och materiell situation. Syriska flickor som gifter sig med jordanska män får fler möjligheter att bli försörjda och komma ut ur flyktinglägren. För det andra tror föräldrar att deras döttrar kommer att få ökat skydd om de är gifta. Risken att bli sexuellt utnyttjad minskar och de är mindre utsatta för att bli kidnappade eller tvingas gifta sig med medlemmar av väpnade grupper. För det tredje kan äktenskapet vara ett sätt att "återställa familjens ära" i de fall då döttrarna har våldtagits eller anklagats för att ha ett sexuellt förhållande.

 

# 4: Barnäktenskap kan få katastrofala konsekvenser.

Syriska barnbrudar riskerar detsamma som barnbrudar över hela världen: komplikationer under graviditet och förlossning, våld i hemmet samt förlorad skolgång och möjlighet till avlönat arbete. Flickorna riskerar också att bli isolerade och förlorar möjligheten till kontakt med jämnåriga.

Dessutom blir många äktenskap kortvariga och oregistrerade, vilket minskar flickornas möjlighet att skydda sig och sina barn. Frånskilda flickor och kvinnor upplever också att de stigmatiseras, vilket i sin tur kan leda till psykiska problem.

 

# 5: Många flickor på flykt nekas skolgång och riskerar därmed att bli bortgifta i ung ålder.

Kriget i Syrien har lett till att cirka två miljoner barn och unga förlorar möjligheten att gå i skolan. Dessutom riskerar 1,3 miljoner att gå miste om de skolerbjudanden som finns. Detta drabbar särskilt flickor och ökar risken för att de gifts bort i ung ålder.

Utbildning är den bästa försäkring de här flickorna har, för att undgå detta. Flickor som går i skolan förvärvar kunskaper och färdigheter, så att de själva kan välja när de vill gifta sig.

 

# 6: Barnäktenskap och tvångsgifte används som vapen i krig.

Chockerande rapporter avslöjar att väpnade grupper i Syrien och i grannlandet Irak använder barn- och tvångsäktenskap, liksom våldtäkt, som vapen i krig för att skapa panik, förnedra och fördriva människor från sina hem.

Våldtäkt och sexuella övergrepp har ökat som ett resultat av kriget, och många familjer ser barnäktenskap som ett sätt att skydda flickorna. Resultatet är att våldet fortsätter, men inom hemmets fyra väggar.

 

# 7: Arbetet mot barnäktenskap tas inte på tillräckligt stort allvar.

En rad hjälporganisationer har tagit upp problemet med barnäktenskap i Syrien och i de grannländer som huserar flesta syriska flyktingar. Men det finns behov av en mycket större och mer samlad insats.

Barnäktenskap kan inte ses isolerat, utan är kopplat till olika faktorer som hör samman med hälsa, utbildning, skydd av barn och sexuellt våld. Vi måste komma ihåg att barnäktenskap även förekom innan kriget i Syrien. Vi får därför inte begränsa arbetet mot barnäktenskap till kriser. Arbetet med att förhindra barnäktenskap är något vi måste driva, oavsett om ett land är i kris eller krig. Vi måste också se på fenomenet som ett globalt problem och inte glömma de flickor som berövas sin barndom och ungdomstid i länder som Jemen, Somalia och Afghanistan.

Källa: Girls Not Brides

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?