Hana, mother of seven children, fled Hawija in 2017 as the Iraqi government retook the city, one of the last remaining IS strongholds, to a displacement camp in Kirkuk governorate. Intelligence officials confiscated her civil documentation after she arrived in the camp. "My husband joined IS while the group was in control, but he died in an airstrike with my eldest son in 2017," she says.  Now she and her children are alone and unable to leave the camp, barred from attending school and denied access to healthcare and social welfare.

"My husband took the wrong path. He took my oldest son and left us to fight with Islamic State. They are both dead now, and I am alone in this camp with my young children. Three of them don't even have identity documents (ID). My husband destroyed our lives, me and my children suffer," the widow says.
	
Her three children born under IS rule do not possess birth certificates and, as a result, cannot obtain IDs. She says during the winter, her children got sick from the cold but was unable to take them to a hospital outside the camp. 

She tried to seek assistance from a lawyer working with a humanitarian organization to start the procedure to formally divorce her husband and try get her ID back and obtain documents for her children, but they said they were unable to assist because of accusations of IS affiliation. She says the humanitarian assistance she receives is limited because priority is given to those can provide identification. 

* Name was changed for protection concerns.
Photo : Tom Peyre-Costa/NRC
Sjubarnsmamman Hana flydde från Hawija i Irak 2017 när de irakiska myndigheterna tog tillbaka staden, som var ett av de sista IS-kontrollerade områdena i landet. Hana fråntogs sina dokument när hon kom till ett läger för fördrivna personer i Kirkuk. "Min man var involverad i IS-aktiviteter när de hade kontroll, men han dog i en bombattack tillsammans med min äldste son 2017", säger hon. Idag är Hana och hennes andra barn inte tillåtna att lämna lägret. Barnen har inte tillgång till skola och de nekas vård och andra tjänster. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC.

Ny rapport: 45 000 barn riskerar att bli statslösa i Irak

Publicerat 15. maj 2019
Omkring 45 000 barn, som är på flykt från sina hem och bor i läger, saknar id-dokument och riskerar att hamna utanför det irakiska samhället. De förlorar rätten till skolgång, sjukvård och de berövas sina mest grundläggande rättigheter, varnar NRC i en ny rapport.

– Vi står inför vad som kan bli en tidsinställd bomb. Att ge dessa barn skolgång, hälso- och sjukvård, helt enkelt rätten att existera är nyckeln till en hållbar framtid för barnen och för Irak, säger NRC:s generalsekreterare Jan Egeland.

Rapporten "Barriers from Birth" dokumenterar att barn födda i områden som vid den tidpunkten styrdes av IS fick födelsebevis från gruppen, som nu anses vara ogiltiga av den irakiska staten. Andra förlorade sina dokument under flykten. Utan ett giltigt födelsebevis har inte nyfödda tillgång till vaccinationer och man ser nu också utbrott av sjukdomar som utrotades före IS-perioden, berättar en hälsoarbetare. Id-dokument är också ett krav när barn ska registreras i irakiska skolor. Att ta en examen eller få ett utbildningsbevis är ofta inte möjligt utan ett giltigt id. När barn växer upp riskerar de att bli nekade statligt erkända äktenskap, egendomsrätt eller möjligheten att bli formellt anställda. 

En kollektiv bestraffning

För barn från familjer som anklagas för att ha nära band till IS är det nästan omöjligt att få id-dokument. Det blir i praktiken en kollektiv bestraffning av tusentals oskyldiga barn.

– Barn är inte ansvariga för förbrytelser som begås av släktingar, men trots det blir många berövade grundläggande rättigheter som irakiska medborgare, säger Egeland.

Antalet icke dokumenterade barn i Irak kommer att öka betydligt de närmaste veckorna, när det beräknas att mer än 30 000 irakier kommer att återvända från Syrien. Av dessa är 90 procent kvinnor och barn med band till misstänkta IS-krigare.

Nu investerar både den irakiska staten och det internationella samfundet i återuppbyggnaden av offentliga tjänster och institutioner. Då är det viktigt att samtidigt arbeta för att de grupper som drabbats hårdast av konflikten med IS, däribland många barn, har de handlingar som behövs för att få tillgång till dessa tjänster. Det kommer att bana väg för återuppbyggnaden av Irak.

– Barn utan födelsebevis riskerar att marginaliseras i samhället om man inte tar tag i problemet omedelbart, samtidigt som det kommer att underminera framtida försök till försoning, avslutar Egeland.

 

Vill du stötta vårt arbete för människor på flykt?